Overwinningen

Pagina - 1 april, 2010
Greenpeace heeft mede dankzij jou in de loop der jaren heel wat overwinningen en mooie resultaten geboekt. We zetten de belangrijkste hier op een rijtje.

2014

Onze overwinningen in 2014

2011

Onze overwinningen in 2011

2010

Onze overwinningen in 2010

2009

19.11.2009 – De Vlaamse minister-president Kris Peeters belooft dat er geen nieuwe steenkoolcentrales in Antwerpen komen. Hij deed dat na enkele acties tegen steenkool waarbij Greenpeace zich specifiek tot hem had gericht. Het Duitse energieconcern E.ON mag een kruis maken over zijn plannen voor een nieuwe 'CO2-fabriek' in Antwerpen.

13.10.2009René Ngongo van het Greenpeacekantoor in Kinshasa krijgt de "alternatieve Nobelprijs" voor zijn werk rond ontbossing en sociale rechtvaardigheid in het Congobekken.

08.10.2009 – De nieuwe steenkoolcentrale in Kingsnorth, de eerste in Groot-Brittannië sinds 20 jaar, komt er voorlopig niet. Greenpeace had zich drie jaar lang verzet tegen de plannen van E.ON, dat ook in België en Nederland centrales wil bijbouwen. Bij een historische rechtzaak in 2008 werden zes Britse actievoerders vrijgesproken. De rechter oordeelde dat hun daden tegen de centrale gerechtvaardigd waren omdat Greenpeace grotere schade door klimaatverandering probeerde vermijden.

05.10.2009 – Vier grote namen uit de vlees- en ledersector kondigen aan dat ze zich niet langer bevoorraden met vee op ontboste gebieden in de Amazone. Deze veebedrijven, waaronder Bertin en JBS-Friboi, leveren aan internationale kledingmerken als Adidas, Gucci en Nike. Een rapport van Greenpeace dwong de sector op de knieën.

05.08.2009 – Belangrijke overwinning voor de oerbossen: Kimberly-Clark, het bedrijf dat ook bekende merken als Kleenex en Scott heeft, maakt een nieuw beleid bekend. Daarmee wordt het een van de leiders in duurzaamheid. De aankondiging vormt het sluitstuk van de campagne die Greenpeace vijf jaar lang heeft gevoerd onder de naam Kleercut.

26.02.2009 – De elektronicareus Philips aanvaardt onder druk van Greenpeace en consumenten de financiële verantwoordelijkheid voor het recycleren van zijn producten. Onze afgedankte televisietoestellen, computers en gsm's zorgen namelijk voor heel wat problemen. Om de kosten voor zijn afvalbeleid te drukken, probeert Philips milieuvriendelijkere elektronica op de markt te brengen.

2008

11.09.2008 – De EU bepaalt dat delidstaten tegen 2020 20 % van hun energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moeten halen. Ze kan de lidstaten dwingende doelstellingen en passende sancties opleggen.

10.07.2008Ferrero, de bekende fabrikant van onder andere Nutella, steunt als grote afnemer van palmolie een moratorium op de houtkap in Indonesië. Regenwoud dat wordt omgezet in palmolieplantages, vormt een van de grootste bedreigingen voor het Indonesische regenwoud.

06.05.2008
– Enkele acties, een populair YouTube-filmpje en een onlinepetitie met 115.000 handtekeningen hebben hun uitwerking niet gemist: de multinational Unilever steunt onze oproep dat het Indonesische regenwoud niet langer voor de bijl mag gaan voor palmolieplantages. Het bedrijf is een van de grootste verbruikers van palmolie in de wereld en haalt ongeveer de helft daarvan in Indonesië.

2007

Dit jaar zijn in Europa windmolens geïnstalleerd met een totale capaciteit van niet minder dan 8.500 MW. Windenergie kent een nieuwe doorbraak.

02.05.2007
– In reactie op de onlinecampagne 'Green my Apple' van Greenpeace kondigt de Apple aan dat het op termijn de meest gevaarlijke chemische stoffen uit zijn productenzal halen. De campagne had deze producent uitgedaagd om een voortrekkersrol te spelen bij de aanpak van elektronisch afval.

