Problém s elektronickým odpadem

Stránka - 15 září, 2009
Obrovská hromada klávesnic čekajících na sešrotování. Ty na obrázku pravděpodobně pocházejí z Evropy, Spojených států nebo Japonska a byly odloženy na skládku v Číně, což je levnější než řádné zpracování tohoto nebezpečného odpadu.

Pohřebiště klávesnic v Číně.

Objem elektronického odpadu, který je po celém světě každoročně vyprodukován, stoupá v poslední době raketovým tempem. V současnosti to je asi 20-50 miliónů tun ročně. Možná je pro vás toto číslo v praxi těžko představitelné. Vězte, že pokud by odhadovaný roční objem elektronického odpadu byl dán do přepravních kontejnerů a naložen na vlak, tento vlak by byl tak dlouhý, že by obtočil celý svět.

Elektronický odpad, e-waste, nyní tvoří až  5% pevného domácího odpadu (celosvětově), skoro stejný objem jako plastové obaly - ale je daleko nebezpečnější. Elektronický odpad neprodukují jen vyspělé země, ale i v Asii se ročně vyhodí nějakých 12 milionů tun vysloužilé elektroniky.

Elektronický odpad je dnes nejrychleji rostoucím komponentem pevného komunálního odpadu, protože lidé modernizují své počítače, mobilní telefony, televize, audio soustavy, tiskárny a další elektronické vybavení rychleji než kdykoliv předtím. Největší problémy způsobují mobilní telefony a počítače, protože ty jsou vyměňovány nejčastěji.  V Evropě roste objem elektronického odpadu tmpem 3 až 5% ročně, skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Vyspělé země předpokládají, že produkce jejich elektroodpadu se během příštích pěti let ztrojnásobí.


Věděli jste, že:

  • Průměrná  životnost počítače ve vyspělých státech klesla ze šesti let v roce 1997 na pouhé dva roky v roce 2005?
  •  

  • Životnost mobilního telefonu je ve vyspělých zemích kratší než dva roky?
  •  

  • V roce 2004 bylo celosvětově prodáno 183 miliónů počítačů - o 11.6% více než v roce předchozím?
  •  

  • Mobilních telefonů bylo v roce 2004 prodáno 674 miliónů - o 30% více než v roce 2003?
  •  

  • Do roku 2010 se bude používat 716 miliónů nových počítačů; v Číně přibude 178 milionů nových uživatelů a v Indii 80 miliónů?