Spotřebitelská kampaň

Stránka - 15 září, 2009

Víte co jíte?

Žádné GMO v mém nákupním košíku

Greenpeace se staví proti uvolňování GMO do životního prostředí, protože představují nepředvídatelná a nevratná rizika jak pro životní prostředí, tak i pro lidské zdraví. GM plodiny jsou novou formou života, která se  v přírodě doposud nikdy nevyskytovala. Byla vytvořena technologií, která dovoluje vědcům náhodně vpravit cizorodé geny do hostitelské DNA.

GM umožňuje vědcům obejít pravidla přirozeného výběru a evoluce přenosem genů z druhů, které by se nikdy nemohly přirozenou cestou křížit. Poté, co jsou tyto uměle vytvořené organismy uvolněny do životního prostředí a do potravního řetězce, neexistuje již žádný způsob, jak je povolat zpět. Lidem pak nezbývá nic jiného než čekat, jaké dlouhodobé dopady (které nikdo nezná) budou mít tyto GM plodiny na zdraví a životní prostředí.

Česká pobočka Greenpeace bude i nadále pokračovat ve své kampani proti uvolňování GMO do životního prostředí a s ním spojenému šíření GM produktů. Organizace například vyzvala na pět tisíc svých příznivců, aby se stali "genovými detektivy" a hledali případné výrobky nesoucí GM označení.

V Evropě Greenpeace zahájilo akci "Žádné GMO v mém nákupním košíku", při níž se miliony spotřebitelů snaží bránit tomu, aby GM potraviny pronikaly na regály evropských obchodů. Také česká pobočka Greenpeace oslovila v rámci spotřebitelské kampaně 174 českých výrobců potravin a 25 velkých obchodních řetězců, aby tak pomohla spotřebitelům lépe se orientovat při nákupu potravin.

INC content-hub: (Content)