07.03.2007
– De regering van Nieuw-Zeeland laat weten dat ze de geplande steenkoolcentrale van Marsden B schrapt. Greenpeace en plaatselijke actievoerders hadden vier jaar strijd geleverd met onder andere een dagenlange bezetting, beroep voor het hooggerechtshof, protestmarsen, klachten en een piratenradiostation.

2006

27.09.2006 – Na een driedaagse blokkade door het Greenpeaceschip de Arctic Sunrise start Estland een onderzoek naar de Probo Koala. Het is de eerste officiële actie tegen dit schip, dat in Ivoorkust giftig afval heeft gedumpt dat door Nederland was geweigerd. Als gevolg van deze lozing stierven acht mensen en raakten duizenden anderen vergiftigd.

25.07.2006McDonald's zal niet langer vlees verwerken van kippen die zijn gevoed met soja uit nieuw ontboste gebieden in het Amazonewoud. Het probeert ook andere bedrijven te overtuigen van een zero-ontbossingsbeleid. Zo verhoogt de druk op leveranciers als Cargill om in te stemmen met een tweejarig moratorium op de aankoop van soja uit nieuw ontboste gebieden.

26.06.2006 – De computerproducent Dell belooft de schadelijkste chemische stoffen uit zijn producten te verwijderen, in navolging van zijn rivaal HP. Greenpeace heeft beide bedrijven onder druk gezet om hun producten milieuvriendelijker te maken en zo te helpen bij de aanpak van de groeiende berg giftig elektronisch afval.

31.05.2006 – Ondanks hevig lobbywerk van de nucleaire sector bevestigt Spanje dat het zijn acht actieve kerncentrales geleidelijk aan zal sluiten en zal kiezen voor hernieuwbare energie. Dat maakt Spanje het vijfde Europese land dat afstapt van kernenergie, samen met Zweden, Duitsland, Italië en België. Intussen willen Zweden en Italië opnieuw kerncentrales bouwen, terwijl ons land de kernuitstap heeft uitgesteld.

03.04.2006 – Na maanden druk van Ocean Defenders over de hele wereld, trekken de producenten van vis en zeevruchten Gorton's, Sealord en het moederbedrijf Nissui hun actieve steun aan de Japanse walvisjacht in. Hun beslissing plaatst de walvisvaart in een economisch isolement en keldert de plannen om nieuwe markten aan te boren voor producten uit de walvisvangst.

09.03.2006
– Elektronicareus Hewlett Packard verbindt zich tot een plan om geleidelijk een aantal gevaarlijke chemische stoffen uit zijn producten te halen.

16.02.2006 – De Franse president Jacques Chirac laat weten dat hij het met asbest vervuilde vliegdekschip Clemenceau terugroept. Het schip zal rechtsomkeer maken en naar Frankrijk terugkeren. Door onze acties, e-mails en een vervelend internationaal schandaal moest Frankrijk wel zijn ondoordachte plannen laten varen om zijn eigen giftig afval in India te dumpen.

14.02.2006 – Dankzij een presidentieel decreet krijgt een gebied twee keer zo groot als België in het Amazonewoud een betere bescherming. Het decreet van de Braziliaanse president Lula om een beschermd gebied van 6,4 miljoen hectare in te stellen, betekent een grote overwinning voor de inwoners van het Amazonewoud die de strijd aanbinden met landbezetters, veetelers en houtkappers.

07.02.2006 – Na tien jaar zwaar, gevaarlijk en soms frustrerend werk in combinatie met de acties van duizenden mensen uit de hele wereld heeft uiteindelijk het gezond verstand het gehaald: het Canadese Great Bear Rainforest, een van de mooiste natuurparels op aarde, is van de vernieling gered.

2005

24.11.2005 – Na een campagne van Greenpeace in Argentinië maakt de hoofdstad Buenos Aires bekend dat ze een zero-afvalbeleid wil voeren. De plannen mikken op een drastische vermindering van de vier- tot vijfduizend ton afval die de stad elke dag dumpt.

