Rybí průvodce

Pomozte udržet mořský život i Vy. Nakupujte ryby uvážlivěji a pečlivě je vybírejte. Kupujte ryby pocházející z nezdevastovaných populací, ulovené šetrnou metodou nebo ty z udržitelných chovů.

Další informace

Kritéria hodnocení

Kupujte ryby pocházející z nezdevastovaných populací, ulovené šetrnou metodou nebo ty z udržitelných chovů.  

Klíčovou roli v ochraně mořského života máte i Vy – konzumenti ryb. Vyhněte se podílu na devastaci oceánů tím, že si budete při nákupu ryby pečlivě vybírat a tlačit prodejce k zodpovědnosti. Nejnovější průvodce Greenpeace nabízí informace o tom, kterou rybu zvolit a která by v žádném případě neměla skončit na vašem talíři.

Pokud je většina lovu či chovu jednoho druhu hodnocena jako trvale neudržitelná, je v našem průvodci označena červenou barvou.
Ovšem pokud i u tohoto druhu existují výjimky, které lze doporučit, budou označeny zeleně.Obecně doporučujeme


Obecně nedoporučujeme


Obecně doporučujeme s výjimkami


Obecně nedoporučujeme s výjimkami

Aljašská treska / Pazifischer Polardorsch

Theragra chalcogramma

Aljašská treska


Přesný název je treska pestrá (Theragra chalcogramma)
Charakteristika:
Aljašská treska je obchodní název tresky pestré. Jedná se o rybu z čeledi treskovitých, která se vyskytuje především v severní části Tichého oceánu. Potravou tresky pestré je hlavně kril, ale nepohrdne ani drobnými rybami a korýši. Navzdory velmi nízké odolnosti populací těchto ryb – zvětšení populace na dvojnásobek trvá až 14 let – je průmyslovými rybáři intenzivně lovena.

Candát

Sander lucioperca

Candát

Candát obecný (Sander lucioperca)

Lze doporučit:

Europa
Ekologický chov v rybnících (uzavřené systémy)

Charakteristika:
Tato sladkovodní ryba pochází původně z východní Evropy. Candát žije v evropských jezerech, přístavech a pomalu tekoucích řekách. Jedná se o dravou rybu, která se dožívá 10 až 20 let.

Červenice

Hoplosthethus atlanticus

Červenice atlantská (Hoplosthethus atlanticus)

Charakteristika:
Červenice obecná se vykytuje v územně omezených oblastech po celém světě. Komerčně se loví u Nového Zélandu, Austrálie, Namibie a v severovýchodního Atlantiku. Byla silně přelovena a stavy populací v některých oblastech klesly velmi dramaticky. Je lovena hlubinnými vlečnými sítěmi u úpatí mořských hor, vyvýšenin a hřebenů, což má dosti vážné důsledky na citlivé organismy u dna oceánu, např. na korály. Do sítí se také někdy omylem dostanou některé hlubinné druhy žraloků. Červenice obecná roste velmi pomalu a je jedním z nejdéle se dožívajících známých druhů ryb, až přes 100 let. Pohlavní dospělosti nedosahuje před 20-32 rokem a samičky v porovnání s jinými druhy produkují jen velmi málo vajíček. Tyto vlastnosti činí podle vědců populaci červenice velmi zranitelnou.

Ďas

Lophius piscatorius, Lophius americanus, Lophius budegassa

Ďas

Ďas mořský (Lophius piscatorius), ďas americký (Lophius americanus), ďas černobřichý (Lophius budegassa)

Lze doporučit:

Ďas americký (L. americanus)

severozápadní atlantik FAO 21, západní centrální Atlantik FAO 31
pelagické traly, Nástražné dlouhé lovné šňůry

Charakteristika:
Ďas má neobvyklý vzhled, ideální pro život ve velkých hloubkách: nízké a široké tělo se silně zploštělou hlavu a velkými širokými ústy. Na hlavě má zvláštní světélkující útvar, který láká ryby, které ďas loví. Dorůstá až dvou metrů a váží až 50 kg.

