Pořadí společností

Stránka - 2 prosince, 2008
Poprvé jsme vydali našeho „ Průvodce zelenější elektronikou“ v srpnu 2006. Průvodce seřadil 14 největších výrobců osobních počítačů a mobilních telefonů podle jejich přístupu k použití toxických chemikálií a jejich recyklaci.
Poslední vydání Průvodce zelenější elektronikou má dva vítěze – o první příčku se dělí společnosti Samsung a Toshiba. Nokia přišla o zlatý vavřín jen díky trestným bodům za nesrovnalosti ve svém programu globálního zpětného odběru. Na dně žebříčku zůstává Nintendo, které zaznamenalo jen nepatrné zlepšení. Naproti tomu další nováčci  hodnocení - Microsoft  a Philips, své skóre dokázali vylepšit.

Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria vycházejí z požadavků kampaně Toxic-Tech na výrobce elektroniky. Dvěma klíčovými požadavky jsou:

•    společnosti by měly zavést čistší výrobu a odstranit  nebezpečné látky
•    společnosti by měly být odpovědné za zpětný odběr a recyklaci starých výrobků

Obě oblasti jsou úzce propojeny. Použití nebezpečných látek brání bezpečné recyklaci výrobku. Společnosti získávají body z možných 30 a výsledné pořadí je pak pro jednoduchost přepočítáno na 0 – 10 bodů.

Upozornění: Průvodce zelenější elektronikou si klade za cíl očistit sektor elektronického průmyslu a přinutit výrobce, aby se přihlásili k odpovědnosti za celý životní cyklus výrobku, včetně elektronického odpadu. Tento průvodce nehodnotí pracovní podmínky, energetickou spotřebu ani jiná kritéria, nicméně shledává je také velmi důležitými při výrobě a používání elektronických výrobků. 

INC content-hub: (Content)