27.10.2005 – Na een lange strijd van Greenpeace en de Wichi-indianen doet de tussenkomst van enkele binnenlandse bekende personen uiteindelijk het tij keren voor de bescherming van de bossen in het noorden van Argentinië.

04.10.2005 – Elektronicagigant Motorola en de producenten van gezondheids- en lichaamsverzorgingsproducten L'Occitane, Melvitacosm en Alqvimia beslissen de meest giftige chemische stoffen uit hun producten te halen.

17.08.2005 – Elektronicabedrijf LG kondigt aan dat het bereid is om giftige chemische stoffen uit zijn volledige aanbod aan consumentenelektronica te verwijderen.

05.07.2005 – Greenpeace is zeer verheugd over het Europese verbod op giftige ftalaten (weekmakers) in kinderspeelgoed. Deze uiterst schadelijke stoffen worden gebruikt om pvc zacht en buigzaam te maken. Zeven jaar actievoeren werpt vruchten af: de EU verbiedt drie ftalaten in alle speelgoed en kinderverzorgingsproducten. Drie andere zijn alleen verboden in speelgoed voor kinderen tot drie jaar.

29.04.2005Sony Ericsson deelt mee dat het giftige chemische stoffen uit zijn producten zal faseren. Dat is het resultaat van onze online-actie om elektronische bedrijven onder druk te zetten, waaraan duizenden mensen deelnamen. Sony Ericsson behoort nu samen met Samsung, Nokia en Sony tot de elektronicabedrijven die alleen nog producten zonder giftige chemische bestanddelen willen produceren.

22.03.2005 – De fotokopiereus Xerox beslist om niet langer houtpulp te kopen van StoraEnso, het Finse nationale houtbedrijf dat een van de laatste oerbossen in Europa aan het omhakken is. Onder druk van Greenpeace hanteert XEROX een nieuw aankoopbeleid, dat garandeert dat zijn leveranciers geen hout halen uit 'oerbossen, natuurreservaten en andere beschermde gebieden'.

2004

11.11.2004 – Na een jarenlange campagne van Greenpeace en andere milieuorganisaties in het Amazonegebied maakt de Braziliaanse regering een vuist tegen machtige illegale houtkappers en soja- en rundvleesbaronnen. Ze stelt twee enorme beschermde reservaten in, ter grootte 2 miljoen hectare, waar elke ontginning verboden is.

29.10.2004 – De 163 landen die het Verdrag van Basel hebben ondertekend, beschouwen sloopschepen als gevaarlijk afval. Dit historische besluit is een direct gevolg van jarenlang intensief campagnevoeren door Greenpeace. Het Verdrag van Basel verbiedt de export van gevaarlijk afval van rijke naar arme landen.

22.10.2004Kyoto is gered! Tien jaar lobbywerk, wetenschappelijk onderzoek en vreedzame actie door Greenpeace en milieuverenigingen uit de hele wereld worden bekroond nu Rusland instemt met het Kyotoprotocol. Met de Russische handtekening treedt het wereldwijde verdrag om de gevaren van de opwarming van de aarde tegen te gaan eindelijk in werking.

30.09.2004 – De Japanse bierproducent Asahi bezwijkt voor de druk van de bevolking. Online-actievoerders verhinderen de invoering van moeilijk recycleerbare plastic wegwerpflessen.

20.07.2004Queensland Energy Resources kondigt de stopzetting aan van het Stuart Shale Oil Project in Australië. Greenpeace voerde als sinds 1998 actie tegen dit project, dat olie wou produceren met een klimaatimpact die vier keer hoger ligt dan die van olie uit de bodem. Het project slorpte miljoenen dollar overheidssubsidies op, geld dat eigenlijk naar hernieuwbare energie moest gaan.

17.06.2004 – De macht van de consumenten zegeviert wanneer elektronicareus Samsung meedeelt op termijn producten zonder gevaarlijke chemische stoffen op de markt te brengen. Het bedrijf verscheen op de rode lijst van Greenpeace met goederen die giftige stoffen bevatten. Nu kiest Samsung voor het voorzorgprincipe: geen stoffen gebruiken die mogelijk schadelijk kunnen zijn.

