Podpořte kampaň Greenpeace!

Stránka - 15 září, 2009

Laboratorní testy Bt kukuřice Monsanto v Curychu

Spotřebitelé mají moc zajistit, aby obchody a restaurace neprodávali geneticky modifikované (GM) potraviny. V současnosti, kdy začala platit nová pravidla pro značení, můžeme s vaší pomocí najít výrobky, které obsahují GMO a upozornit i ostatní spotřebitele, aby se jim vyhýbali. Společně můžeme donutit výrobce a prodejce, aby tyto výrobky neuváděli na trh a stáhli je z prodeje. Obáváme se, že některé firmy se budou snažit „propašovat“ označené GM potraviny na evropský trh. Čím víc lidí jasně a zřetelně odmítne tyto výrobky, tím bude jednodušší zachovat naše právo říci NE – GM potravinám.

Staňte se genovými detektivy!

Objevili jste označený GM produkt ve vašem obchodě? Prosíme, ihned nás o tom informujte. Greenpeace se postará, aby se tato informace okamžitě dostala ke spotřebitelům.

 

Jako genový detektiv můžete učinit i více. Jednejte a dejte prodejci a výrobci na vědomí, že GM potraviny jíst nechcete. Využijte svou moc, kterou jako spotřebitel máte a spolu s mnoha dalšími spotřebiteli se aktivně zapojte do kampaně, buďto prostřednictvím e-mailu nebo přímo v obchodech. Vaše aktivita je tou nejlepší cestou, jak výrobcům potravin ukázat, že GM potraviny nemají na trhu budoucnost.

Co mohu udělat, když najdu produkt označený jako GMO?

 • poznamenejte si, prosím, tyto detaily:
  • název výrobku a výrobce
  • jméno a adresu obchodu, kde jste výrobek koupili
  • datum, kdy jste výrobek našli
  • GM přísadu uvedenou ve složení
 • pokud je to možné, výrobek ofotografujte (včetně obsahu složení s uvedenou GM přísadou),
 • informace a fotografii zašlete (poštou, faxem, emailem) Greenpeace spolu s kontaktem na Vás,
 • dejte vědět výrobci a prodejci, že nechcete, aby výrobek obsahoval GM složku,
 • pokud si náhodně takový výrobek koupíte, vraťte jej prodejci a požádejte o výměnu za výrobek neobsahující GMO či o peněžní náhradu. Prodejce ho může, ale bohužel i nemusí, vzít nazpět.

Jak můžete ještě pomoci:

 • promluvte si nebo pošlete dopis manažerovi vaší prodejny potravin a dožadujte se stažení GM produktů z prodejních pultů (návrh dopisu - formát .pdf),
 • napište výrobci Vašeho oblíbeného jídla a informujte ho, že nechcete, aby obsahovalo GM přísady,
 • zašlete dopis do místních novin a snažte se ve svém bydlišti o GMO vyvolat debatu,
 • vytiskněte si náš informační leták a rozdejte ho svým přátelům, kolegům nebo sousedům. Zeptejte se také, zda je můžete nechat v obchodě, restauraci, nebo v čekárně u lékaře