Hormonální disruptory objeveny v kaprech a sumcích z čínské řeky Yangze

Tisková zpráva - 25 srpna, 2010
Nová studie Greenpeace (1) odhalila nebezpečné chemikálie v rybách chycených v největší čínské řece Yangtze. Některé z nalezených látek jsou v EU již dávno zakázány, ale v Číně nejsou žádným způsobem regulovány a jejich produkce stoupá. Navíc díky únikům z čínského spotřebního zboží se tyto nebezpečné látky dostávají i do životního prostředí v ČR.

Greenpeace odebralo vzorky ryb, které se běžně objevují na jídelníčku - sumce jižního a kapra obecného. Ryby byly uloveny ve čtyřech městech, které leží na řece Yangtze, od horního toku (Chongqing) až po pobřeží (Nanjing). Vzorky byly analyzovány na přítomnost dvou klíčových skupin nebezpečných látek. Skoro všechny analyzované ryby obsahovaly některý z alkylfenolů, jakými je například nonylfenol nebo oktylfenol. Ty se v Číně běžně používají v čistidlech při výrobě a zpracování textilu i kůže. Analýzy také odhalily přítomnost perfluorovaných sloučenin, včetně PFOS (perfluoroktansulfonan). Používá se především pro výrobu oblečení a potravinových obalů odolných vodě a tukům nebo v kosmetických a plastových výrobcích.

„Tyto chemické látky narušují funkci hormonálního systému, alkylfenoly dokonce u některých druhů způsobují feminizaci samců. Perfluorované sloučeniny jsou persistentní látky, která se akumuluje především v játrech,“ říká Jan Freidinger z Greenpeace ČR a doplňuje: „Mezi škodlivé účinky sledované na vodních i suchozemských organismech při příjmu vyšších dávek PFOS patří hepatotoxicita, negativní vliv na gastrointestinální trakt, úbytek tělesné váhy, křeče, dále vliv na reprodukční cyklus a jeho poruchy.“

Na řece Yangtze je závislých 400 miliónů lidí, vodou zásobuje 186 měst, ale je také sídlem skoro poloviny čínského chemického průmyslu a dalších průmyslových odvětví. „Nebezpečné chemikálie v rybách jsou vysoce znepokojujícím signálem, že řeka je celkově kontaminována,“ vysvětluje Yixiu Wu, vedoucí toxické kampaně Greenpeace Čína a dodává: „Ještě více znepokojující je skutečnost, že se tyto chemikálie hromadí v organismech a potrvá desetiletí, než se odbourají.“     

Výroba alkylfenolů a PFOS se celosvětově výrazně snížila, především díky řadě restrikcí přijatých v posledním desetiletí. Ne tak v Číně, kde se produkce derivátů nonylfenolu během let 1995 až 2003 více než zdvojnásobila a výroba PFOS se během let 2004 a 2006 dokonce zčtyřnásobila. „Tento trend znamená, že lidé a životní prostředí budou stále více vystaveni těmto nebezpečným látkám, pokud Čína nepřijme okamžitý zákaz jejich použití a vypouštění do životního prostředí,“ varuje Wu.  

„Nonylfenol, přestože je ve většině aplikací v EU zakázán, stále uniká i do českých řek (2). Jedním ze zdrojů úniků je právě textil a další čínské spotřební zboží. ČR a další členské státy EU by proto měly přijmout opatření, která zamezí dovozu produktů obsahující tyto nebezpečné látky,“ uzavřel Freidinger.

Other contacts:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně, Greenepace ČR,
tel: +420 608729071, email:

Monica Wang, tisková mluvčí Greenpeace Čína,
Tel: +86 1391 1194 394,email:

Yixiu Wu,vedoucí toxické kampaně, Greenepace Čína,
tel: +86 1581 0460 835, email:

Notes:

1) Celá verze studie ke stažení zde: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Swimming-in-Chemicals/

2) http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/testovani, http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/nonylfenol_podnet_CIZP

Témata