Hoki

Acruronus magellanicus, – novaezelandiae

Hoki (Treskovník)

Macruronus magellanicus, – novaezelandiae

> Charakteristika:
Treskovník(hoki) je loven především dvěma rybolovnými technikami – vlečnými sítěmi u dna a vlečnými sítěmi ve středním sloupci. Vláčení u dna je technika, která má destruktivní dopady na většinu obyvatel mořského dna. Při rybolovu zaměřeném na treskovníka jsou u Nového Zélandu chyceny stovky lachtanů novozélandských a mořských ptáků včetně ohrožených albatrosů. Žraloci velcí, další ohrožený druh, jsou také chytáni. Existuje obava, že jedna z obsádek treskovníka je již vylovena. Navíc rybáři loví i velké množství mláďat treskovníka, což je velké riziko pro budoucí stavy této ryby. Treskovník dospívá mezi 4 a 7 rokem života a může se dožít až 25 let. Podle vědců tato charakteristika předurčuje jeho obsádku k tomu, že je velmi zranitelná před rybářským tlakem.

Chňapal

Lutjanus campechanus

Chňapal obecný , Red Snapper (Lutjanus campechanus)

Charakteristika:
Chňapalové patří do čeledi chňapalovitých a jsou to ryby výrazně podobné okounovitým. Jméno chňapalů je odvozené od jejich způsobu lovu. Nehybně čekají na kořist a v ten pravý moment po ní znenadání chňapnou. Chňapalové jsou predátoři a živí se zejména malými rybami, korýši, červy a garnáty, ale příležitostně také požívají plankton. Chňapalové mohou dosahovat maximální délky jednoho metru a váhy kolem 20 kilogramů. Dožívají se maximálního věku 21 let. Existují nicméně I jedinci jejichž průměrná délka života je značně nižší.

Kalmar

Illex argentinus, – illecebrosus, Loligo spp., Octopus spp., Sepia officinalis

Kalmar/sépie/chobotnice/oliheň

Illex argentinus, – illecebrosus, Loligo spp., Octopus spp., Sepia officinalis

Lze doporučit:

Oliheň šelfová (Loligo pealleii)
severozápadní AtlantikFAO 21,
západní centrální Atlantik FAO 31
vězence

Charakteristika:
Všechny výše uvedené druhy patří do třídy hlavonožců. Mají dvoustranně souměrné tělo a chapadla. Sépie tvoří podtřídu hlavonožců, kteří mají vak s barvivem, které v případě ohrožení vypouští. Vyspělé druhy mají menší počet delších chapadel s přísavkami, méně vyspělé druhy mohou mít i několik desítek krátkých chapadel. Sépie mají chapadel deset (8 kratších a 2 delší s přísavkami, s jejichž pomocí loví), chobotnice oproti tomu pouze osm. Všechny uvedené druhy jsou loveny vlečnými sítěmi.

Kapr obecný

Cyprinus carpio

Kapr obecný

Cyprinus carpio

Česko, Německo, Rakousko
Chov v rybnících


Charakteristika:
Nejohleduplnější alternativu k mořským rybám představují domácí kapři nebo kapři z bio chovů (Rakousko). Tato původně z Asie pocházející sladkovodní ryba je nejvíce rozšířenou chovnou rybou v Česku. Váha chovných kaprů se pohybuje kolem 1 kg, délka je většinou 35 cm. Ve volných vodách ovšem může ve vzácných případech dosáhnout až 110 cm. Kapři se živí malými živočichy žijícími v rybnících. Jsou přikrmováni obilím. U kaprů z bio chovů je zakázáno dokrmování. Z toho důvodu trvá více let, než kapr doroste do velikosti, kdy je určen ke konzumaci. Proto jsou bio kapři méně tuční než běžní kapři. Díky dřívějším špatným chovným podmínkám mají kapři neprávem pochroumanou reputaci jako nepříliš chutné ryby.

Krevety

Metapenaeus monoceros, Penaeus monodon, Crangon crangon, Nephrops norvegicus, Pandalus borealis, Penaeus spp.

