Kompromis o REACH zašel příliš daleko

Tisková zráva 49/2006

Tisková zpráva - 1 prosince, 2006
Evropské ekologické, zdravotní a spotřebitelské organizace ostře kritizují kompromis o podobě nové evropské chemické politiky REACH, na kterém se včera večer za zavřenými dveřmi dohodli představitelé Evropského parlamentu a Rady ministrů. Pokud Evropský parlament na svém plenárním zasedání 13. prosince tento kompromis přijme, znamenalo by to, že velké množství nebezpečných látek – včetně rakovinotvorných, způsobujících vrozené vady a další vážná onemocnění – zůstane nadále na trhu i v případě, kdy jsou za ně k dispozici bezpečnější náhrady. Organizace proto apelují na evropské poslance, aby se pokusili REACH ještě posílit na plenárním zasedání uprostřed prosince.
Parlamentní vyjednavači na včerejším jednání s Radou přijali kompromis, který obsahuje pouze kosmetické změny oproti návrhu Rady, který prosazuje naprosto neúčinný systém „adekvátní kontroly“ nebezpečných látek. Tento přístup, za který dlouhodobě bojuje chemický průmysl, spočívá v tvrzení, že působení nebezpečných látek na člověka a životní prostředí lze kontrolovat. Početné studie však dokazují, že toto tvrzení je nepravdivé a že nebezpečné průmyslové chemikálie obsažené ve spotřebním zboží se hojně vyskytují v prachu v domácnostech, v dešťové vodě, v organismu živočichů žijících volně v přírodě i v krvi ještě nenarozených dětí.

Dohoda potvrdila pozici Rady z prosince loňského roku, kdy povinná náhrada se bude týkat pouze látek persistentních a bioakumulativních. Umožní také veřejnosti žádat informace o přítomnosti omezeného množství nebezpečných látek ve výrobcích.  

Organizace žádají poslance Evropského parlamentu, aby odstranili mezery, které dovolí chemickým společnostem nadále používat velmi nebezpečné látky, i když k nim existují bezpečnější alternativy. Rozhodnutí, že substituční plány budou předloženy pouze pokud společnost sama objeví bezpečnější alternativu je silným stimulem pro chemický průmysl, aby nadále ignoroval bezpečnější alternativy.

REACH byl původně navržen k tomu, aby vyplnil mezery v našich znalostech o vlastnostech chemických látek a vytvořil efektivní a smysluplný systém nakládání s chemikáliemi. Nicméně u tisíců chemických látek byli výrobci osvobozeni od povinnosti uvádět zdravotní a bezpečnostní informace a bez systematické náhrady látek vzbuzujících velké obavy toto velmi kompromisní řešení nepřinese žádné výrazné vylepšení dosavadní legislativy. Kromě toho je REACH promarněnou šancí pro Evropu, aby se stala lídrem a vzorem v  bezpečné chemii. REACH, který nesplňuje původní poslání - chránit lidské zdraví a životní prostředí - jen více prohloubí nedůvěru veřejnosti k chemickému průmyslu a odpovědným politikům a úředníkům Evropské unie.    


Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR, + 420 608 729071

Mecki Naschke, EU Policy Officer Chemical and Industry Policies at European Environmental Bureau, +32 (0) 2 298 10 94

Javier Calvo, Policy Officer at Eurocoop, +32 (0) 2 285 0076

Aleksandra Kordecka, Chemicals Campaigner at Friends of the Earth Europe, +32 (0) 2 542 61 08

Nadia Haiama, EU Policy Director on Chemicals at Greenpeace European Unit, +32 (0) 2 274 19 13

Lisette van Vliet, Toxics Policy Advisor at Health & Environment Alliance (formerly EPHA Environment Network), +32 (0) 2 234 3645

Daniela Rosche, Chemicals Policy Coordinator at WECF (Women in Europe for a Common Future), +31 6 22 95 00 27

Noemi Cano, WWF DetoX Campaign Communications Manager, +32 (0) 479 610451