Rijst

Pagina - 19 april, 2010
Rijst is het basisvoedsel voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Het gewas wordt al langer dan 10.000 jaar wereldwijd geteeld en is het hoofdingrediënt in veel van onze voedselproducten, gaande van babyvoeding tot instant noedels.

Maar de genetische engineering heeft het op deze voedselplant gemunt. Vandaag wordt genetisch gemanipuleerde rijst (of ggo-rijst) enkel geteeld op bepaalde proefpercelen in open veld, meer bepaald in China. Dat kan echter snel veranderen, want agrochemische multinationals en sommige regeringen proberen ggo-rijst ten alle koste op de markt te brengen. Toch is het bekend dat ecologische landbouwtechnieken de beste manieren zijn om het hoofd te bieden aan de voedselcrisis en aan de rampen ten gevolge van de klimaatverandering. De afwijzing van ggo-rijst is een belangrijke uitdaging voor de consumenten en het milieu, maar is ook een kwestie van voedselveiligheid in de wereld.

Handen af van onze rijst!


Klik hier om de fotoreportage van John Novis te bekijken (in het engels) over de traditionele rijstteelt in de provincie Yunnan, in het Zuiden van China.

Risky business

De Duitse biochemische reus Bayer probeert nu een genetisch gemanipuleerde rijstvariëteit, die resistent is voor een onkruidverdelger, te verkopen aan verschillende landen. De conventionele biologische rijstculturen worden zo blootgesteld aan een groot besmettingsgevaar door deze ggo-rijst. Ze dreigen onder de controle van multinationals en regeringen te vallen.

Die rijst die Bayer ontwikkelde (LL62 genaamd), is genetisch gemanipuleerd om hoge doses glufosinaat te weerstaan. Dit middel wordt op de rijstvelden gespoten om een merendeel van het onkruid te verdelgen. Ieder gebruik van LL62-rijst zorgt voor meer gebruik van glufosinaat, eveneens  op de markt gebracht door Bayer! De aandeelhouders van deze multinational zullen zich hierover verheugen, maar het zijn de landbouwers, consumenten en het milieu die er de gevolgen van dragen. Glufosinaat houdt daadwerkelijk risico's in voor gezondheid en milieu, waardoor het product binnenkort in de EU verboden zal zijn, conform aan de wetgeving die recent werd aangenomen.

Op het vlak van voedingswaarde werd bewezen dat de samenstelling van ggo-rijst van Bayer verschilt van de gewone rijst. Wat het milieu betreft, werkt ggo-rijst de opkomst van planten die uiterst resistent zijn voor onkruidverdelgers in de hand. Ook vanuit economisch oogpunt is de commercialisering van ggo-rijst zorgwekkend. In 2006 bijvoorbeeld verloor de rijstindustrie wereldwijd 1,2 miljard dollar omdat een andere rijstvariëteit van Bayer de oogst van niet-gemanipuleerde rijst had besmet. Daarom keurt op heden het merendeel van de rijstproducenten en -distributeurs ggo-rijst af.

Ggo-rijst in de wereld

Raadpleeg de kaart om het laatste nieuws over ggo-rijst in de wereld te volgen. Deze kaart wordt geregeld aangepast naargelang gebeurtenissen of politieke beslissingen.

Onderstaande kaart geeft een beeld van wat er in de wereld gebeurt op het vlak van rijstteelt.

Vergroot kaart

Bescherm onze rijst

Greenpeace voert actie om de conventionele en biologische rijst de behoeden voor elke genetische besmetting omdat:

  • Genetische engineering een ware bedreiging vormt voor de voedselveiligheid, een probleem dat door de klimaatverandering nog prangender wordt. Geen enkele genetisch gemanipuleerde plant groeit in extreme klimaatomstandigheden, terwijl andere reeds geteelde ggo's een lager rendement hebben in vergelijking met conventionele variëteiten. Recent bijvoorbeeld verloren boeren in Zuid-Afrika meer dan 80.000 hectare genetisch gemanipuleerde maïs om nog onbekende redenen. De beste verzekering tegen de klimaatverandering blijft de biodiversiteit.
  • Het al dan niet bedoeld introduceren van genetisch gemanipuleerde organismen in het milieu ondermijnt de duurzame landbouw, wat de keuze van de consument aanzienlijk beperkt.
  • In het voorbije decennium werden wereldwijd meer dan 140 genetische besmettingen geteld. Ggo-gewassen tasten de genetische samenstelling van andere geteelde of wilde planten aan. Eenmaal de ggo's in ons milieu terecht komen, vallen ze niet meer te controleren. Er bestaat geen enkele manier om hen uit te roeien indien ze giftig of schadelijk blijken voor het milieu.
  • De genetische besmetting bedreigt de biodiversiteit. Dit erfgoed van de mensheid is noodzakelijk voor ons overleven en moet dus ten alle koste beschermd worden.

Leven is geen industrieel goed!

Raadpleeg het rapport Bayer's double trouble (in het Engels)

Onderwerpen