Kreveta skvrnitá (Metapenaeus monoceros), Kreveta tygří (Penaeus monodon), Garnát obecný (Crangon crangon), Humr norský (Nephrops norvegicus), Krevetka severní (Pandalus borealis), tropické druhy krevet (Penaeus spp.),

Lze doporučit:

Studenomilné krevety

Krevetka severní (P. borealis)

severovýchodní Atlantik FAO 27
Barentsovo moře, Norské moře
Pelagické traly, vězence
severozápadní atlantik FAO 21
Dánský průliv, východ Gŕonska
Pelagické traly, vězence

Humři

Humr norský (N. norvegicus)

severovýchodní Atlantik FAO 27
severní moře, Skagerrak / Kattegatt, západ Skotska
vězence

tropické krevety

obří black tiger krevety (P. monodon)
Thajsko, Bangladéš
Ekologické chovy v uzavřených rybnících


Charakteristika:
Krevety, garnáti, humři jsou mořští korýši s protáhlým tělem a dlouhými tykadly. Po uvaření se zbarví do červena. Stali se vyhledávanou pochoutkou konzumentů po celém světě, proto jsou loveni, ale především chováni v obrovském množství.

Ledovka patagonská

Dissostichus eleginoides

Ledovka patagonská (Dissostichus eleginoides)


Charakteristika
Ledovka patagonská je pomalu rostoucí ryba, která nedosáhne pohlavní dospělosti dříve než v 9 či 10 roce života. Toto je podle vědců důvod, proč je tlak rybářů pro populace ledovky vysoce nebezpečný. Většina ledovek je ulovena hlubinnými lovnými šňůrami (bottom longlining) některé i hlubinnými vlečnými sítěmi. Na lovné šňůry se uloví a usmrtí i nemalé množství mořských ptáků, včetně ohrožených albatrosů. Hlubinné sítě pak ničí ekosystém dna a škodí živočichům, kteří na něm žijí.

Limanda

Limanda limanda

Platýs limanda (falešný mořský jazyk) - Limanda limanda

Lze doporučit

severovýchodní Atlantik FAO 27
Severní moře
ruční šňůry, nástražné dlouhé lovné šňůry


Charakteristika:
Limanda obecná, česky jinak platýs limanda a lidově též citrónový jazyk nebo falešný mořský jazyk je druh původní evropské mořské ryby z řádu platýsů. Je to ryba jedlá a poměrně častá v pobřežních vodách severní Evropy někdy se zaměňuje s mořským jazykem, který ale žije v teplejších mořích. Má nesouměrné diskové tělo velikosti dospělce 30 až 40 cm. Jako ostatní platýsi plave jednou stranou k mořskému dnu, v tomto případě stranou levou.

Losos

Oncorhynchus spp., Salmo salar

Losos

Oncorhynchus spp., Salmo salar

Lze doporučit:

Pacifický losos (Oncorhynchus spp.)
severovýchodní Pacifik FAO 67
Aljašský záliv
Kruhové zátahové sítě – nevody, stavitelné tenatové sítě (ukotvené) , trolling
Severozápadní pacifik FAO 61
Iturup (Rusko)
vězence

Losos obecný (atlantický) (Salmo salar)
Skotsko
ekologický chov v klecích


Charakteristika:
Lososi stráví prvních 1-6 roků svého života v sladkovodních tocích, následně se vydávají do oceánu, kde stráví další 1- 4 roky než se vrátí zpět do sladkých vod třít se a zplodit potomstvo. Někteří při tření umírají, zatímco jiní přežijí a třou se i podruhé či potřetí. Podle vědců tato charakteristika činí z lososa velmi citlivý druh vůči intenzivnímu lovu.

Makrela

Scomber scombrus

Makrela obecná (Scomber scombrus)

Nedoporučujeme:

severovýchodní Atlantik FAO 27
Skagerrak/Kattegat, střední a jižní Severní more, Island, Faerské ostrovy


Charakteristika:
Stejně jako sleď žije makrela v hejnu, která mohou být tvořena i několika tisíci jedinci. Tvoří důležitou součást potravy velkých dravců, jako je žralok, tuňák a delfín. Makrely postrádají plovací měchýř, musí proto být neustále v pohybu. Makrely vyžadují mírně vyšší teplotu vody, avšak díky vzestupu průměrné teploty na severní polokouli se v současnosti vyskytují i v zálivech východního Finska a dokonce také u Grónska.