10.06.2004 – Door aanhoudende druk van coalitie waarin Greenpeace Canada een leidende rol speelt, verbinden de uitgevers van 34 Canadese tijdschriften zich ertoe om niet langer gebruik te maken van papier met houtvezels uit de Canadese oerbossen. Een gelijkaardig engagement viel te horen bij 71 Canadese uitgevers van boeken.

01.06.2004IJsland laat zijn plannen varen om op twee jaar tijd vijfhonderd dwergvinvissen, Noordse vinvissen en gewone vinvissen te doden. Het zal zich voor het lopende jaar beperken tot 25 dwergvinvissen. Actievoerders van Greenpeace hadden via het internet het binnenlandse protest gevoed door over de hele wereld 50.000 handtekeningen te verzamelen.

11.05.2004 – Dankzij jarenlange druk van consumenten en milieuverenigingen waaronder Greenpeace schort Monsanto de verdere ontwikkeling en veldproeven van zijn genetisch gewijzigde Roundup Ready-tarwe op.

02.04.2004 – De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN duidt de Oostzee aan als 'Bijzonder Gevoelig Zeegebied', een beslissing waarop Greenpeace al jaren had aangedrongen. De IMO regelt de scheepvaart over de hele wereld en de nieuwe regeling voorziet strengere beperkingen voor olietankers en andere schepen met een gevaarlijke lading.

18.02.2004 – Het verdrag van Stockholm treedt in werking na jaren lobbywerk door Greenpeace en andere milieuorganisaties. Een van de belangrijkste punten van dit verdrag is het verbod op het gebruik van twaalf zeer giftige stoffen, de zogeheten Persistente Organische Polluenten (POP's). Het zijn chemicaliën als pesticiden en PCB's, maar ook bijproducten zoals kankerverwekkende dioxines.

2003

06.08.2003 – De Deni-indianen in het Braziliaanse Amazonewoud vieren de officiële afbakening van hun land, na 18 jaren strijd. Dertien vrijwilligers van Greenpeace hebben een maand lang met gebruik van GPS-technologie en een helikopter een 'ecocorridor' aangelegd rond 3,6 miljoen hectare grond. De demarcatie stelt een groot stuk regenwoud veilig voor de houtkap.

02.07.2003 – De Europese Unie besluit tot etikettering van voedsel dat meer dan 0,9 % genetisch gewijzigde ingrediënten bevat.

08.05.2003 – Dankzij krachtig lobbywerk van Greenpeace en Global Witness leggen de VN sancties op aan Liberia voor het illegaal kappen van bos.

17.04.2003 – Na twee jaar actievoeren door Greenpeace gaat bijna 300 ton giftig kwikafval uit India terug naar afzender: Unilever in de Verenigde Staten.

15.02.2003 – Dertig miljoen mensen over de hele wereld nemen deel aan de grootste anti-oorlogsbetoging ooit.

2002

2002 – In maart bekrachtigen de Europese milieuministers in Brussel het protocol van Kyoto dat tegen 2012 een C0²-reductie met 8 % voorziet.

2002 – CITES besluit tot bescherming van mahoniebomen, de walvis- en de reuzenhaai en zeepaardjes. CITES is het internationale verdrag dat de handel in bedreigde planten en dieren regelt.

2002 – In het Noorse Bergen beslissen de landen rond de Noordzee tot een snelle ontwikkeling van windenergie op zee.

2001

2001 – Nadat Greenpeace er jaren campagne rond heeft gevoerd, stemt het Europese Parlement voor de vervanging van zacht pvc met giftige ftalaten. Het werd onder andere gebruikt voor kinderspeelgoed en medische apparatuur. Ze beïnvloeden het endocriene systeem, en zou schadelijk zijn voor de nieren, de lever en de teelballen.

