Evropská komise útočí na národní zákony o GMO

Tisková zpráva - 10 března, 2006
TZ 11/2006Greenpeace se dnes ohradilo proti hrozbě právních kroků Evropské komise vůči členským státům EU a regionům, které usilují – zcela v souladu se zákonem – o ochranu konvenčního a ekologického zemědělství před znečištěním nežádoucími a nepotřebnými geneticky modifikovanými organismy.
Evropská komise se ve svém dnešním prohlášení chystá napadnout některé členské státy a regiony, které přijaly či navrhly zákony týkající se tzv. koexistence za účelem stanovení pravidel k ochraně konvenčního a ekologického zemědělství před kontaminací GMO. Přijetí těchto zákonných opatření je přitom plně v souladu s právem EU[1]. 

Konzultantka genetické kampaně Greenpeace Magdalena Klimovičová říká: „Nestačí jim schválit všechny GMO, které průmysl vyprodukuje, nyní ještě Komise zastrašuje právními kroky každou zemi či oblast, která chce chránit práva svých zemědělců a spotřebitelů nepěstovat, sklízet či konzumovat GMO. Tento dokument jen dokazuje, že Komise ignoruje vědecky prokázaná rizika spojená s  uvolňováním GMO do životního prostředí.“

Podle Komise bylo do konce roku 2005 zasláno do Bruselu  20 návrhů zákonů na ochranu před kontaminací. Komise dosud vznesla připomínky k polovině z nich a odmítla ustanovení jako jsou:
  •  návrh na zákaz či omezení pěstování GM plodin v chráněných či ekologicky citlivých oblastech
  •  požadavek, aby pěstitelé GM plodin byly pojištěni proti případným   škodám, které mohou způsobit kontaminací cizí produkce
  •  zákazy pěstování GM plodin vzhledem k obavám z kontaminace GMO-free produkce, o lidské zdraví a z negativním dopadů  na životní prostředí
  
V posledních dvou letech Evropská komise opakovaně vydala povolení na nová GMO proti vůli většiny členských států EU, a to jen díky technice rozhodovacího procesu v EU zvaného „komitologie.“ Zároveň tím ignorovala prohlášení více než 170 evropských regionů, které jasně vyjádřily svůj odpor k pěstování GM plodin na svém území[2].

Konference věnovaná tématu koexistence, organizovaná Evropskou komisí, se uskuteční 4.- 6. dubna ve Vídni. Zemědělci, zástupci GMO-free regionů a neziskové organizace včetně Greenpeace se před místem konání účastní „Pochodu GMO-free regionů.“

 
Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová, konsultantka genetické kampaně Greenpeace ČR,  tel.: 224 319 667, e-mail: %20">

Vladimíra Tejnská, tisková mluvčí Greenpeace ČR,
tel.:224 319 667, GSM: 603 443 140, e-mail: ">

www.greenpeace.org/czech/campaigns/geneticke-modifikace


Poznámky pro editory:

[1]Právním základem, ze kterého vycházejí národní a regionální pravidla, je Článek  26a evropské směrnice 2001/18, který říká, že členské státy mohou přijmout opatření k zabránění nežádoucí přítomnosti GMO v dalších výrobcích.

[2]http://www.gmofree-europe.org/