Naše kampanje


Ugljen

© Paul Langrock / Greenpeace

Čovječanstvo se danas suočava s jednim od najvećih izazova u povijesti – globalnim zatopljenjem i posljedičnim klimatskim promjenama koje već godinama rezultiraju ljudskim žrtvama i materijalnom štetom uslijed ekstremnih vrućina i hladnoća, poplava, suša i drugih nepogoda.

Izgradnja novih termoelektrana na ugljen, poput planirane TE Plomin C, priječi širu primjenu obnovljivih izvora energije (OIE) kao što su energija sunca i vjetra za koje Hrvatska ima sjajne potencijale.

 

Održivo ribarstvo

© Davor Konjikusic

Europska i svjetska mora i oceani te morski život i okoliš ugroženi su do mjere da se većina ribljih vrsta izlovljava preko granice koja ribi omogućava obnovu i oporavak.

Greenpeace vjeruje da je budućnost europskog i svjetskog ribarstva u floti malih ribara jer oni mahom love na održiv način