victoires 2010oceannzcongoogmeoncanadafinlandeuk

Finland: 80.000 hectare boreaal woud beschermd

December 2010 - Na acht jaar gezamenlijke actie van Greenpeace en de Sami-rendierhoeders wordt 80.000 hectare bos in het noorden van Finland beschermd tegen de honger van de houtkapindustrie. Daardoor gaat de levenswijze van de Sami niet verloren, niet als de biodiversiteit en typische diersoorten. In 2005 gingen Europese schrijvers ter plaats om te getuigen over de verwoesting van de oerbossen, in het bijzonder door de papierindustrie. Een van hen was de Vlaamse auteur Karel Verleyen.

 

Europese Unie: een miljoen handtekeningen voor een ggo-vrij Europa

Oktober 2010 - Greenpeace en Avaaz, een internationale burgerorganistie die activisme promoot, verzamelden meer dan miljoen handtekeningen voor een Europese Unie zonder ggo's. Ze bewijzen dat de weerstand tegen genetisch gemanipuleerde gewassen sterk en verspreid is. In België tekenden jullie met 74.000 de petitie. Bedankt. De doelstelling werd gehaald, want onze ambitie was de kaap van een miljoen handtekeningen ronden. Dat cijfer verplicht de Commissie om rekening te houden met de petitie, en dus: elke nieuwe toelating voor ggo's in Europa op te schorten zolang de evaluatieprocedure niet wordt herzien.

 

Stille Oceaan: zeereservaat groter dan India

Oktober 2010 - Na een jarenlange campagne kan Greenpeace zich verheugen over de beslissing van acht eilanden in de Stille Oceaan die een van de grootste mariene reservaten ter wereld instellen. Het gebied is groter dan India en wordt vanaf januari 2011 verboden terrein voor grote industriële vissersboten die reusachtige netten gebruiken. Die boten vangen in hun eentje 70 % van alle tonijnen op aarde – en ook nog eens tonnen jonge vissen, schildpadden en haaien.

 

België: Plannen voor nieuwe steenkoolcentrale geschrapt

September 2010 - Na acties van Greenpeace had de Vlaamse minister-president zich daar in 2009 al tegen verzet, maar dat verhinderde de Duitse elektriciteitsmaatschappij E.ON, die het project wilde uitvoeren, niet om in 2010 een milieuvergunning aan te vragen. Daarop volgde een nieuwe burgeractie, met als resultaat een nieuwe weigering voor E.ON!

 

Europese Unie: verbod op illegaal hout

Juli 2010 - EU verbiedt de import van illegaal gekapt hout op haar grondgebied. Dat is het resultaat van meer dan tien jaar campagnevoeren, waarbij Greenpeace acties op het terrein afwisselde met politiek lobbywerk. De wet zal soelaas bieden voor de oerbossen die zonder scrupules worden leeggeroofd door bosbouwbedrijven die het hout volledig illegaal uitvoeren naar Europa.

 

Europa: naar een “100 % hernieuwbare” toekomst

Juli 2010 - Het nieuwe scenario van een energie[R]evolutie, dat op verzoek van Greenpeace werd uitgewerkt, bewijst dat in 2050 vrijwel 100 % van de energievraag in Europa kan worden gedekt dankzij hernieuwbare energiebronnen. Tijdens onze persconferentie in Brussel verklaarde de Europese Commissaris voor Energie dat ons onderzoek een essentiële bijdrage vormt voor de besprekingen die momenteel lopen op Europees niveau.

 

Canada: kariboe kan opgelucht ademhalen

Mei 2010 - Na zeven jaar campagnevoeren door Greenpeace en andere ngo’s hebben 21 houtbedrijven zich ertoe verbonden om een strikt bosbeheer te voeren op milieuvlak. Dit historisch akkoord voor het behoud van de boreale bossen geldt voor een oppervlakte die twee keer zo groot is als Duitsland. Wanneer het akkoord van kracht wordt, zal het mogelijk zijn om de boskariboe te beschermen, een soort die met uitsterven wordt bedreigd.
Groot-Brittannië: geen derde landingsbaan

Mei 2010 - Plan voor de aanleg van een derde landingsbaan in Heathrow werd in de koelkast gestopt. Die overwinning heeft Greenpeace te danken aan meer dan 90.000 Britten die zich samen met ons tegen dit project hebben gekant. De uitvoering ervan zou hebben geleid tot een sterke toename van het luchtverkeer en dus van de uitstoot van broeikasgassen, iets wat helemaal in strijd is met wat we moeten doen om de klimaatverandering te stoppen.

 

Indonesië: een “break” voor de orang-oetans

Mei 2010 - Honderdduizenden sympathisanten van Greenpeace komen in actie via internet en dwingen Nestlé op de knieën: de multinational belooft geen palmolie meer te kopen van leveranciers die meewerken aan de verwoesting van het Indonesische woud. De orang-oetans krijgen eindelijk de break die ze verdienen. Bedankt in hun naam!
Nieuw-Zeeland: geen mijnontginning meer in nationale parken

Mei 2010 - Op vraag van Greenpeace en andere ngo's kwamen 40.000 mensen op straat om te protesteren tegen de plannen van de Nieuw-Zeelandse regering. Die wou duizenden hectare vrijmaken voor mijnbouw. De manifestatie wierp vruchten af: de regering verbiedt nu elke mijnontginning in gebieden met een hoge ecologische waarde, waaronder nationale parken. Een mooie overwinning voor het milieu én de komende generaties!
India: eerste “groene” computer op de markt

Februari 2010 - Wipro, een Indiase elektronicaproducent, brengt een computer op de markt zonder de meest giftige stoffen. Daarmee treedt het bedrijf in de voetsporen van onder andere Apple en HP, die reeds werken aan een “groenere” elektronicamarkt. Dat is het resultaat van een campagne die Greenpeace sinds 2005 met succes voert. Natuurlijk hinken bepaalde bedrijven nog achterop: Samsung bijvoorbeeld kwam zijn belofte niet na om al de meest giftige stoffen uit zijn computers te halen.

Onderwerpen