Hi-tech : Vysoce toxické

Stránka - 15 září, 2009
Každým rokem stoupá množství spotřební elektroniky, kterou vyhodíme, což způsobuje nebezpečný nárůst objemu elektronického odpadu (e-odpadu). Ten obsahuje toxické chemikálie a těžké kovy. Nedá se bezpečně zlikvidovat ani recyklovat. Tomuto problému je ale možné předejít. Tlačíme na výrobce elektroniky, aby přistoupily ke změnám: odvrátili příliv toxického elektronického odpadu.

Čínské dítě sedí na hromadě drátů a elektronického odpadu. Právě tyto děti můžeme často vidět, jak rozebírají elektronický odpad, který obsahuje spoustu nebezpečných chemikálií, které mohou poškodit jejich zdraví.

Každoročně ukládáme statisíce starých počítačů a mobilních telefonů na skládku nebo je spalujeme ve spalovnách. Další tisíce jsou vyváženy (často nelegálně) z Evropy, Ameriky, Japonska a dalších průmyslových zemí do Asie. Zde dělníci, mnohdy ještě děti, zpracovávají elektronický odpad - a jsou přitom vystaveni směsici toxických chemikálií a jedů.

Tempo, jakým roste objem starých, vysloužilých elektronických produktů, dosáhne kritické míry, pokud se výrobci profitující z jejich produkce a prodeje budou i nadále chovat nezodpovědně. Můžeme vyrábět čisté, kvalitní produkty, které je možné dále zdokonalovat, recyklovat nebo bezpečně likvidovat a které neskončí jako nebezpečný odpad na něčím dvorku.

Více informací o e-odpadu - co se stane, když ho vyhodíme, které firmy jsou na špici a na konci žebříčku zelené elektroniky a jak problém řešit.