Перник осъмна с голямо слънце, символ на възобновяемата енергия, на едно от ключовите кръстовища в града

Съобщение за печата - октомври 6, 2017
В ранните часове на деня, 20 доброволци от 5 европейски страни изрисуваха кръговото кръстовище на булевард „Юрий Гагарин“ и улица “Бучински път“. В акцията се използва боя, която пада лесно, бързо и е изцяло от екологичен произход — съдържа куркума, червен пипер, лимон, тебешир и вода. Тя е напълно безвредна за автомобилите, пътната настилка и околната среда.

Инициативата е част от кампанията на „Грийнпийс“ за насърчаване на възобновяемата енергия и подобряване качеството на въздуха. Визията на организацията е възобновяемата енергия да бъде достъпна за граждани, домакинства и общности. Те ще могат да се включат в енергийната система и така да се превърнат от консуматори в активни участници, които индивидуално или колективно произвеждат, съхраняват и продават енергия. Перник има неразривна връзка с енергийното развитие на страната. Ето защо и изборът за място в България, където за първи път ще се направи акция с такива мащаби, пада върху него.

„Европа в момента обсъжда ключовото законодателство относно бъдещето на енергийната система, което е огромен шанс и нашата страна да тръгне напред към по-чисто и по-сигурно бъдеще на производството на собствена енергия от възобновяеми източници. Трансформацията предстои и Перник е мястото, което има потенциал да се превърне в символа на прехода към нов тип икономика — такава, която поставя еднакъв по важност акцент и върху здравето на хората, и върху ефективността,“ коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията към „Грийнпийс“- България.

Въздушни снимки: Stratospheric Productions

Като част от глобалната визия за бъдеще на енергийната система, „Грийнпийс“- България води кампания за насърчаване на възобновяемите енергийни източници като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива и за активното участие на гражданите в този процес.

Енергийните граждани са активни потребители на енергия, включително физически лица, нестопански организации, публични организации и малки предприятия, които не само използват, а също произвеждат и продават енергия от възобновяеми източници. Това може да става както индивидуално, така и колективно – чрез кооперации или сдружения. Те могат да допринесат много за енергийната ефективност и управлението на енергийната система като предоставят гъвкавост в отговор на търсенето.

 

Наземни снимки: Иван Дончев

Гражданите могат да се включат в кампанията като изпратят послание към министъра на енергетиката и всички европейски лидери: Не оставяйте бъдещето ни в ръцете на замърсяващата енергия! (https://act.greenpeace.org/page/14365/action/1)

Петицията е естествено продължение на кампанията със слънцето. С нея хората  заявяват, че бъдещето е на енергийната независимост и електричеството от възобновяеми източници, които не вредят на здравето на хората.

Очаквайте скоро видео материал от събитието в Перник, заснет с дрон.

---

Допълнителна информация за слънцата:

Между 4 и 9 октомври огромни слънца изгряват в публичните пространства в европейски градове от Перник до Прага. Те носят важно послание за континента и планетата — каузата им е да напомнят на лидерите в Европа, че е време да превърнат думите в дела и да тръгнат към по-активно въвеждане на възобновяемите източници на енергия.

Историята на слънцата започна на преговорите за климата през 2015 г. в Париж, където природозащитната организация нарисува първото в кръговото около Триумфалната арка, за да подкрепи използването на 100% възобновяема енергия. Тогава правителствата по света обещаха да положат усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 градуса.