Členské státy EU žádají radikální změny procesu rozhodováni o GMO

Tisková zpráva - 15 března, 2006
TZ 12/2006Ministři životního prostředí členských států EU požadují radikální změny procesu schvalování nových GM plodin a větší transparentnost v otázce GMO. Ministři se na tom dohodli minulý týden na jednání Rady.
Ministři životního prostředí členských států EU požadují radikální změny procesu schvalování nových GM plodin a větší transparentnost v otázce GMO. Ministři se na tom dohodli minulý týden na jednání Rady.

Na jednání Rady ministrů vyjádřila většina zemí nespokojenost se  současným stavem. „Žádají proto větší transparentnost v otázce geneticky modifikovaných organizmů (GMO) a výraznější účast jak veřejnosti, tak i jednotlivých vlád členských států, což by vedlo ke zvýšení důvěry spotřebitelů v evropský rozhodovací proces,“ uvedla konzultantka genetické kampaně Greenpeace ĆR Magdalena Klimovičová.

Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) [1],byla obviněna, že nerespektuje výsledky nezávislých studií a nezveřejňuje výsledky svých výzkumů. Není to poprvé od jejího založení v roce 2002, kdy její zprávy vyznívají vždy ve prospěch biotechnologického průmyslu a vzbuzují tak pochybnosti. „Uvědomuji si kritiku vůči práci EFSA, " řekl komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas. „Jako každé velké organizaci, která teprve buduje své zaklady, by jisté změny určitě prospěly".

Významně se projevil odpor řady ministrů k použití komunitárního práva ve věci schvalování žádostí o povolení GMO. Procesy, které jsou využívány v řadě dalších oblastí legislativy EU procházejí nyní revizí v Evropské radě. "Měli bychom se vážně pokusit o změnu těchto pravidel," řekl italský ministr Altero Matteoli. "Nikdy nebylo dosaženo prosté většiny hlasů členských států ve prospěch určité žádosti, natožpak kvalifikované většiny, přesto Komise vždy povolení udělila."

Greenpeace vyzvalo před zasedáním Rady ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby se zasadil o maximální ochranu evropských spotřebitelů a životního prostředí před škodlivými vlivy GMO[2]. „Ministr Ambrozek splnil oč jsme ho žádali,“ dodává Klimovičová.

Při diskusi na jednání Rady o geneticky modifikovaných organizmech ministr Ambrozek:
-  zdůraznil potřebu řádného odůvodnění všech rozhodnutí vydávaných Radou EU nebo Evropskou komisí a vypořádání všech vznesených námitek
-  podpořil přijetí jednotné metodiky EU jak pro studie toxicity, tak pro provádění polních pokusů
-  podpořil, aby byly při rozhodování zohledňovány názory veřejnosti a aby bylo
transparentní.


Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová, konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR,  tel.: 224 319 667, e-mail:%20">

Vladimíra Tejnská, tisková mluvčí Greenpeace ČR,
tel.:224 319 667, GSM: 603 443 140, e-mail: ">


www.greenpeace.org/czech/campaigns/geneticke-modifikace


Poznámky pro editory:

[1] Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) odpovídá za provedení
rizikové analýzy u schvalovaných produktů.

[2] Greenpeace TZ- Výzva ministru Ambrozkovi k zákazu pěstování geneticky modifikované kukuřice