De consument informeren

Pagina - 19 april, 2010
Consumenten hebben het recht om te weten hoe hun voeding tot stand is gekomen. Ze hebben ook het recht om te kiezen voor voeding zonder ggo’s. De Europese Unie legt de etikettering van voedingswaren met ggo's op, maar de regels zijn verre van volmaakt. Greenpeace probeert daar iets aan te doen door informatie over ggo's ter beschikking te stellen van het publiek.

Greenpeace probeert informatie over ggo's ter beschikking te stellen van het publiek.

In heel wat landen heeft het publiek nauwelijks toegang tot informatie over de aanwezigheid van ggo's in het milieu of in de voedselketen. In Europa daarentegen bestaat er een verregaande regelgeving inzake ggo’s. Ggo’s mogen niet worden geteeld of ingevoerd, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. De aanwezigheid van ggo's in onze voeding of in diervoeder moet op de verpakking worden vermeld.

Ondanks die wettelijke bepalingen blijft zelfs in Europa sommige informatie over ggo's verborgen voor de ogen van het publiek. Producten zoals melk, vlees en eieren afkomstig van dieren die werden gevoederd met ggo's moeten immers niet geëtiketteerd worden.

De bedrijven die ggo’s op de markt brengen, willen ons doen geloven dat ze uitgebreid zijn getest en geen enkel gevaar met zich mee brengen. Op die manier minimaliseren ze de mogelijke risico's.

Greenpeace volgt de ontwikkelingen inzake ggo's op de voet en publiceert informatie over de meest recente wetenschappelijke gegevens, politieke ontwikkelingen, toelatingsaanvragen,... Greenpeace maakt ook zelf onderzoeksrapporten over het onderwerp. Je vindt ze in de rubriek 'publicaties'.

Zonder volledige en correcte informatie is het als consument onmogelijk een bewuste keuze te maken. Daarom heeft Greenpeace in de Verenigde Staten, Europa en Zuidwest-Azië consumentengidsen uitgegeven die aangeven elke producten geen ggo's bevatten. Dankzij deze gidsen kunnen consumenten met kennis van zaken kiezen voor voeding met of zonder gentechnologie.

Nog niet zo lang geleden eisten grote merken als Carrefour, Colruyt en Delhaize van hun vleesleveranciers dat zij diervoeder gebruikten zonder ggo's. Maar begin 2008 verklaarden ze dat ze niet langer kunnen garanderen dat er geen ggo's zijn gebruikt. Greenpeace heeft hen gevraagd alles in het werk te stellen om de consument opnieuw ggo-vrij vlees te garanderen.

Onderwerpen
Tags