Marlín Plachetník

Makaira indica, – mazara, – nigricans

Marlín Plachetník

Makaira indica, – mazara, – nigricans


Charakteristika:
Podle vědců mají marlíni vlastnosti, které je činní zranitelnými před rybářským tlakem. Marlíni jsou predátoři na vrcholu potravního řetězce a rozsáhlé snížení jejich stavů má výrazné dopady na stabilitu mořského ekosystému.

Mečoun

Xiphias gladius
Mečoun obecný (Xiphias gladius)

Charakteristika:
Mečoun je dravcem, jehož místo je na samé špici potravního řetězce. V mořském ekosystému má velmi důležité postavení. Samice mečouna pohlavně dospívají mezi 5-6 rokem života. Toto je podle vědců důvod, proč je tlak rybářů pro populace mečouna nebezpečný.

Mořský jazyk

Solea solea

Jazyk obecný (mořský) (Solea solea)


Charakteristika:
Jazyk obecný dorůstá délky mezi 35 a 70 cm s maximální pozorovanou hmotností 3kg. Jazyk má zploštělé tělo, které je levou stranou přisedlé k mořskému dnu a má bílou barvu. Pravá strana těla směřuje k vodní hladině a má hnědou až šedohnědou barvu. Jedná se o dlouholetou rybu, která se může dožít až 26 let. Jazyk obecný pohlavně dospívá mezi třetím a pátým rokem života. Podle vědců je právě takováto charakteristika důvodem, proč je populace jazyka obecného velmi zranitelná vůči rybářskému tlaku.

Mořský vlk

Dicentrarchus labrax

Mořčák evropský, Mořský vlk, Okoun mořský (Dicentrarchus labrax)

Divoký odchyt

Severovýchodní atlantik FAO 27
východní a západní Lamanšký průliv,
Little Sole Bank, Irské moře, západ Irska, jihovýchodní Irsko, Great Sole Bank,
kruhové zátahové sítě – nevody, ruční lovné šňůry, prut&vlasec

Akvakultura

Turecko, Řecko, Itálie, Španělsko, Francie, Portugalsko, Egypt,
I v lagunách, nádržích(uzavřené systémy)


Charakteristika:
Evropský mořský vlk žije v hloubce od 10 do 100 metrů a pohybuje se většinou v mělkých vodách. Ve studených ročních obdobích ho však můžete najít spíše v hlubších vodách dál od pobřeží. Mořský vlk je chován také v akvakulturách. Může dorůst délky až 1 metru.

Okouník

Sebastes marinus

Okouník mořský (Sebastes marinus)
Okouník bradatý (Sebastes mentella)
Okouník žíhaný (Sebastes fasciatus)

Charakteristika
Tyto ryby rostou pomalu, jsou dlouhověké a velmi pomalu dosahují pohlavní dospělosti. Kvůli těmto vlastnostem je podle vědců okouník žíhaný druhem citlivým na tlak plynoucí z intenzivního rybolovu, okouník mořský a okouník bradatý jsou v tomto ohledu ještě citlivější.

Pangas

Pangasius hypophthalmus

Pangas spodnooký, Pangasius hypophthalmus

Lze doporučit:

Vietnam
Ekologický chov v rybnících


Charakteristika:
Pangas pochází z delty řeky Mekong (Vietnam) a dorůstá délky až 1,30 metru, s maximální hmotností 44 kilogramů. Je to všežravec, živí se rybami, raky, hlemýždi, mušlemi a také různorodou flórou. Tím je zajímavý pro chov v akvakulturách. Světová produkce této ryby v posledních letech razantně vzrůstá – v současné chvíli dosahuje více než 1 milión tun. Masivní chov pangase ve Vietnamu má negativní vlivy na deltu Mekongu. Ryby jsou často ošetřovány antibiotiky, která se hromadí v životním prostředí. Výkaly ryb ničí citlivý přírodní prostor. Navíc existují četné nelegální farmy.

