Odložte kolaudaci Temelína!

Tisková zpráva - 13 prosince, 2005
TZ 52/2005Greenpeace vyzývá Krajský úřad Jihočeského kraje, aby doplnil podklady probíhajícího kolaudačního řízení jaderné elektrárny Temelín (JETE). Správní spis by měl být doplněn o kontrolní protokoly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), které tento úřad již čtvrtým rokem nezákonně utajuje. Nezákonnost postupu SÚJB potvrdil minulý měsíc Městský soud v Praze, který zrušil rozhodnutí o odepření této klíčové informace o bezpečnosti JETE. Greenpeace žádá, aby stavební úřad nevydával kolaudační rozhodnutí až do doby doplnění uvedeného klíčového podkladu a jeho zpřístupnění účastníkům kolaudačního řízení.

Odepřenou informací je protokol z kontroly, jejímž cílem bylo zjistit, zda byla provedena  tajná a nepovolená oprava kritických svárů na reaktorové nádobě 1. bloku Temelína. Jedná se již o druhé soudní rozhodnutí v téže věci. Navzdory dřívějšímu rozsudku Nejvyššího správního soudu předsedkyně SÚJB Drábová opakovaně odmítla předmětnou informaci poskytnout.

Podle očitého svědka proběhla v r.1994, po chybě při montáži primárního chladícího okruhu, tajná oprava, která nebyla vyprojektována, schválena ani dozorována. Ve snaze utajit její provedení se dodavatelské firmy uchýlily ke zfalšování dokumentace. V důsledku toho dnes nikdo nezná skutečnou kvalitu postižených svárů.
Společnost ČEZ i SÚJB prohlašuje, že klíčové a předepsané dokumenty, které se měly během stavby vést, zejména tzv.svářečské deníky, neexistují.

Pod nátlakem Greenpeace provedl tým inspektorů SÚJB v r.2001 kontrolu dokumentace. Ta ukázala, že svařování nejkritičtějších svárů na celé elektrárně nebylo provedeno v souladu s předpisy a že neexistuje předepsaná dokumentace. Vedení SÚJB kontrolu po jejím ukončení zrušilo, přestože to zákon neumožňuje. Greenpeace má zato, že SÚJB se pokouší zatajit výsledky kontroly, protože na jejím základě by nebylo možné vydat povolení ke spuštění 1. bloku.

Vedení SÚJB také více než rok od aktivace jaderného paliva tajilo informaci o tom, že policie, která zkoumala kvalitu svárů, poslala soudního znalce na jiné místo, než které prostřednictvím Greenpeace označil svědek nelegální opravy. Policie není dodnes ochotna vysvětlit, proč k tomu došlo. Podle informací Greenpeace si v loňském roce ČEZ zajistil provedení interní revize problematických svárů. Podle výsledků revize vykazují postižené sváry závažnou kvalitativní vadu, tzv. zhrubnutí zrna, které mohly vzniknout jedině v důsledku chybného postupu při montáži. Výsledky zmíněné utajované kontroly SÚJB přitom mezi podklady kolaudačního rozhodnutí chybí.

„Vše nasvědčuje tomu, že chyba při montáži nevratně poškodila reaktorovou nádobu a způsobila škodu v řádech miliard korun. To byl nejspíše důvod, proč se dodavatelé rozhodli pro tajnou opravu. Ta však situaci ještě zhoršila, protože negativně ovlivnila i všechny ostatní sváry na reaktorové nádobě,“ říká k celé kauze Jiří Tutter, ředitel Greenpeace v ČR.

„Fakt, že 1.blok za těchto okolností již pět let běží, i samotný průběh dosavadního vyšetřování zmíněného případu jasně svědčí o tom, že skutečně nezávislá kontrola jaderné energetiky v této zemi neexistuje.
SÚJB je mocensky zkorumpovaným úřadem, který neposkytuje dostatečnou záruku jaderné bezpečnosti obyvatelstva.“ dodává Tutter.

Další informace:

Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace ČR
tel: 224319667, 224320448, e-mail:">
 
Vladimíra Tejnská, tisková mluvčí Greenpeace ČR,
Tel.: 224 319 667, GSM: 603 443 140,
e-mail: ">

Více informací o kauze Temelín:
www.greenpeace.org/czech/press/press-release
www.greenpeace.org/czech/press/press-release/greenpeace-kritizuje-rozhodnut