Za úbytkem spermií může stát bisfenol A, říká průlomová studie

TZ Greenpeace 45/2010

Tisková zpráva - 9 srpna, 2010
Praha, 5. srpna 2010 - Počet spermií u mužů se za posledních 50 let snížil o více než 50 %. Podle nové studie amerických expertů může pokles spermií u mužů souviset s koncentrací látky bisfenol A (BPA) v moči. (1) Řada výzkumů již v minulosti zdokumentovala nežádoucí účinky BPA na sperma u hlodavců, ovšem tato studie je první, která poukazuje na podobné dopady i u lidí.

Počet spermií u mužů se za posledních 50 let snížil o více než 50 %. Podle nové studie amerických expertů může pokles spermií u mužů souviset s koncentrací látky bisfenol A (BPA) v moči. (1) Řada výzkumů již v minulosti zdokumentovala nežádoucí účinky BPA na sperma u hlodavců, ovšem tato studie je první, která poukazuje na podobné dopady i u lidí.

Hlavní autoři, docent John Meeker a profesor Russ Hauser, zkoumali 190 mužů přijatých na kliniku pro poruchy plodnosti. Všechny vzorky moči a spermií byly odevzdány ve stejný den. Následně po měsíci poskytlo 78 mužů jeden až dva další vzorky moči. Vědci zjistili obsah BPA v 89 % vzorků a změřili koncentraci spermií, jejich pohyblivost, tvar a poškození DNA ve spermatických buňkách.

„Zjistili jsme, že čtvrtina (kvartil) mužů s největší koncentrací bisfenolu A v moči má o 23 % méně spermií než čtvrtina můžu s nejnižší koncentrací,“ řekl Meeker. Výsledky rovněž indikují zvýšení poškození DNA ve spermatických buňkách, a to až o 10 %. Vědci nicméně připomínají, že tyto výsledky jsou předběžné a je třeba provést další výzkum.

Řada předchozích vědeckých studií poukazuje na celou škálu zdravotních rizik způsobených expozicí bisfenolu A, a to již ve velmi nízkých dávkách, jakými jsou rakovina prsu, varlat či prostaty, astma, vývojové poruchy, diabetes a další. (2) Tato látka se ve velkém používá při výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic. Je obsažena v celé řadě produktů denní potřeby včetně kojeneckých lahví (3), z nichž uniká a dostává se do lidského organismu a životního prostředí.  Bisfenolu A se ročně vyrobí více než 3 milióny tun.

Právě účinky bisfenolu A na novorozence vzbuzovaly doposud u vědců největší obavy, a proto některé státy (Kanada, několik států USA, Dánsko, Francie) přijaly zákaz prodeje kojeneckých lahví s BPA.

Greenpeace ČR vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v souladu s principem předběžné opatrnosti, ochránilo novorozence před zbytečnými riziky a kojenecké láhve s BPA také zakázalo. „Bohužel náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik Michael Vít nevidí, na rozdíl od řady vědců a expertů, důvod v tomto případě činit preventivní kroky (4),“ říká Jan Freidinger z Greenpeace a doplňuje: „Zástupci ministerstva zdravotnictví argumentují tím, že nemají dostatek podkladů pro zákaz BPA, proto jsme jim přeposlali i závěry nové studie s požadavkem, ať přehodnotí svůj dosavadní přístup a začnou podnikat kroky, které ochrání nejen malé děti, ale i dospělé jedince před účinky této látky.“

Greenpeace ČR minulý týden oslovilo také největší zástupce výrobců a dovozců kojeneckých lahví, aby podpořili výzvu k zákazu bisfenolu A ve výrobcích pro malé děti určených pro styk s potravinami. (5) „Věříme, že odpovědné společnosti naši výzvu podpoří a společně přesvědčíme nového ministra zdravotnictví, aby zákaz bisfenolu A přijal a chránil tak malé děti před zbytečným rizikem,“ doplnila Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.

 

 

 

Poznámky pro editory:

 

(1) Abstrakt studie je ke stažení zde:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC0-50KWFWM-5&_user=99318&_coverDate=07/23/2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000007678&_version=1&_urlVersion=0&_userid=99318&md5=9ead67664b2059c96aeadd3a671fae53   

 

(2) Více o bisfenolu A a jeho účincích naleznete na: www.hazardshormony.cz

 

(3) Výroba a použití BPA:

Bisfenol A se používá v polykarbonátových plastech, v pryskyřicích, v reprografických, ochranných nátěrech, v tekutých plastových plombách ve stomatologii, v kancelářských potřebách, elektronice, potravinových a nápojových kontejnerech, plastových výrobcích, stavebním materiálu, také v plechovkách na nápoje, kojeneckých lahvích, lahvích na balenou vodu, kontejnerech na potraviny a nápoje do mikrovlnných trub, kávovarech, nádobí, hračkách, počítačích, mobilních telefonech, CD a DVD, kontaktních čočkách, potahu kovových plechovek, smaltech, epoxidovém lepidle, zdravotnických zařízeních, automobilových dílech, pesticidech, podlahovinách, lepidlech, barvách, PVC. Bisfenol A se hojně používá od padesátých let minulého století. Obsahují jej mnohé tvrzené plasty, z nichž se může při zahřátí uvolňovat. Bisfenol A se používá také jako složka některých výplní v zubním lékařství. Najdeme jej ve vnitřní tenké ochranné vrstvě plechu konzerv, v epoxidových nátěrových hmotách, je součástí některých podlahových krytin a používá se i přivýrobě umělohmotných láhví pro kojence.

 

Příklady spotřebního zboží obsahujícího bisfenol A:

Polykarbonátové plasty
 (65% spotřeby)

Epoxidové pryskyřice 
(30% spotřeby)

Další použití 
(5%spotřeby)

Nárazu vzdorné glazury
Báně pouličního osvětlení
Součásti domácích spotřebičů
Komponenty elektrospotřebičů
Kompaktní disky
Láhve na více použití
Nádobí do mikrovlnky
Nádoby na potraviny a nápoje
Součásti automobilů
Jídelní příbory
Sluneční brýle
Police v lednicích

Povrchová úpravy (potahové nátěry)
Povrchová úprav konzerv a plechovek
Desky pro tištěné spoje
Kompozity 
Lepidla
Nátěrové hmoty
Laky na nehty

Pesticidní přípravky
Antioxidanty
Zpomalovače hoření
Brzdové kapaliny
Stabilizátory gumy a PVC
Vodovodní trubky
Zubní plomby
Aditivum termopapírů
Vodovodní filtry
Vyztužené trubky
Podlahové materiály
Elektrická izolace

 

(4) Viz TZ: Ministerstvo se nechystá chránit novorozence a batolata před zbytečným rizikem z bisfenolu A, http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/MZ-nehodla-chranit-novorozenata-a-batolata-pred-BPA

 

(5) Viz TZ: Greenpeace oslovilo výrobce kojeneckých lahví, aby podpořili zákaz bisfenolu A,

http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/vyrobci-kojeneckych-lahvi

 

 

Other contacts:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 608 729 071
Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 603 443 140

Témata