Кога краткосрочните икономически ползи са по-важни от здравето? | Greenpeace Bulgaria

Кога краткосрочните икономически ползи са по-важни от здравето?

Съобщение за печата - септември 27, 2017
Това е въпросът, на който Министерството на енергетиката трябва да отговори в следващите две седмици. Той беше провокиран от обществена поръчка за избор на експертна фирма, която да направи оценка на разходите спрямо ползите за околната среда при въвеждане на най-добрите налични техники при работата на електроцентрали.

Решението за откриване на процедура е публикувано на 7 септември от ТЕЦ "Марица Изток 2" [1]. Поръчката е открита при условия на съвместно възлагане между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „Ей и ЕС – 3С Марица изток I” ЕООД, „КонтурГлобал Марица изток 3” АД и „Брикел” ЕАД, като изпълнителят трябва да извърши оценка и за четирите централи.

Въпреки важността на оценките, които предстоят да бъдат изготвени, самата процедура минава почти незабелязано и в кратки срокове. Това доведе Екологично сдружение “За Земята” и “Грийнпийс”-България да поискат допълнителна информация[2] от принципала на държавната централа — Министерството на енергетиката, както и Министерство на околната среда и водите. Въпросите, които организациите зададоха, търсят причините — икономически и/или технически, които налагат четирите електроцентрали да изготвят съвместна обществена поръчка. Също така имат за цел да изяснят стандартите, въз основа на които ще се изготви анализа, осигуряващ спазване на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, тъй като и в момента насоки за изготвяне на анализи относно критериите, по които се прави изключение от приетите норми на замърсяване, не са приети нито на европейско, нито на национално ниво. Министерствата трябва да отговорят и при какви критерии е избрана компанията, поканена за директно договаряне в процедурата.

Новите изисквания за най-добри налични техники (НДНТ) за Големи горивни инсталации (LCP BREF), които бяха публикувани в официалния вестник на Европейския съюз на 17 август, налагат нови, по-строги екологични изисквания за въглищните електроцентрали. До 2021 година те трябва да достигнат новите изисквания — което за много от централите означава сериозни финансови инвестиции или прекратяване на дейността. Българските централи, подкрепени от държавните институции, избират да поискат отсрочка (т.нар. дерогация), която ще им позволи да продължат да замърсяват. Пътят към тези дерогации минава през оценка на разходите спрямо ползите, за каквато е въпросната обществена поръчка. По всичко личи, че електроцентралите искат да продължат живота си, независимо, че всяка от тях има различен дял в замърсяването на въздуха, но и на различно ниво като технически характеристики.

Новите изисквания целят да защитят здравето на всички европейски граждани, като намалят вредните емисии на енергийния сектор, с което директно засягат бъдещето на въглищните централи. Според Европейското бюро за околна среда [3], новоприетите ограничения на вредните вещества, изхвърляни във въздуха, ще намалят броя на преждевременните смъртни случаи от 22 900 на 8 900 годишно до средата на 2021 г. По този начин ще редуцираме броя на случаите на хроничен бронхит с 7 300, дните с пристъпи на астма при деца с 336 500, както и дните, взети като болнични с 4 милиона. Не на последно място, парите, които се изразходват за здраве, влошено поради опасното влияние на въглищата и емисиите в Европа, ще спаднат от 63,2 милиарда до 24,3 милиарда евро годишно.

“Времето на въглищата изтича. Затова е важно държавата, заедно с всички засегнати и заинтересовани страни, да работи в посока на безболезнен и плавен превод отвъд въглищата. Удължаването на живота на въглищните централи идва за сметка на здравето на всички нас и на околната среда,” коментари Теодора Стоянова от “Грийнпийс”-България.

Организациите изпратиха и искане да бъдат включени в работна група, ако такава има сформирана, за изготвяне на насоките за извършване на оценката, чрез която се определят ползите за околната среда и тяхната съразмерност спрямо разходите, необходими за постигането на емисионните нива, посочени в заключението за НДНТ.

[1] Оценка на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ

[2] Писма до Министерство на енергетиката и Министерство на околната среда и водите.

[3] Lifting Europe’s Dark Cloud: How cutting coal saves lives