Financiële transparantie

Pagina - 5 augustus, 2010

Greenpeace België is financieel 100 % afhankelijk van particulieren.
Om zijn onafhankelijkheid te behouden, weigert Greenpeace financiële steun van de overheid en van bedrijven.

Onze sympthisanten bepalen dus het welslagen van onze campagnes. In 2009 ontvingen we 3.802.406 euro van onze 102.000 sympathisanten.

Conform aan de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) worden onze jaarrekeningen nagekeken en correct verklaard door een onafhankelijke revisor.

Onderwerpen