Турне на кораба Rainbow Warrior на Greenpeace в България

Бургас и Варна

Съобщение за печата - август 1, 2017

Програма

5 август

Бургас

12:00 – 13:00 Пресконференция на борда на кораба

16:00 – 19:00 Отворени врати и фестивал ( работилници, игри и други на кея)

21:00 – 23:00 Филмова вечер на кея

 

6 август

Бургас

10:00 – 13:00 Отворени врати и фестивал

16:00 – 19:00 Отворени врати и фестивал

21:00 – 23:00 Филмова вечер на кея

 

7 август

Бургас

13:30 – 16:30 Кръгла маса за общини – свободни от пластмаса

8-9 август

Проучвания на Черно море, съвместно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

11 август

Варна

10:00 – 11:30 Пресконференция на борда на кораба

Представяне на резултатите от проект за наблюдение на морските отпадъци на Института по океанология, БАН

 

16:00 – 17:30 Специално посещение на борда на кораба за директори на детски градини и учители

21:00 – 23:00 Филмова вечер на кея

12 август

Варна

10:00 – 13:00 Отворени врати и фестивал

16:00 – 19:00 Отворени врати и фестивал

21:00 – 23:00 Филмова вечер на кея

 

13 август

Варна

10:00 – 13:00 Отворени врати и фестивал

16:00 – 19:00 Отворени врати и фестивал

20:00 – 21:00 Закриване на тура

14 август

Отплаване

Категории