Greenpeace: „Nejsme sebevrazi - chceme účinný REACH !“

Tisková zpráva - 22 března, 2006
TZ 13/2006Šest aktivistů Greenpeace se dnes ráno spustilo z pražského Nuselského mostu, tzv. mostu sebevrahů, a rozvinulo obří transparent s nápisem Nejsme sebevrazi - chceme účinný REACH. Upozornili tak na blížící se závěrečné rozhodnutí o nové chemické politice EU (REACH) [1] a na intenzivní snahu chemické lobby tuto novou legislativu co nejvíce oslabit.

Greenpeace na Nuselském
mostě-foto Václav Vašků

Akce proběhla v blízkosti Kongresového centra, kde se právě koná konference o chemické legislativě organizovaná Svazem chemického průmyslu (SCHP). Konference se účastní zástupci českého chemického průmyslu, představitelé Evropské komise a české vlády. S projevy vystoupili i představitelé německého a evropského svazu chemického průmyslu, tedy organizací, které nejsilněji lobbují proti REACH [2]. Před vchodem do budovy proto vítala účastníky konference další skupinka aktivistů, která jim rozdávala nejnovější studii EU o přínosech REACH pro zdraví a životní prostředí [3].

„Chtěli jsme předákům chemického průmyslu připomenout, že přínosy REACH budou daleko větší než náklady, o nichž tak rádi hovoří, a které s velkou chutí a stále dokola nadsazují,“ prohlásil asistent kampaní Greenpeace Martin Kloubek. Svaz chemického průmyslu již například řadu let s úspěchem recykluje studii o dopadech na německý chemický průmysl, kterou si u firmy Arthur D. Little objednal německý svaz průmyslu. Přestože přední němečtí odborníci v čele s mnichovských Institutem pro ekonomický výzkum (Ifo) prokázali, že studie je založena na špatné metodice, že naprosto neodůvodněně nadsazuje náklady průmyslu a podhodnocuje přínosy systému REACH, SCHP ji neopomene při každé příležitosti vytáhnout [4]. Není proto jistě náhoda, že když Ministerstvo práce a sociálních věcí požádalo SCHP o studii o sociálních dopadech REACH v ČR, obrátil se SCHP bez váhání právě na firmu Artur D. Little.

Nejnovější oficiální studie EU, kterou aktivisté předávali příchozím, vyčísluje úspory REACH v oblasti zdraví a životního prostředí až na 95 miliard Euro v nejbližších 25 letech. Jen systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy Euro, nemluvě o stovkách případů rakoviny a dalších smrtelných onemocnění, kterým může každoročně REACH předejít. Je přitom jisté, že největší přínosy REACH by vyplynuly ze zavedení povinné náhrady (substituce) nebezpečných chemikálií, jako jsou karcinogeny, mutageny a látky narušující reprodukci.

Evropský svaz chemického průmyslu ve spolupráci se svými národními odnožemi přitom požaduje snížit na minimum informace nutné k registraci chemikálií a zároveň odmítá přistoupit na princip náhrady nebezpečných látek i v případech, kdy k nim existují bezpečnější alternativy.

„Na zmrzačení nové chemické politiky sice může chemický průmysl krátkodobě vydělat, z dlouhodobého hlediska by však na tom tratila nejen celá společnost, ale i chemický průmysl samotný. REACH a především systém povinné náhrady nebezpečných látek by měl evropský průmysl podnítit k inovacím a ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Budoucnost evropského chemického průmyslu určitě nespočívá v cenové válce s Asií na úkor životního prostředí a zdraví lidí. Evropa může konkurovat pouze kvalitní a bezpečnou výrobou, ke které by jí měl účinný REACH výrazně dopomoci,“ dodal Kloubek.


Další informace:
RNDr. Jan Piňos, ředitel kampaní Greenpeace ČR
tel.: 224 319 667, GSM: 720 552 888, e-mail:

Martin Kloubek, asistent kampaní Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 774 292 474, e-mail:


Poznámky pro editory:
[1] Reforma evropské chemické politiky REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) má sjednotit desítky předpisů týkajících se regulace chemických látek. Výrobci i dovozci chemikálií budou povinni je centrálně registrovat a odevzdat zprávu o vlivu látky na zdraví a životní prostředí. Látky pak budou posouzeny z hlediska bezpečnosti a ty nejvíce rizikové budou muset projít autorizací, která přesně stanoví podmínky dalšího používání chemické látky a v některých případech i určí termín jejího stažení z trhu.

[2] Více o intenzivním lobování chemického průmyslu proti REACH naleznete na: http://greenpeace.cz/archiv/lobovani.pdf
http://www.corporateeurope.org/lobbycracy/BulldozingREACH.html

[3] Nová studie Evropské komise "The impact of REACH on the environment and human health" je pro zájemce k dispozici v angličtině na http://www.europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm#study_ia

[4] FDA: Negative economic consequences of EU Chemical Policy are overrated, Safe chemicals abate human helath and economic risks, 26.2. 2003, http://www.umweltbundesamt.de