Активисти протестираха срещу въглищна централа в Румъния, работеща незаконно

Съобщение за печата - септември 8, 2017
Минтия, Румъния

10 активисти от „Грийнпийс“ Румъния протестираха мирно срещу незаконно работещата въглищна централа в Минтия, окръг Хунедоара, западна Румъния. Протестиращите прожектираха: „Работи незаконно вече 4 години“ и „Румъния: 15 незаконни ТЕЦ-а“ върху комина на ТЕЦ-а. Те настояват централата да бъде затворена поради липса на комплексно разрешително и факта, че в последните четири години топлоелектрическата центрла не спазва нормите за замърсяване.

Алин Танасе, координатор на кампанията „Климат и енергия“ към „Грийнпийс“ Румъния, коментира:

 

„Операторът на централата по-скоро би игнорирал изискванията на регулаторните органи и би платил наложените глоби, отколкото да я затвори. Искаме Министерството на енергетиката да предприеме отговорни стъпки и да замени този мръсен, увреждащ околната среда ТЕЦ с инсталации за възобновяема енергия, която ще е в услуга на околната среда и на румънците. Според доклад относно топлоелектрическите централи в Румъния, 15 от 28 централи в момента оперират незаконно.

„Грийнпийс“ Румъния публикува доклада „Топлоелектрическите централи в Румъния през 2017“, предлагащ анализи на всички ТЕЦ-ове, използващи въглища като гориво в Румъния, и как те пренебрегват нормите за замърсяване на въздуха. [1]

Ситуацията в страната:

В Румъния има петнадесет енергийни блока, които могат да оперират единствени нелегално. Това са ТЕЦ-овете Бакау (един блок), Турцени (два блока), Говора (2 блока), Дробета (четири блока), Паросени (един блок) и Минтия (пет блока). Тези инсталации нямат капацитета да работят, спазвайки ограниченията наложени от закона за индустриалните емисии. Ето защо много от централите нямат издадени комплексни разрешителни за работа и следователно работят незаконно. От друга страна, комплексните разрешителни, изисквани от операторите на централите, не могат да бъдат издадени, докато не се инвестират средства за достигане на ефективност, която да отговаря на законовите ограничения за емисии.

Само ТЕЦ-овете в Лаши (един блок), Ровинари (четири блока), Исалнита (два блока), Крайова (два блока) и част от Турцени (четири блока) могат да работят законно. Те имат валидни комплексни разрешителни и техните емисии спазват  изискванията, поради така наречените дерогации. За тези централи важи изключение от законовите норми за намаляване на замърсяването, под формата на взаимно съгласие да се затворят или обновят до нова предварително уточнена дата.

В Румъния, 15 от 28-те въглищни централи работят незаконно.

http://ec.europa.eu/environment/pdf/31_07_2017_news_en.pdf

[1] http://bit.ly/2iX5m1B „Топлоелектрическите централи в Румъния през 2017“