2001 – Zes jaar na de ondertekening treedt het VN-verdrag voor migrerende vissoorten in werking. Kabeljauw, tonijn, Alaska pollak en Patagonische zeebaars zijn nu formeel ook beschermd in internationale wateren.

2001 – Na jaren actievoeren bereikt Greenpeace een akkoord met houtkapbedrijven en overheid over de bescherming van Canada's gematigde regenwouden in British Columbia. In het Grote Berenbos, het grootste nog overblijvende gematigde regenwoud ter wereld, worden twintig bedreigde valleien beschermd.

2001 – De Braziliaanse overheid erkent de grondrechten van de Deni-indianen in het Amazonegebied, nadat Greenpeace ze hielp met de demarcatie (afbakening) van hun leefgebied.

2001 – De Verenigde Naties verbieden in Stockholm twaalf zeer giftige stoffen, waaronder DDT, dioxine en PCB's.

2001 – De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verbiedt het gebruik van het giftige TBT,een middel dat wordt gebruikt tegen de aangroei van algen op zeeschepen.

2000

2000 – Ongeveer 130 landen raken het eens over een belangrijk verdrag: het Biosafety Protocol van de Verenigde Naties. Dit protocol is het allereerste milieuverdrag waarin is vastgelegd dat landen hun biodiversiteit moeten beschermen tegen de nadelige effecten van genetische manipulatie.

2000 – Regeringsleiders van de acht belangrijkste industrielanden (G-8) aanvaarden de eis van Greenpeace om de strijd aan te binden met de illegale houtkap. Ze beloven de export en de bevoorrading aan te pakken.

2000 – De Europese Unie, China, Japan, de Verenigde Staten en nog 24 andere landen stoppen met de invoer van tonijn uit de Atlantische Oceaan. Dit is een rechtstreeks gevolg van een expeditie van Greenpeace in het gebied.

2000 – Regeringen uit heel de wereld tekenen het eerste wereldwijde verdrag om persistente organische polluenten (POP's) te bannen. Greenpeace en andere ngo's hebben er jaren campagne voor gevoerd. POP's behoren tot de gevaarlijkste chemische producten op aarde. Ze hopen zich op in het leefmilieu en vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid.

1999-1971

1999 – In Brazilië wordt de wet op milieumisdaden toegepast, na lobbywerk van Greenpeace. Het aantal boetes voor bedrijven die werken met illegaal gekapt hout uit het Amazonewoud, stijgt drastisch.

1999 – Meubelgigant IKEA kondigt aan dat het niet langer hout uit oerbossen gebruikt, tenzij het een FSC-certificaat heeft. Het Forest Stewardship Council geeft dit label alleen aan hout uit wouden die duurzaam worden beheerd.

1999 – De Europese Unie besluit unaniem een moratorium in te stellen op giftige ftalaten in speelgoed van zacht pvc. Eén van de belangrijkste producenten van medische apparatuur, Baxter International, kondigt plannen aan om pvc uit zijn aanbod te weren.

1999 – De Europese milieuministers besluiten voorlopig geen nieuwe genetisch gewijzigde gewassen op de markt toe te laten.

1998 – Houtkapreus MacMillan Bloedel kondigt aan dat het geleidelijk wil ophouden met de brutale houtkap in Brits Columbia, Canada.

1998 – Greenpeace heeft er 15 jaar campagne voor gevoerd: eindelijk verbiedt de EU de Europese visserijvloot nog drijfnetten te gebruiken.

1998 – De oliemaatschappij Shell stemt ermee in om haar geschandvlekte, afgedankte olieboorplatform Brent Spar aan land te slepen voor recyclage. Greenpeace heeft sinds 1995 campagne gevoerd om de oliemaatschappij ervan te overtuigen om geen in onbruik geraakte installaties meer in zee te dumpen.

1998 – De landen rond het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan ondertekenen het OSPAR-verbod op onder meer de dumping van olie-en gasinstallaties (zoals de Brent Spar) en het lozen van giftige en radioactieve stoffen in zee.

1997 – Het Kyotoprotocol, dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet beperken, wordt aangenomen.

