Greenpeace

 

Spasimo Mediteran od najezde plastike

Procjenjuje se da oko 8 milijuna tona godišnje ulazi u naša mora diljem svijeta te da oko 80% onečišćenja svjetskih mora otpada na plastiku. Mora i oceani guše se i ne mogu više izdržati! Vlade to mogu zaustaviti! Ministri upravo izmjenjuju propise EU u vezi s otpadom: zatraži od ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića da se bori protiv onečišćenja plastikom. Učini to za spas kornjača, kitova, morskih ptica…

Ministre Ćoriću, želimo se riješiti plastike za jednokratnu upotrebu: oceani nisu odlagalište otpada!

 POTPISA

Mandatory field.

Mandatory field.

Mandatory field. Not valid email.

Mandatory field.

Da, želim da me Greenpeace u Hrvatskoj obavještava o prilikama da se uključim u ovu ili drugu kampanju putem telefona ili elektroničke pošte.

Sve više proizvodimo plastiku za jednokratnu upotrebu, koja nam je uglavnom nepotrebna, a recikliranje samo po sebi nije dovoljno rješenje. Najezda plastike ubrzano pretvara naša mora u najveća odlagališta otpada na svijetu! Nemojmo dopustiti da plastika, koja se u našem okolišu zadržava i stotinama godina, guši naša predivna mora, ubija morske životinje i ulazi u hranidbeni lanac. U Sredozemnom moru plastični ostaci pronađeni su u malim ribama, morskim pticama, kornjačama te želucima ulješura. Pomozi da tome stanemo na kraj!

Pozivamo ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića da se uključi u borbu protiv onečišćenja plastikom; to znači i poduzimanje hitnih mjera za sprečavanje nastanka otpada plastike za jednokratnu upotrebu. Ne preostaje nam puno vremena, trenutak za promjenu je već sada!

Tražimo od ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića:

  • Da se zauzme da promjene zakona o otpadu EU omoguće zemljama članicama da i same ograničavaju i smanjuju glavne izvore plastičnog otpada i smeća.
  • Da poduzme hitne mjere u svrhu smanjenja količine plastike za jednokratnu upotrebu i potakne promjenu navika i ponašanja te inovacije! Ključne riječi su: smanjenje upotrebe, ponovna upotreba, a tek onda recikliranje!

POTPIŠI PETICIJU

Poštovani ministre Ćoriću,

Plastični otpad preplavljuje naš okoliš, kopno i more. Znanstvenici procjenjuju da između 5 i 13 milijuna tona plastike svake godine završi u morima i oceanima, gdje ugrožava morski svijet, ostavlja toksičan trag plastičnog zagađenja i dospijeva u hranidbeni lanac, dok se plastika raspada u fragmente i taloži na morskom dnu.

U svim europskim morima pronađeni su plastični otpaci, kako na obalama tako i na kontinentalnom grebenu, odnosno morskim dubinama.

Europa igra glavnu ulogu u svjetskoj industriji plastike. Ona je drugi po redu proizvođač plastike u svijetu (oko 50 milijuna tona proizvede se svake godine). Ambalaža je najčešći oblik plastike u EU i čini 40% potražnje. Unatoč tome, većina proizvedene plastike otpada na proizvode za jednokratnu upotrebu koji brzo gube svoju vrijednost kroz spaljivanje, odlaganje na deponijima ili kao morski otpad.

Tek oko 30% plastičnog otpada koji je ušao u sustav upravljanja otpadom bilo je reciklirano u EU u 2014. Ostatak je otišao na odlagališta ili je spaljen. U 2012. godini 27 zemalja EU izvezlo je polovicu plastičnog otpada prikupljenog za recikliranje, tj. 3.4 milijuna tona plastike procijenjene vrijednosti 1.7 milijardi eura (od čega je 87% u Kinu).

Premda prednjači u rješavanju drugih ekoloških problema, EU nije poduzela dovoljne mjere za rješavanje problema onečišćenja plastikom i zadržavanja vrijednih resursa u gospodarstvu.

Izmjena smjernica EU o otpadu (Paket cirkularne ekonomije) tijekom prvog semestra 2017. daje priliku EU da poduzme hitne mjere u smanjenju problema plastike za jednokratnu upotrebu u začetku te se tako postavi kao lider u borbi protiv zagađenja plastikom. Stoga vas pozivam da se zauzmete da važne mjere za uklanjanje problema onečišćenja plastikom za jednokratnu upotrebu, kao i njeno smanjenje u začetku, budu ugrađene u zakone EU. Pozivamo vas da se u raspravama Vijeća EU zauzmete za sljedeće: