Ggo's geen oplossing voor honger

Pagina - 19 april, 2010
Ten onrechte worden ggo's soms voorgesteld als de oplossing voor de honger in de wereld. Ggo’s bieden momenteel geen enkel voordeel voor de landen van het Zuiden, de consumenten en de meeste landbouwers. De ggo's die bestand zijn tegen droogte of zoute gronden zijn niet meer dan een vage belofte voor de toekomst. De economische voordelen uit patenten komen vandaag al vooral ten goede van één enkel bedrijf: Monsanto.

Ggo's bieden geen enkel voordeel voor het leefmilieu, de meeste landbouwers, de consumenten of de landen van het Zuiden.

Ggo's worden vaak voorgesteld als de oplossing voor de honger in de wereld of als een grote stap in de richting van een milieuvriendelijker landbouw. Niets is echter minder waar. Bijna alle ggo’sdie beschikbaar zijn op de wereldmarkt zijn gemanipuleerd om bestand te zijn tegen onkruid en pesticiden.

Ondanks tientallen jaren propaganda van de biotechnologie bedrijven, is er vandaag nog steeds geen enkel ggo dat aangepast is aan zoute gronden of droge gebieden. Ook gewassen met een hogere voedingswaarde of hogere opbrengsten zijn nog steeds niet op de markt.

Ggo's bieden geen enkel voordeel voor het leefmilieu, de meeste landbouwers, de consumenten of de landen van het Zuiden. Ze brengen integendeel aanzienlijke risico's voor het milieu met zich mee. De negatieve gevolgen zijn in een aantal gevallen aangetoond.

Onderwerpen