Platýs

Pleuronectes platessa

Platýs velký (evropský) - Pleuronectes platessa

Platýs dvoupruhý (pacifický) - Lepidopsetta bilineata, – polyxystra

Lze doporučit:

Pacifický platýs (L. bilineata, – polyxystra)

severovýchodní Pacifik FAO 67,
Severozápadní Pacifik FAO 61
Aljašský záliv, Beringovo moře, Aleuty
nástražné dlouhé lovné šňůry

Evropský platýs (velký) (Pleuronectes platessa)

Severovýchodní Atlantik FAO 27
Irské moře, centrální Severní moře,
nástražné dlouhé lovné šňůry


Charakteristika:
Samice platýze dosahuje pohlavní dospělosti mezi čtvrtým a pátým rokem života, samci pak mezi druhým a třetím. Platýz je dlouhověká ryba, která se může dožít až 50 let. Podle vědců tato charakteristika předurčuje jeho obsádku k tomu, že je velmi zranitelná před rybářským tlakem.

Platýs-halibut

Hippoglossus hippoglossus

Platýs-halibut

Hippoglossus hippoglossus, – platessoides, – stenolepis, Reinhardtius hippoglossoides

Lze doporučit:

Platýs obecný (Halibut atlantický)
(Hippoglossus hippoglossus)

Severozápadní Atlantik FAO 21
“Scotian” šelf”, jižní “Grand Banks”
Nástražné dlouhé lovné šňůry

Platýs (halibut) tichomořský (pacifický)
(Hippoglossus stenolepis)

Severovýchodní Pacifik FAO 67
Britská Kolumbie
Nástražné dlouhé lovné šňůry

Platýs černý
(Reinhardtius hippoglossoides)

Severovýchodní Pacifik FAO 67
Beringovo moře
Nástražné dlouhé lovné šňůry, vězence


Charakteristika:
Ryby z čeledi platýsovitých. Jejich přirozeným prostředím je mořské dno, ale nalezneme je i ve volné vodě. Žijí v hloubkách až 2000 metrů a dorůstají velikosti až 5 metrů. Díky své velikosti a hmotnosti až 320 kg se jedná o impozantní stvoření.

Pražman

Sparus aurata

pražman (mořan) zlatý (Sparus aurata)

Doporučujeme

Řecko, Španělsko, Turecko

Tradiční chov v lagunách


Charakteristika:
Pražman se vyskytuje ve východním Atlantiku. Tato ryba má silné špičáky a molariformní zuby(stoličky), takže jeho přirozenou potravu tvoří vedle jiných ryb také mušle a korýši. Mezi pražmany nenajdete samčí ani samičí jedince – tato ryba je hermafrodit.

Pstruh

Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta fario

Pstruh duhový ( Oncorhynchus mykiss)

Pstruh obecný potoční (Salmo trutta fario)

Doporučujeme:

Pstruh duhový (O. mykiss)
Česko, Německo, Rakousko
Ekologický chov v rybnících (uzavřené systémy)

Pstruh obecný (S. trutta fario)
Německo, Švýcarsko, Rakousko, Velká Británie
Ekologický chov v rybnících


Charakteristika:
Pstruh obecný patří v Česku mezi původní druhy. Pstruh duhový byl dovezen a v přirozených podmínkách se rozmnožuje jen velmi výjimečně. Oba druhy žijí v řekách a jezerech, upřednostňují především rychle tekoucí a čisté horské potoky. Pstruh duhový v nabídce obchodů pochází většinou z chovných rybníků. Může dorůst do délky až 80 centimetrů a vážit 10 kilogramů.

