Bisfenol A mění mužské hormony

TZ Greenpeace 50/2010

Tisková zpráva - 23 září, 2010
Praha, 23. září 2010 – Další důkazy o škodlivosti látky bisfenol A, která se nachází například v plastových kojeneckých lahvích, rychle přibývají. Nedávno zveřejněná průlomová studie poprvé provedená přímo na lidech dokazuje, že BPA může narušovat mužské hormony. Představuje tak další v dlouhé řadě jasných důkazů, že bisfenol A je nebezpečný a je nutné ho eliminovat.

Greenpeace dlouhodobě poukazuje na problém s bisfenolem A a průběžně předkládá aktuální vědecké studie, které opakovaně potvrzují legitimitu požadavku na regulaci této nebezpečné látky.Počátkem září organizace spustila petici s výzvou českému ministerstvu zdravotnictví, aby učinilo první krok a zakázalo prodej kojeneckých lahví obsahujících právě bisfenol A, jak učinilo například Dánsko. (1)

„Objevují se nové a nové studie opakující stále to samé – bisfenol A je nebezpečná látka, která ovlivňuje hormonální systém a může mít vliv na lidské zdraví. Nechceme nic jiného, než aby státní instituce podnikly patřičné kroky k ochraně lidského zdraví. Nejcitlivější vůči vlivu BPA jsou malé děti a u těch by se mělo začít. Proto jsme také začátkem září spustili petici adresovanou ministerstvu zdravotnictví požadující zákaz kojeneckých lahví s obsahem BPA,“ komentoval novou studii Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Mezinárodní tým vědců pod vedením University v Exeteru a Peninsulské lékařské školy, objevil souvislost mezi výskytem BPA v mužském těle a zvýšenou hladinou testosteronu. K tomuto závěru vědci dospěli po prozkoumání údajů od více než sedmi set dospělých jedinců. (2)  

Vědci zjistili, že hladina BPA, které je evropská populace denně vystavena – přes 5 mikrogramů/den – je o něco vyšší, než srovnatelné odhady u populace USA. Studie prokázala, že vyšší hladina BPA v těle je statisticky spojena se změnami hormonálního sytému u mužů.  BPA má podobnou molekulární strukturu jako estrogen a již dříve bylo v laboratorních podmínkách prokázáno nabourávání hormonálního systému díky působení této látky. Nová studie, poprvé provedená na lidech, tyto obavy potvrdila. „Toto je první velká studie o BPA z evropské země a potvrzuje, že běžná hladina BPA, které jsme denně vystaveni, není zanedbatelná“ řekl David Melzer, profesor epidemiologie a veřejného zdraví na Peninsulské lékařské škole.

Výrobci bisfenolu A léta tvrdili, že tato látka je bezpečná a odmítali uznat výsledky několika stovek studií, které prokazovaly škodlivý vliv i velmi nízkých dávek BPA na zvířata. Nyní jsou k dispozici nejen výsledky výzkumu provedeného přímo na lidech, ale zároveň nejnovější studie vědců z univerzity v Missouri (3) prokázala, že výsledky testů na zvířatech jsou aplikovatelné i na člověka.  „Nové důkazy jasně ukazují, že výsledky studií provedených na hlodavcích jsou relevantní pro predikci vlivu BPA i na lidi. Není třeba dalšího výzkumu pro to, aby odpovědné orgány přijaly opatření k regulaci BPA,“ říká Frederick vom Saal, professor biologie na missourijské univerzitě.

BPA je látka, která se používá pro výrobu polykarbonátových plastů a je obsažena i v kojeneckých lahvích a dalších výrobcích pro děti. Z výrobků se pak (4) dostává do lidského těla.  

Other contacts:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 608 729 071

Notes:

1) Viz TZ Greenpeace z 2. září 2010 „Maminky společně s Greenpeace bojují za zákaz nebezpečného bisfenolu A v kojeneckých lahvích, http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/bpaministrstvo
2) Studie ke stažení zde: http://www.greenpeace-media.cz/BPA.pdf
3) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d1WPxPkheSkJ:www.genengnews.com/industry-updates/new-study-indicates-higher-than-predicted-human-exposure-to-the-toxic-
4) Viz speciální stránky věnované endokrinním disruptorům: http://hazardshormony.cz/vyrobaapouziti.html

Témata