Řešení

Stránka - 15 září, 2009
Jsme pevně přesvědčeni, že výrobci elektronického zboží, kteří mají zisk z prodeje svých produktů, by za ně měli převzít odpovědnost od výroby až do konce jejich "života". Abychom předešli krizi, která hrozí díky elektronickému odpadu, výrobci musejí navrhovat čistou elektroniku bez toxických látek a s delší životností, která se může bezpečně a snadno recyklovat a nevystaví životní prostředí ani lidi působení nebezpečných látek.

Odstranění toxických látek: Výrobci elektroniky musejí přestat používat nebezpečné materiály. V mnohých případech jsou již k dispozici bezpečnější alternativy.

Zpětný odběr: Daňoví poplatníci by neměli platit za recyklaci starých elektronických výrobků. Výrobci by měli převzít plnou odpovědnost za celý životní cyklus výrobku - když přestane být používán, vzít ho zpět pro nové použití nebo bezpečně recyklovat.

Jak můžete pomoci vy:

  • Podporovat ty společnosti, které vyrábějí environmentální šetrné produkty.
  • Dobře zvažte, zdali nové zařízení skutečně potřebujete.
  • Vraťte elektronické vybavení, které vám doslouží, zpět výrobcům.