Duurzame landbouw

Pagina - 19 april, 2010
Ggo's vormen geen oplossing voor het probleem van de honger in de wereld. Alleen een duurzame, mens- en milieuvriendelijke landbouw zal de toenemende wereldbevolking kunnen voeden zonder schadelijke gevolgen voor het leefmilieu.

Alleen een duurzame, mens- en milieuvriendelijke landbouw zal de toenemende wereldbevolking kunnen voeden zonder schadelijke gevolgen voor het leefmilieu.

De industriële landbouw, die in de twintigste eeuw in het Westen is ontstaan, heeft een heleboel negatieve gevolgen die nog een hele tijd voelbaar zullen blijven. De wereld verlangt steeds meer naar een gezonde en milieuvriendelijke landbouw.

De agrochemische bedrijven hebben de honger in de wereld uitgekozen om het blazoen van ggo’s weer op te poetsen en het verzet van de Europese consumenten tegen te gaan. Achthonderd miljoen mensen op deze aarde lijden immers nog altijd honger. Maar gewapende conflicten, de ongelijke verdeling van de rijkdommen en armoede zijn de belangrijkste oorzaken van ondervoeding en die zijn niet afgenomen met de ontwikkeling van ggo's. De 'oplossingen' die tot nu toe zijn ingezet om een eind te maken aan die situatie, hebben vooral voordeel opgeleverd voor de agro-industriële sector.

Drie vierde van de mensen die ondervoed zijn, zijn kleine boeren in het Zuiden. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om landbouwmethodes te gebruiken die aangepast zijn aan hun omgeving, leefbaar zijn op lange termijn en hen niet afhankelijk maken van de agrochemische bedrijven. Dankzij duurzame landbouw zijn al honderden dorpsgemeenschappen erin geslaagd om hun voedselzekerheid veilig te stellen.

Om de duurzame landbouw te bevorderen, moeten we het concept van voedselsoevereiniteit verdedigen. Dat wil zeggen dat elk land zich vrij moet kunnen beschermen tegen oneerlijke concurrentie van de landen in het Noorden en vrij het landbouwbeleid van zijn keuze moet kunnen voeren. Greenpeace is lid van het Franstalige Platform voor Voedselsoevereiniteit (PFSA) dat bestaat uit landbouw- en boerenorganisaties, organisaties voor internationale solidariteit, milieuverenigingen en consumentengroepen.

Vandaag staat de wereld voor een cruciale keuze: doorgaan op de weg van de industriële, intensieve landbouw met ggo's die in sterke mate bijdraagt aan de klimaatverandering of integendeel kiezen voor de weg van een duurzame landbouw, met meer respect voor mens en milieu. Raadpleeg ons rapport "Cool Farming".

Voor Greenpeace is de keuze natuurlijk al gemaakt. De voorkeur gaat duidelijk uit naar producten uit de biologische gezins- en boerenlandbouw. Duurzame landbouw is immers een echt veelbelovend alternatief dat de mogelijkheid biedt om de hele planeet te voeden zonder een bedreiging te vormen voor het milieu.

industriële

Onderwerpen