Greenpeace: Stanovisko k přežití není věcí náměstka

Tisková zpráva 47/2006

Tisková zpráva - 27 listopadu, 2006
Aktivisté Greenpeace v kostýmech zdravotních sester a pracovníka pohřebního ústavu předali náměstkovi ministra životního prostředí Karlu Bláhovi vzorky spermií. Souběžně byl premiéru Topolánkovi odeslán otevřený dopis s výzvou, aby se zapojil do rozhodování o českém postoji k evropské chemické politice. Aktivisté tak upozornili na skutečnost, že jediný úředník samostatně formuluje české stanovisko k evropské chemické politice (REACH). Odstranění zbytečné chemické zátěže, kterou prosazuje návrh REACH předložený europarlamentem, může zastavit alarmující pokles mužské plodnosti v české kotlině. Ve věci REACHe tedy nejde ani zdaleka nejde jen o technické a ekonomické otázky řešitelné v odborných komisích – jde doslova o život a téma si žádá širokou veřejnou debatu.
Česká republika Bláhovými ústy hájí problematické principy kontroly a stanovení „bezpečných dávek“ toxických látek, zatímco původní REACH i verze prosazovaná Evropským parlamentem počítají s povinnou náhradou jedů. Princip povinné náhrady v minulých týdnech podpořily čelné evropské lékařské asociace, když vydaly nové memorandum k předloňské Pařížské výzvě (již podepsaly dva milióny evropských lékařů), a postavila se za něj například i stavební firma Skanska.

„Povinná náhrada toxických látek bezpečnějšími alternativami je nejjednodušším a nejlogičtějším způsobem, jak snížit zamoření životního prostředí. Toto znečištění mimo jiné negativně ovlivňuje lidskou reprodukci. Vědecké studie ukazují prudký pokles životaschopnosti i počtu spermií během posledních desetiletí. Náměstek Bláha zohledňuje především stanovisko velmi dobře organizované chemické lobby,“ říká vedoucí toxické kampaně Greenpeace Jan Freidinger. „Zatímco se čeští politici celé měsíce dohadují o sestavení vlády, pozici ČR k tak zásadnímu dokumentu, jakým společná chemická politika EU jistě je, formuluje náměstek ministra,“ doplnil tiskový mluvčí Greenpeace Karel Dolejší. „Otevřeným dopisem se obracíme na úřadujícího premiéra, kterého upozorňujeme, že ve hře je podstatně více než zájem chemického průmyslu na omezení nákladů za reformu – stanovisko k REACH je totiž současně  stanoviskem k přežití českého národa,“ dodal Dolejší.

Kontakt:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR , tel.: 608 729 071, e-mail: ">
Karel Dolejší, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, tel.: 606 175 602, e-mail: ">Věc: Výzva k převzetí politické odpovědnosti za rozhodování o chemické politice Evropské unie


Vážený pane premiére,

v nejbližších dnech budou ukončena jednání, jejichž cílem je sladit stanoviska Evropského parlamentu a Rady Evropské unie k návrhu společné chemické politiky (REACH). Zatímco parlamentní návrh počítá s povinnou náhradou toxických látek, k nimž existuje dostupná náhrada (princip substituce), česká pozice, kterou formuluje náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha, zahrnuje pouze nedůsledný plán na kontrolu obsahu jedovatých chemikálií v běžném zboží. Tento plán odporuje jak doporučením obsaženým v Pařížské výzvě, kterou podepsaly dva milióny evropských lékařů, tak například i stanovisku známé stavební firmy Skanska. Obě zmíněná vyjádření jsou v souladu s konzervativním principem předběžné opatrnosti, který zakotvuje řada mezinárodních i evropských dokumentů. Uvedený přístup podpořilo také Vám nejbližší politické uskupení v Evropské unii – britská Konzervativní strana.
Vážený pane premiére, jako předseda vlády jste to právě Vy,  kdo nakonec ponese politickou zodpovědnost za dalekosáhlé důsledky výsledného rozhodnutí. Tato odpovědnost platí bez ohledu na rádoby „neutrální“ jednání v mezirezortní komisi, na nichž ve skutečnosti docházejí sluchu pouze stanoviska chemického průmyslu.
Jestliže z České republiky ústy náměstka Bláhy zazní pouze hlas průmyslové lobby, která nehodlá investovat do ochrany veřejného zdraví, padne to na Váš účet. Pokud Česká republika místo důsledného odstranění jedů podpoří pouze „kontrolu“ jejich použití, padne to na Váš účet. A pokud neplodnost způsobovaná jedovatými chemikáliemi ještě vyostří katastrofální demografické trendy v této zemi, padne to také na Váš účet. Češi a Moravané dnes již takřka vymírají. Budou-li zbaveni šance žít opět ve zdravém  prostředí, osud národního společenství může být definitivně zpečetěn. Pokles počtu spermií v ejakulátu za posledních padesát let je dramatický a počet neplodných párů se od 60. let více než zdvojnásobil.

léhavě Vás žádáme: Využijte svých pravomocí a zabraňte  konečnému řešení české otázky!

                                                                         ing. Jiří Tutter
                       Výkonný ředitel Greenpeace ČR                                                         


Předseda vlády České republiky
Ing. Mirek Topolánek
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1, 118 01