Sardel

Engraulis encrasicholus

Sardel/Ančovička

Sardel obecná (Engraulis encrasicholus)

Lze doporučit:

Severovýchodní Atlantik FAO 27
Biskajský záliv
kruhové zátahové sítě – nevody, pelagické traly


Charakteristika:
Sardel obecná patří do čeledi sardelovití. Žije ve velkých hejnech, přičemž dosahuje maximálně 15 centimetrů délky. Živí se planktonem. Je důležitým zdrojem potravy pro dravce. Její stavy silně kolísají v závislosti na vnějších faktorech životního prostředí. Proto by měl být lov sardele veden velmi opatrně – k tomu však bohužel nedochází. Jedna ze dvou lovných oblastí v severním Atlantiku musela být uzavřena kvůli přelovení, o osmi oblastech ve Středozemním moři neexistují žádné vědecké údaje. Zejména ve Středozemním moři jsou sardele loveny už jako mladé rybky. Hejna ve vodách západní Afriky jsou díky činnosti obřích průmyslových traulerů považována za vylovená.

Sardinka

Sardina pilchardus

Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

Lze doporučit:

severovýchodní Atlantik FAO 27
Cornwall
kruhové zátahové sítě – nevody, pelagické traly
východní centrální Atlantik FAO 34
západní Afrika, centrální a jižní populace
kruhové zátahové sítě – nevody, pelagické traly


Charakteristika:
Sardinky jsou se svými 25 centimetry o něco větší než sardele. Oblast jejich výskytu se rozprostírá od severovýchodního Atlantiku až k Senegalu. Jsou také rozšířeny ve Středozemním a Černém moři. Početná hejna se živí rybími potěrem, larvami a malými korýši.

Siven

Salvelinus fontinalis

Siven americký (Salvelinus fontinalis)

Česko, Německo, Rakousko
Ekologický chov v rybnících (uzavřené systémy)


Charakteristika:
Lososovitá ryba dovezená do Evropy ze Severní Ameriky. Vzhledem i způsobem života připomíná potoční formu pstruha obecného. stejně jako on se vyskytuje v řekách, potocích a chladných čistých jezerech. Siven má jednu neobyčejnou vlastnost - je schopen se přizpůsobit extrémně tvrdým podmínkám. Snáší velmi nízké teploty, dlouhodobé zamrzání hladiny jezer, značnou kyselost vody. Často je v takových lokalitách vůbec jedinou rybou schopnou se tu trvale udržet

Steinbeißer / Seewolf

Anarhichas lupus

Slávka jedlá (Mytilus edulis), Slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), Slávka čilská (Mytilus Chilensis)

Lze doporučit:

Čile, Francie, Irsko, Skotsko, španělsko, Itálie
Závěsné kultury, kůlové kultury


Charakteristika:
Slávky žijí přichyceny byssovými vlákny na pevných podkladech. K uchycení upřednostňují kameny, kůly, či jiné slávky. Při přichycení více slávek dohromady vznikají tzv. slávkové lavice (nebo stoly), jako například v oblasti Waddenzee na pobřeží Severního moře. Slávky se živí zbytky organismů a mikroorganismy, které si filtrují z vody. Za jednu hodinu dokáže slávka přefiltrovat až 5 litrů vody – je proto perfektním mořským filtrem.

Sleď

Clupea harengus

Clupea harengus

Nedoporučujeme:

Severovýchodní Atlantik FAO 27
sever Botnického zálivu, centrální Baltské moře, Rižský záliv, západní Baltské more& Skagerrak / Kattegat (jarní tření), Island (letní tření),
Západ Skotska, Západ Irska, Porcupine Bank

severozápadní Atlantik FAO 21
Mainský záliv, jihozápad Nového Skotska, záliv Fundy, jih zálivu Sv. Vavřince (jarní tření)
Charakteristika:
Sleď žije v hejnech, která mohou čítat až milionu jedinců. Žije v Severním a Baltickém moři, stejně tak v severním Atlantiku. Sleď hraje důležitou roli v ekosystému, protože je potravou mnoha větších ryb a také mořských savců.

