Druk uitoefenen op politici

Pagina - 19 april, 2010
Greenpeace pleit bij nationale en Europese overheden om mens, leefmilieu en landbouwers beter te beschermen tegen de risico's van ggo's.

Europa is een van de belangrijkste markten voor consumptiegoederen. De houding van de Europese consumenten en het beleid van de Europese Unie heeft een belangrijke invloed op andere landen en werelddelen.

Greenpeace voert wereldwijd campagne voor een duurzame landbouw zonder ggo's. Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn immers een schoolvoorbeeld van niet-duurzame landbouw.

Het werk op Europees vlak is bijzonder belangrijk. Europa is een van de belangrijkste markten voor consumptiegoederen. De houding van de Europese consumenten en het beleid van de Europese Unie heeft een belangrijke invloed op andere landen en werelddelen. Om de verdere uitbreiding van ggo-teelt tegen te gaan, moet Europa resoluut de kaart van de duurzame landbouw trekken en de teelt en import van ggo's weigeren. Greenpeace stelt informatie ter beschikking van politici en maakt hen duidelijk wat de gevolgen van hun beslissingen kunnen zijn. Op die manier wegen we op de Europese besluitvorming inzake ggo’s, onder meer tijdens de Europese Raad voor ministers van Leefmilieu en Landbouw en ook in het Europees Parlement.

De nationale Greenpeacekantoren werken hierbij nauw samen met een Europece cel. Dankzij het werk van Greenpeace hebben verscheidene lidstaten van de EU – Frankrijk, Roemenië, Griekenland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Italië – ervoor gekozen om in naam van het voorzorgsprincipe een nationaal moratorium in te stellen op de teelt van ggo's. Ze nemen de wetenschappelijke onzekerheid inzake ggo's ernstig en weigeren van hun land een laboratorium voor genetische experimenten te maken.

Ook in België informeert Greenpeace beleidsmensen over de schadelijke effecten en risico's van ggo's. Met stevige, wetenschappelijk onderbouwde gegevens in de hand eisen wij een krachtig Belgisch standpunt inzake ggo’s.

Onderwerpen