Obnovljivi izvori energije (OIE)

© Ivan Šejić / Greenpeace

Jedan od glavnih ciljeva Greenpeacea jest ubrzavanje energetske revolucije s ciljem zauzdavanja klimatskih promjena, najveće prijetnje današnjice. Zagovaramo otklon od štetnih, prljavih i opasnih izvora energije kao što su ugljen, nafta i nuklearne elektrane, prema sigurnoj, čistoj i dostupnoj obnovljivoj energiji. Naša istraživanja pokazuju kako OIE mogu zadovoljiti sve ljudske potrebe za energijom. U sklopu kampanje za obnovljive izvore energije, Greenpeace provodi projekte Paradise i Krovove na sunce. 

S.O.S. za Jadran

S.O.S. za Jadran

 Cilj kampanje S.O.S. za Jadran je očuvati cijeli Jadran od naftnog zagađenja, ne samo zaustavljanjem planiranih aktivnosti u Hrvatskoj, već i ubrzanim privođenjem kraju postojeće proizvodnje na talijanskoj strani. Namjera Vlade Republike Hrvatske (RH) da s koncesionarima potpiše štetne ugovore o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Jadranu je neprihvatljiva. Tražimo od Vlade da proglasi moratorij na istraživanje i eksploataciju nafte u Jadranskom moru.

 

 Ugljen

© Paul Langrock / Greenpeace

Čovječanstvo se danas suočava s jednim od najvećih izazova u povijesti – globalnim zatopljenjem i posljedičnim klimatskim promjenama koje već godinama rezultiraju ljudskim žrtvama i materijalnom štetom uslijed ekstremnih vrućina i hladnoća, poplava, suša i drugih nepogoda.

Izgradnja novih termoelektrana na ugljen, poput planirane TE Plomin C, priječi širu primjenu obnovljivih izvora energije (OIE) kao što su energija sunca i vjetra za koje Hrvatska ima sjajne potencijale.

 

Održivo ribarstvo

© Davor Konjikusic

Europska i svjetska mora i oceani te morski život i okoliš ugroženi su do mjere da se većina ribljih vrsta izlovljava preko granice koja ribi omogućava obnovu i oporavak.

Greenpeace vjeruje da je budućnost europskog i svjetskog ribarstva u floti malih ribara jer oni mahom love na održiv način.