Financiële transparantie

Pagina - 5 augustus, 2010

Greenpeace België is financieel 100 % afhankelijk van particulieren.
Om zijn onafhankelijkheid te behouden, weigert Greenpeace financiële steun van de overheid en van bedrijven.

Wijze waarop het recht op financiële informatie wordt verzekerd 

De schenkers, medewerkers en personeelsleden worden automatisch op de hoogte gebracht van wat Greenpeace Belgium vzw met de verworven fondsen gedaan heeft om zijn maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Deze informatie wordt ter beschikking gesteld via het jaarrapport. Een samenvatting van het jaarrapport wordt naar alle schenkers en personeelsleden verstuurd met ons tweede magazine van elk jaar, behalve naar zij die ons hebben te kennen gegeven dat ze deze informatie niet meer op papier wensen te ontvangen.

Verder wordt de volledige informatie beschikbaar gesteld op onze website www.greenpeace.be

Onderwerpen