Patenten op levende organismen

Pagina - 19 april, 2010
Patenten op levende organismen bieden bedrijven als Monsanto de mogelijkheid om macht uit te oefenen, de onafhankelijkheid van landbouwers in te perken en een verregaande greep te krijgen op de voedselketen.

90 % van de ggo’s die vandaag worden gekweekt bieden economische voordelen voor één enkel bedrijf: Monsanto.

90 % van de ggo’s die vandaag worden gekweekt bieden economische voordelen voor één enkel bedrijf: Monsanto. Het bedrijf 'bezit' die gewassen dankzij de patenten op zijn 'uitvindingen'. Het investeert massaal in ggo's om greep te krijgen op de voedselketen.

In de Verenigde Staten moeten landbouwers die genetisch gemanipuleerde 'Roundup Ready'-soja van Monsanto kweken een contract ondertekenen. Daarin verbinden ze zich ertoe uitsluitend de onkruidverdelger Roundup Ready van Monsanto te gebruiken en het volgende jaar opnieuw hun zaaigoed bij Monsanto te kopen. Ze moeten afzien van het recht om een deel van de oogst te hergebruiken. Bovendien moeten ze ermee akkoord gaan dat Monsanto hun boerderij gedurende de drie daaropvolgende jaren op elk moment mag inspecteren.

Vandaag is de markt voor zaaigoed in handen van een handvol bedrijven. Zij beslissen welke zaden er beschikbaar zijn, tegen welke prijs en onder welke voorwaarden. Die machtsconcentratie vormt een bedreiging voor de landbouwers, de producenten van voedsel en de consumenten over de hele wereld. Greenpeace vraagt daarom om de patenten op levende organismen af te schaffen.

Greenpeace pleit tevens voor een evaluatie van de landbouwkundige en sociaal-economische relevantie van ieder genetisch gemanipuleerd gewas. Dit veronderstelt een analyse van de mogelijke kosten en baten van ggo's op maatschappelijk en economisch vlak. De beslissing om een ggo-teelt al dan niet toe te staan zou rekening moeten houden met die twee analyses. Greenpeace is van oordeel dat geen enkel ggo dat momenteel bestaat de test zou doorstaan.

Onderwerpen