1997 – Greenpeace krijgt de UNEP Ozone Award voor de ontwikkeling van de Greenfreeze, een koelkast voor huis- tuin- en keukengebruik. De Greenfreeze tast de ozonlaag niet aan en bevat ook geen scheikundige stoffen die het broeikaseffect in de hand werken.

1996 – Greenpeace presenteert de SmiLE, een auto die ontwikkeld is uit de Renault Twingo. Het is een brandstofbesparend prototype. Het toont aan dat de CO2-uitstoot door auto's gehalveerd kan worden.

1996 – 135 landen, waaronder China, Rusland en de Verenigde Staten, ondertekenen als eerste stap tegen kernproeven het Algemeen Kernstop Verdrag (CTBT).

1996 – Olieconcern Shell besluit het olieplatform Brent Spar niet te laten afzinken in de Noordzee.

1995 – In de zogenaamde Esbjerg-verklaring beloven de landen rond de Noordzee het lozen van schadelijke stoffen terug te brengen. Doel is voor 2020 de concentraties door de mens geproduceerde gevaarlijke stoffen in het milieu tot nul te reduceren.

1994 – De Internationale Walvisvaartcommissie stemt voor de instelling van een walvisreservaat bij Antarctica.

1994 – De landen van het Verdrag van Basel, dat de handel in afval regelt, verbieden export van gevaarlijk afval van OESO-landen naar de rest van de wereld met ingang van 1998. Dat geldt ook voor afval dat wordt aangeboden voor recyclage.

1993 – Sinds 1975 is er een wereldwijd verbod op het dumpen van hoogradioactief afval in zee. In 1983 stelden de lidstaten van de Londen Conventie voor tien jaar een moratorium in op het lozen van middel- en laagradioactief afval. In 1993 besluit de Londen Conventie eindelijk tot een permanent verbod op het storten van radioactieve stoffen in zee.

1992 – De Verenigde Naties verbieden de grootschalige visserij met drijfnetten op volle zee. De Europese Unie neemt dit verbod in 1998 over en stelt dat vanaf 2002 ook in Europese wateren niet meer met drijfnetten mag worden gevist.

1991 – Van 1987 tot 1992 heeft Greenpeace een eigen basiskamp op Antarctica. Er worden acties gevoerd en Greenpeace is aanwezig bij de grote internationale vergaderingen van de landen die menen een graantje te kunnen meepikken van Antarctica's ongelooflijke rijkdom. In 1991 behaald Greenpeace een klinkende overwinning: op Antarctica mag de eerste vijftig jaar niet naar kostbare delfstoffen als olie worden gezocht.

1991
– Greenpeace brengt een chloorvrije nepeditie van Der Spiegel op de markt. Deze actie maakt deel uit van de campagne tegen het bleken van papier met chloor.

1988 – De Londen Conventie stelt een wereldwijd verbod in op de verbranding van afval op zee met ingang van 1994.

1985 – Franse kernproeven in de Stille Zuidzee worden opnieuw wereldwijd aangeklaagd. Het betert er niet op als de Franse geheime dienst het Greenpeaceschip de Rainbow Warrior tot zinken brengt.

1983 – De Europese Gemeenschap besluit dat er geen pels van jonge zeehonden meer mag worden ingevoerd. In 1989 verlengt de EG het importverbod definitief. Door deze beslissing neemt de jacht op zeehondenpups drastisch af.

1982 – De Internationale Walvisvaartcommissie besluit de commerciële jacht op walvissen met ingang van 1986 voor vijf jaar te stoppen. Dit 'moratorium' bestaat nog steeds, en de meeste landen houden zich eraan.

1978 – Door acties van Greenpeace komt er een einde aan de slachting van grijze zeehonden op de Orkney eilanden, in Schotland.

1975 – Frankrijk maakt een einde aan zijn proeven in de atmosfeer boven het zuiden van de Stille Oceaan, na protest van Greenpeace daar.

1971 – Na de eerste actie van Greenpeace geven de Verenigde Staten hun kernproeven op voor Alaska. Ze verlaten het eiland Amchitka.

Onderwerpen