Labe Tour 97

Stránka - 15 září, 2009
V dubnu 1997 se česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace vydala na plavbu po řece Labi s 27 metrů dlouhou jachtou Albatros. Cílem bylo zmapovat největší zdroje znečištění v povodí a odebrat vzorky odpadních vod u chemiček, které své jedy vypouštějí přímo do řeky. Precizní analýza měla ukázat to, co občanům odmítá sdělit stát - kolik a čeho vlastně jednotlivé podniky vypouštějí do Labe.

LABE TOUR 97

(Informace na této stránce odpovídají stavu, jaký byl na Labi v roce 1997)


V dubnu 1997 se česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace vydala na plavbu po řece Labi s 27 metrů dlouhou jachtou Albatros. Cílem bylo zmapovat největší zdroje znečištění v povodí a odebrat vzorky odpadních vod u chemiček, které své jedy vypouštějí přímo do řeky. Precizní analýza měla ukázat to, co občanům odmítá sdělit stát - kolik a čeho vlastně jednotlivé podniky vypouštějí do Labe.

Navzdory částečnému zlepšení zůstává Labe jednou našich nejšpinavějších řek. Z výpustních rour mnoha chemických závodů se do řeky i nadále valí nepřetržité proudy ohavně páchnoucích odpadů, které ohrožují vodní organismy i zdraví lidí. Břehový filtrát labské vody je přitom na mnoha místech používán k výrobě pitné vody. Odhaduje se, že jen v Německu tuto "labskou vodu" pije více než 1 milion lidí. Veřejnost přitom nemá šanci dozvědět se, kdo a čím vlastně vodu znečišťuje. Konkrétní informace o množství a povaze vypouštěných chemikálií jsou stále považovány za "obchodní tajemství" jednotlivých podniků. Navíc u nás neexistuje nezávislá organizace, která by informace tohoto druhu mohla veřejnosti poskytnout. A to mj. i proto, že analýzy těch nejškodlivějších látek jsou velmi, velmi drahé. Právo občana na informace o životním prostředí tak často zůstává pouze na papíře. I to byl jeden z důvodů, proč se česká pobočka Greenpeace rozhodla provést vlastní vzorkování.

Na odběr vzorků z výpustí chemiček vyjížděli aktivisté Greenpeace ve známých rychlých člunech typu „zodiak“.

Vzorkování proběhlo celkem ve třech fázích v období od 24. února do 13. dubna 1997. Během této doby aktivisté Greenpeace odebrali celkem 57 vzorků odpadních vod z výpustních kanálů chemických závodů Spolchemie Ústí nad Labem, Sepap Štětí, Spolana Neratovice a Synthesia Pardubice. Dále pak odebrali rovněž 8 vzorků říčních sedimentů nad a pod výpustěmi těchto závodů. Analýzu vzorků provedla pro Greenpeace specializovaná laboratoř na Univerzitě v Exeteru v Anglii a pražská akreditovaná laboratoř Ecochem.

„Pořád jen slyšíme, jak se čistota vody v Labi zlepšuje. My jsme se na vlastní oči přesvědčili, že jsou tu stále chemičky, které doslova vraždí řeku.“
(Dr. Česmír Hrdinka - koordinátor toxické kampaně Greenpeace odebírá vzorky u Spolchemie v Ústí nad Labem)

Vysoká nebezpečnost chloru je dobře známa už z první světové války, kdy byla tato látka používána jako bojový plyn. V bitvě u Ypres bylo nasazeno něco přes 180 tun chloru. Celkem 15 000 vojáků tehdy zůstalo na bitevním poli s poškozenými plícemi a 5000 jich nakonec zemřelo. Množství chloru, které bylo použito v bitvě u Ypres, se přitom vejde do čtyř až pěti cisternových vagónů. Protestní akcí před branami Spolchemie chtělo Greenpeace připomenout 82. výročí této tragédie a upozornit, že chlorová chemie, kterou dnes chemička provozuje téměř v centru stotisícového města, je nebezpečná časovaná bomba. Tuto situaci zhoršuje i samotná poloha města Ústí nad Labem, kde velice často dochází k inverzním situacím.

Spolana Neratovice, a. s. je jednou z největších chemických společností v České republice. Velký problém zde představuje zejména elektrolýza chloru s následnou výrobou karcinogenního vinylchloridu a výrobou umělé hmoty PVC, která je vážnou hrozbou pro životní prostředí. Na snímku aktivisté Greenpeace odebírají vzorky z jednoho výpustního kanálu.

Pověšením dvacetimetrového transparentu „Stop PVC“ v areálu chemického závodu Spolana Neratovice vyzvalo Greenpeace podnik k ukončení výroby této plastické hmoty, která je silným zdrojem znečištění životního prostředí tzv. chlororganickými látkami.

Greenpeace vede už řadu let kampaň proti používání PVC, protože tato hmota je ve světovém měřítku největším zdrojem dioxinů vůbec. Dioxiny jsou jedny z nejjedovatějších sloučenin, které vznikají lidskou činností. Kromě toho, že jsou karcinogenní a poškozují imunitní systém, způsobují též vrozené a vývojové vady. Slogan „PVC je environmentální jed" použilo Greenpeace Rakousko ve své kampani proti PVC. O tom, že mělo naprostou pravdu, svědčí i výrok Nejvyššího soudu Rakouska, který zamítl žalobu chemických koncernů proti Greenpeace a uznal oprávněnost tohoto výroku. Proto se dnes v celém světě od používání PVC ustupuje. Spolana Neratovice je navíc z minulosti známá produkcí totálního herbicidu Agent Orange. Právě při jeho výrobě se uvolňovaly smrtelně jedovaté dioxiny. Proto musela být výroba tohtot herbicidu na konci 60. let zakázána.

Chemické závody Synthesia Pardubice neblaze prosluly především výrobou výbušniny semtex. Podle analýz Greenpeace je podnik Synthesia vůbec nejhorší znečišťovatel v povodí Labe.
Chemička vypouští nejtoxičtější část svých odpadních vod bez jakéhokoliv čištění přímo do řeky Labe. Hodnoty škodlivin naměřených ve vzorcích odpadních vod ze Synthesie přitom dosahují enormně vysokých hodnot: dichlorbenzen 393 mg/ litr, trichlorbenzeny 414 mg/ litr, chrom 3,34 mg/ litr.

Aktivisté Greenpeace prováděli na lodi Albatros rozbory pitné vody na přítomnost dusičňanů.

Greenpeace se svým úsilím nepřestane, dokud voda v Labi nebude opět tak čistá, že ji lidé budou moci používat jako pitnou vodu a dokud ryby z Labe nebude možno zase bez obav jíst.