hand on coal

Въглищните централи са най-големият източник на въглероден диоксид (CO2), произведен от човешка дейност. Това прави въглищата най-голямата заплаха, пред която климатът е изправен днес.

За да избегнем най-лошите последици от климатичните промени – продължителни суши, наводнения и увеличаване на морските нива, трябва да ограничим повишаването на световните температури до 2⁰C  (в сравнение е пред-индустриалните нива). Това можем да постигнем като намалим световните емисии парникови газове до нула.

Една трета от всички емисии въглероден диоксид идват от горенето на въглища. Почти 40% от световната енергия се произвежда от въглища. Освен промяна в климата, горенето на въглища причинява непоправими щети върху околната среда, здравето на хората и общностите по целия свят. И докато въглищната индустрия не плаща за щетите, които нанася, планетата и нейното население плащат висока цена.

Производството на електроенергия от въглища няма бъдеще

ТЕЦ

България произвежда 40% от своята електроенергия от въглища, което я прави зависима от този сравнително евтин, но нискокачествен местен ресурс. В същото време страната е на първите места по замърсяване на въздуха с фини прахови частици, един от основните причинители на респираторни заболявания.

През последните четири години „Грийнпийс“-България си постави за цел да изследва, документира и представи публично вредите и последиците, които въглищният сектор нанасят на здравето на хората и на околната среда. Реалността ни показва, че бъдещето без въглища е възможно тук и сега, а въглищата са един изживял времето си енергиен динозавър. Производството на електроенергия от въглища няма бъдеще:

От икономическа гледна точка:

Макар пазарната цена на електроенергията от въглища да изглежда сравнително ниска, тя не включва екологичните щети (замърсен въздух, вода и обработваеми земи), нито пораженията върху човешкото здраве. А тази цена се плаща от всички нас. Според европейската Директива за индустриалните емисии, производството на електроенергия от въглища подлежи на квоти за емисиите от серен диоксид (SOx), азотни окиси (NOx) и фини прахови частици (ФПЧ). През последните години, България трайно надвишава допустимите норми за емисии на фини прахови частици и азотни окиси. В резултат на това през 2015 г. беше започната процедура по въвеждането на наказателни мерки от страна на Европейската комисия за нарушаване на европейското законодателство – ситуация, която съществено би оскъпила производството на електроенергия от въглища. Когато към цената на електроенергията от въглища се включат и екологичните и здравни щети, които въглищата причиняват, тогава тя става изключително скъпа и икономически неизгодна.

От екологична гледна точка:

Както вече споменахме, горенето на въглища е една от основните причини за промените на климата. 41% от всичките емисии CO2, отделени в България през 2014 г., са от въглища. Освен че водят до промяна в климата, добивът и горенето на въглища се нуждаят от хиляди декари обработваеми земи, замърсяват милиони кубици вода и изразходват огромни количества воден ресурс. Повече за щетите, които въглищата нанасят на околна среда, можете да прочетете в нашите подробни доклади за атмосферния въздух, водата и почвите.

От социална гледна точка:

Въглищната индустрия поставя хората, работещи там, пред един изкуствено създаден конфликт между зависимостта от препитание и желанието за добро здраве и чиста околна среда. Конфликтът между общностите, които поемат по-голямата част от замърсяванията, и хората, които се препитават чрез работа в ТЕЦ, често е силно заглушен. Липсата на адекватна политика за преквалификация и предоставяне на възможности за алтернативна заетост в районите, силно зависими от въглищната индустрия, задълбочават социалния конфликт. Без реална възможност да намерят препитание, което да осигурява бъдещето на семействата им, работещите във въглищния сектор няма стимул и кураж да се откъснат от въглищната зависимост, в която по принуда се намират.

Разбери повече за вредите, които въглищата причиняват на човешкото здраве и околната среда, от нашите доклади

Разбери повече за възобновяемата енергия като алтернатива на въглищата

Последни актуализации

 

Позиция относно разработване на схема за подмяна на горивната база и неефективното...

Публикация | март 29, 2017 в 10:39

„За Земята“ и „Грийнпийс“ - България предлагаме позиция относно разработване на схема за подмяна на горивната база и неефективното отопление в енергийно бедни домакинства. Предлагаме задвижване на такава програма като алтернатива на досегашните...

5 стъпки към бъдеще без въглища:

Влизане в блога от "Грийнпийс" България | март 21, 2017

1. Разбери как се произвежда енергията, която използваш в дома си. Електричеството, което ползваме в домовете си, най-често се произвежда от въглищни ТЕЦ-ове. Те обаче са най-голямата заплаха пред климата, тъй като горенето на въглища...

С едната ръка цапа, с другата лапа

Влизане в блога от Димитър Събев | декември 18, 2015

Българските данъкоплатци субсидират с десетки милиони „ефективната“ енергия на един от най-големите замърсители в Европа, блуждаещ в триъгълника между Сейшелските острови, вонящото на сяра Гълъбово и очукана Лондонска пощенска кутия. ...

Пресконференция "Заровените тайни на въглищата"

Видео | октомври 19, 2015 в 16:28

Само за периода 2010 – 2013 г. в България са отделени над 3,3 тона живак, като около 1/3 от количеството е от ТЕЦ и битовото горене. Въглищните централи са един от основните източници на живак в природата. Натрупването на живак в околната среда...

Заровените тайни на въглищата

Публикация | септември 14, 2015 в 21:35

През последните три години „Грийнпийс“-България изследва, документира и представя публично вредите и последиците, които въглищният сектор нанася на здравето на хората и на околната среда.

„Енергийно пробуждане“ в Стара Загора

Галерия със снимки | юли 6, 2015

Шест нюанса въглища

Галерия със снимки | юни 5, 2015

Шест нюанса въглища

Влизане в блога от „Грийнпийс“ – България | юни 4, 2015

Юни 2015 През последните два месеца „Грийнпийс“ – България и ЕС „За Земята“ посетиха Стара Загора и района на въгледобив в България. Целта на посещенията бяха да се запознаем от първа ръка с разрушителния ефект, който въглищната...

Токсични въглища

Публикация | май 20, 2015 в 11:30

Каква е стойността на здравните щети, причинени от слабите европейски стандарти за ограничаване на замърсяването на въздуха

До Швейцария и обратно

Влизане в блога от Любомира Райкова | април 8, 2015

от Любомира Райкова   - активист и доброволец на "Грийнпийс" - България Ставаме рано, тръгваме към Швейцария. Оставям топлината на семейството ми и любимата Петя (котката), за да взема участие в международен обмен на идеи и умения...

1 - 10 от 24 резултата