Šprot

Sprattus sprattus
Šprot obecný (Sprattus sprattus)

Charakteristika:
Evropský šprot patří ke sleďovitým a rovněž tvoří obrovská hejna. Přes den se ryby většinou drží v hloubkách okolo 150 metrů a k hladině stoupají teprve za soumraku. Mladí jedinci se živí především rozsivkami, dospělé kusy zooplanktonem. Tyto ryby mají dlouhé protáhlé vřetenovité tělo, které dosahuje délky 16 centimetrů. Místem jejich výskytu je Atlantik - od Skandinávie po Maroko, Severní a Baltské moře, Středozemní a Černé moře. Ryby pohlavně dospívají zhruba ve dvou letech a dožívají se maximálně 6 let.

Štikozubec

Merluccius spp.
Štikozubec/mořská štika/hejk

Merluccius spp.

Merluccius australis, – capensis, – gayi gayi, – hubbsi, – merluccius, – paradoxus, – productus

Charakteristika:
Samice štikozubce obecného dospívá až v sedmi nebo osmi letech. Podle vědců je tento fakt důvodem toho, že populace nejen štikozubce obecného, ale i novozélandského a argentinského jsou velmi zranitelné před rybářským tlakem.

Tilapie

Oreochromis spp.

tilapie, okounovci (Oreochromis spp.)

Lze doporučit:

USA
V rybnících, nádržích (uzavřené systémy)


Charakteristika:
Tilapie je sladkovodní ryba, která patří do čeledi vrubozubcovitých (cichlidae), nazývaných také cichlidy. Tyto ryby dávají přednost životu ve vodách o teplotě 20 až 30 stupňů Celsia. Tilapie jsou výhradně býložravé ryby. Váží až šest kilogramů a mohou dosahovat délky půl metru. Původně pochází z Nilu. Tilapie je chována ve velkých počtech v akvakulturách ve Vietnamu a v Číně. Ryby, které z akvakultur unikají, nepříznivě v přírodním ekosystému ovlivňují druhové složení, protože v Asii nepatří mezi původní druhy.

Treska

Gadus morhua

Treska obecná (Gadus morhua), Treska velkohlavá (Gadus macrocephalus)

Lze doporučit:

Treska obecná (Gadus morhua)

severovýchodní Atlantik FAO 27
Barentsovo moře, Norské moře, Island, západní část Lamanšského průlivu, Keltské moře,
ruční šňůry, dlouhé lovné šňůry, stavitelné tenatové sítě (ukotvené),
prut a vlasec
východní Baltské moře
ruční šňůry, dlouhé lovné šňůry, pelagické traly
severozápadní Atlantik FAO 21
Flemisch Cap, jižní Newfoundland,
dlouhé lovné šňůry, pelagické traly

Treska velkohlavá (Gadus macrocephalus)
Severovýchodní pacifik FAO 67
Beringovo moře, Aleuty, Aljašská záliv
Nástražné dlouhé lovné šňůry, háčky a šňůry, škubací šňůry, vězenceCharakteristika:
Treska obecná je rozšířena v různých stanovištích, od pobřežních partií až ke kontinentálnímu šelfu. Díky tomu, že ve velmi krátké době dosáhne pohlavní zralosti (obvykle ve věku 2-4 let, v Barentsově a Islandském moři 5-7 let) a během tření klade velké množství jiker, je treska přizpůsobivá rybářskému tlaku. Nicméně nepřetržitý tlak na populace amerických a kanadských tresek trvale snížil věk, velikost i vyspělost tresek, což může negativně ovlivnit množství ryb, které se dožijí dospělosti a jejich přirozenou úmrtnost.

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Treska bezvousá (Merlangius merlangus)


Charakteristika:
Treska bezvousá je treskovitá ryba, kterou lze najít v Severním moři a v západní části Baltského moře. Živí se malými kraby a rybičkami. Může dosáhnout hmotnosti až 2 kilogramů.

Treska skvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

Melanogrammus aeglefinus

Lze doporučit:

Severovýchodní Atlantik FAO 27
Barentsovo moře, Norské moře, Severní moře,
Skagerrak / Kattegat
Dlouhé lovné šňůry, pelagické traly

Severozápadní Atlantik k FAO 21
východ Georges Bank, Mainský záliv
Dlouhé lovné šňůry, pelagické traly


Charakteristika:
Treska skvrnitá dospívá okolo třetího roku života a dožívá se až dvaceti let. Taková charakteristika dělá tresku skvrnitou zranitelnou před rybářským tlakem.

