Ministři hospodářství nechtějí nahradit nebezpečné chemikalie

Tisková zpráva - 13 prosince, 2005
TZ 53/2005Ekologická organizace Greenpeace dnes vyjádřila politování nad výsledkem zvláštního jednání Rady EU o nové chemické politice (REACH). Ministři hospodářství členských států EU (včetně zástupců ČR) bohužel nevyužili jedinečnou příležitost, jak zlepšit ochranu lidí a životního prostředí před toxickými chemikáliemi a odmítli klíčový princip náhrady nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami, který minulý měsíc schválil Evropským parlamentem[1].
„Výrobci chemikálií budou povinni „zhodnotit“ i náhradní látky za nebezpečné chemikálie, avšak autorizace bude muset být i nadále udělena i nebezpečným látkám, i když za ně  existuje bezpečnější alternativa. Ministři svým rozhodnutím brání uplatnění bezpečných a moderních výrobků na trhu,“ řekl asistent kampaní Greenpeace ČR Martin Kloubek. Firmy, jako je např. DEZA Valašské Meziříčí,[2]budou patrně moci i nadále vyrábět nebezpečné ftaláty, ačkoli za ně existuje ve většině případů bezpečnější náhrada. A přestože ftaláty nacházíme např. v dětském oblečení, v prachu z domácností, v dešťové vodě a dokonce i ve štědrovečerních kaprech,“[3] dodal Kloubek.

Rada ekonomických ministrů posílila pravidla substituce pro látky persistentní (přetrvávající v životním prostředí) a bioakumulativní (hromadí se v životním prostředí a v živých organismech), které však představují pouze malou část všech nebezpečných látek. Členské státy však nechaly otevřené dveře pro karcinogeny, látky toxické pro reprodukci (např. ftaláty) a látky narušující hormonální systém (např. bisfenol A). Ty mohou dále setrvat na trhu i v případě, že k nim existují bezpečnější alternativy.

Rada také odhlasovala drastickou redukci množství informací, které je výrobce povinen o látce poskytnout, zvláště pak v případě látek vyráběných v menších množstvích. Tisíce chemikálií by tak mohlo zůstat na trhu, přestože bychom neměli žádné informace o jejich vlivu na lidské zdraví. Značně by se tak snížila i možnost identifikace bezpečnějších náhradních látek.

Greenpeace považuje za nezbytné, aby Evropský parlament příští rok ve druhém čtení podpořil „povinnou náhradu“ nebezpečných chemikálií. REACH by tak, kromě mnoha dalších přínosů, mohl v příštích 30 letech přinést úspory 90 miliard Euro v léčbě nemocí z povolání zaviněných kontaktem s chemickými látkami. Po čtyřech letech neustálých snah chemického průmyslu o co největší oslabení nové chemické legislativy, je povinnost náhrady nebezpečných látek jedinou zbývající možností, jak se vypořádat s rostoucí chemickou kontaminací a zajistit lidem a přírodě odpovídající ochranu.

Další informace:

Marin Kloubek, asistent toxické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 774 292 474,
e-mail: ">

Vladimíra Tejnská, tisková mlucčí Greenpeace ČR
tel.: 224 319 667, GSM: 603 443 140, e-mail: ">

http://www.toxickydomov.cz


Poznámky pro editory:

[1] Více informací o hlasování v Evropském parlamentu na stránkách Greenpeace: www.greenpeace.org/czech/news/reach-na-p-li-cesty

[2]Více informací o akci ve firmě Deza ve Valašském Meziříčí na:
http://www.greenpeace.cz/komin/

[3]Více informací o kontaminaci kaprů na:
http://www.toxickydomov.cz/vedeckezpravy.html