Съдът е напът да сложи край на битката за данните за чистотата на въздуха в София | Greenpeace Bulgaria

Съдът е напът да сложи край на битката за данните за чистотата на въздуха в София

Съобщение за печата - август 21, 2017

София

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) ще трябва да предостави почасовите данни за качеството на въздуха в София от последните четири години. Решението на Административен съд - София-град [1] дойде в отговор на жалбата на сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“, представлявано от адвокат Александър Кашъмов от “Програма Достъп до Информация”, последвало след няколкомесечна изтощителна борба с институциите. За съжаление, ИАОС решиха да я продължат като обжалват в последния възможен срок и въпреки убедителните мотиви на съда. Това показа за пореден път, че вместо да си партнират с неправителствените организации в борбата с мръсния въздух, Столична община и Изпълнителна агенция по околна среда предпочитат да си прехвърлят топката [2]. Така на практика отказват достъп до информация с голямо обществено значение и директно нарушавата няколко закона и Конвенцията от Орхус. Надяваме се, че Върховния административен съд, който ще гледа делото на следващата инстанция, ще реши бързо делото в полза на прозрачността.

За никого не е тайна, че столицата ни страда от системно замърсяване на въздуха, което често надхвърля допустимите норми. Както видяхме и от онлайн калкулатора Смог, който сдружение “За Земята” пусна преди няколко седмици, начинът, по който се публикуват данните е от изключителна важност, защото само с наблюдаване на почасовите данни можем да уловим степента на замърсяване, която отравя бавно градът ни и жителите му. Само среднодневните стойности не са достатъчни, защото високите стойности от деня се балансират с тези от нощта. Така  резултатът за денонощието е в норма, което не предоставя пълната информация на гражданите. Архивните данни пък от своя страна могат да послужат на организации, изследователи, здравни експерти за различни изследвания и изготвяне на препоръки за подобряване на въздуха и опазване здравето на хората.

“Само като признаем, че има проблем, можем да намерим пътя към неговото решаване. С начина на публикуване институциите изкривяват истината, за да продължат да неглижират живота и здравето на хората. Решението на съда е стъпка в правилната посока”, коментира Ивайло Хлебаров от ЕС “За Земята”.

Предстои да разберем дали ще получим необходимата ни подкрепа и на последна инстанция.

[1] Решение No 5086 на Административен съд - София-град.

[2] Въпросите към СО и ИАОС, както и техните отговори могат да се изтеглят от този линк.