Labe Tour 2003

Stránka - 15 září, 2009
Ničivé povodně v srpnu 2002 jasně ukázaly, jak nebezpečné je umístění velkých chemických závodů na břehu Labe. Z areálu do té doby nepříliš známého podniku Spolana Neratovice unikly podle přiznání samotné firmy tisíce tun nejrůznějších chemikálii. Katastrofická vize se stala děsivou realitou, přestože na riziko ekologické havárie upozorňovali aktivisté Greenpeace téměř dva roky a potvrdila ji i studie, kterou si nechala vypracovat samotná Spolana.

Spolana

Spolana – časovaná chemická bomba

Ve Spolaně a v okolní půdě, vodě či jejích sedimentech byly během nalezeny vysoké koncentrace velmi toxických látek - dioxiny, DDT, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť či hexachlorbenzen. Analýzy Greenpeace a Státní veterinární správy prokázaly, že potraviny z okolí Spolany (vejce, kachní maso, ryby) jsou nepoživatelné. Přírodní rezervace Černínovsko s unikátním mokřadním ekosystémem slepého ramene Labe je dramaticky znečištěna toxickými látkami. Potok protékající nedalekou obcí Libiš obsahuje dokonce celý koktejl jedovatých chemikálií.

Co víte a co můžete vědět o jedech kolem Vás?

S nebezpečnými chemikáliemi na březích českých řek pracují i další chemičky – Synthesie v Pardubicích, Kaučuk v Kralupech nad Vltavou či Spolchemie v Ústí nad Labem. Jakou máme záruku, že příští povodeň nevyplaví právě tyto průmyslové provozy? Jaké nebezpečí hrozí životu v Labi a lidem v okolí chemiček v případě povodně, požáru, výbuchu či jiné havárie? Mají obyvatelé v okolí právo vědět, jaké nebezpečné chemikálie tyto továrny skladují? Mají právo vědět, jaké jedy vypouštějí do řeky nebo do ovzduší? Kdo a jak se stará o zdraví lidí a čistotu přírody v okolí Labe?

Greenpeace v akci

Greenpeace se rozhodlo po vážných chemických haváriích ve Spolaně tyto otázky veřejně vyslovit a položit je těm, kteří se mají o bezpečnost lidí a přírody starat. Tři speciální motorové čluny Greenpeace se od 12. do 20. srpna plavily po toku Labe z Pardubic do Ústí n. Labem a odebíraly vzorky vody stejně jako po povodních v roce 1997. Současně s tím městy na břehu Labe putoval informační stánek s materiály o rizicích spojených s toxickými látkami. Kromě toho chce Greenpeace otevřelo otázku chemické politiky v souvislosti se vstupem do EU.

Co můžete udělat Vy?

  • používat recyklovaný, chlorem nebělený papír
  • nekupovat PVC, jehož výroba a likvidace vážně ohrožuje životní prostředí a zdraví lidí 
  • minimalizovat produkci odpadu a odpady z domácnosti třídit
  • informovat se u státních úřadů o vlivu nejbližšího znečišťovatele na životní prostředí
  • podpořit Greenpeace finančně nebo pomoci svou prací