Treska tmavá

Pollachius virens

Pollachius virens

Lze doporučit:

severovýchodní Atlantik FAO 27
Barentsovo moře, Norské moře,
kruhové zátahové sítě – nevody, dlouhé lovné šňůry, ruční šňůry, trolling


Charakteristika:
Na rozdíl od aljašské tresky je domovem tresky tmavé severní Atlantik. Je i větší (až 130 cm) a žije déle (až 25 let). Žije v hejnech, která migrují mezi pobřežím a otevřeným oceánem.

Tuňák

Katsuwonus pelamis, Thunnus alalunga, – albacares, – maccoyii, – obsesus, – orientalis, – thynnusa

Katsuwonus pelamis, Thunnus alalunga, – albacares, – maccoyii, – obsesus, – orientalis, – thynnus

Lze doporučit:

Tuňák (tunec) pruhovaný, Bonito (Katsuwonus pelamis)

severozápadní Pacifik FAO 61, západní centrální Pacifik FAO 71, jihozápadní Pacifik FAO 81,severovýchodní Pacifik FAO 67, východní centrální Pacifik FAO 77
západní a centrální Pacifik
prut & vlasec, ruční lovné šňůry

Tuňák křídlatý (bílý) , Thunnus alalunga

severozápadní Pacifik FAO61,severovýchodní Pacifik FAO 67, západní centrální Pacifik FAO 71, východní centrální Pacifik FAO 77
severní Pacifik
prut & vlasec

západní centrální Pacifik FAO 71, východní centrální Pacifik FAO 77, jihozápadní centrální Pacifik FAO81, jihovýchodní Pacifik FAO87
jižní Pacifik
prut & vlasec

Charakteristika
Tuňáci jsou mezi konzumenty jednou z nejpopulárnějších ryb na světě: každoročně se v mořích uloví 3800000 tun tuňáků. Oblíbenost tuňáků znamená bohužel i jejich přelovení a zdecimování většiny jejich populací. Některé druhy jsou na pokraji vyhubení, jiné na červeném seznamu ohrožených druhů.

Úhoř

Anguilla anguilla

Úhoř říční (Anguilla anguilla)

a další druhy (Anguilla japonica),

– rostrata, – dieffenbachii, – australis australis)


Charakteristika:
Úhoři jsou loveni ve všech třech stádiích života. Nicméně nadměrný rybolov přispěl k prudkému poklesu stavu úhořů v mnohých regionech. Byla přijata některá opatření, aby pomohla obnovit stavy úhořů. Úhoři se chovají i na farmách, což ovšem vyžaduje odlov původní násady - úhořího monté a zvyšuje tak tlak na populaci divokých úhořů. Krmení úhořů v zajetí je závislé na odlovu volně žijících drobných ryb. Při chovu úhořů jsou potřeba na vyprodukování jednoho kilogramu úhoře tři kilogramy ryb. To místo zmenšení zvyšuje tlak na mořské ekosystémy. Úhoř americký i říční je znám jako dlouhověký živočich, který se tře pouze jednou za život a pouze na jediném místě na světě – Sargasovém moři. Toto je podle vědců vlastnost, která činní populace úhořů vysoce zranitelnými před rybářským tlakem.

Vlkouš

Anarhichas lupus

Vlkouš obecný (Anarhichas lupus)


Charakteristika:
Vlkouš má mírně protáhlé vzadu po stranách zploštělé tělo. Nápadná je zejména masivní hlava s kónickými zuby. Protože se mu zuby rychle opotřebují, pravidelně se mu mění. Mezi jeho kořist patří krabi, humři a ježovky.

Žraloci

Squalus acanthias

Žralok – ostroun obecný (Squalus acanthias)

Charakteristika:
Obecně lze konstatovat, že žraloci jsou pomalu rostoucí živočichové. Dosahují dospělosti v pozdním věku a rodí malý počet potomků. Tyto rysy je předurčují k tomu, aby jejich populace byly zranitelné před rybářským tlakem.