Vymřou kytovci?

Tisková zpráva 22/2007

Tisková zpráva - 21 května, 2007
Mrtvá velryba a delfín ukazují krutou realitu v předvečer debaty o komerčním lovu. Aktivisté Greenpeace dnes v ulicích Berlína vystavili velryby a delfíny utopené v sítích nebo zabité nárazem o loď. U příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity a pouhý týden před jednáním Mezinárodní velrybářské komise (IWC) tak důrazně upozornili na celou řadu nebezpečí ohrožujících kytovce.
Velryby a delfíni byly vyloženi před Brandenburskou bránou v Berlíně. Jde o těla vyplavená na evropské pláže a poté sesbíraná aktivisty Greenpeace. Tito kytovci zemřeli utopením v rybářských sítích, otravou v důsledku znečištění vody nebo kvůli hluku pod vodou, který způsobil ztrátu orientace. Někteří z nich nesou stopy po lodních šroubech nebo nožích.

„Tři sta tisíc velryb a delfínů se každoročně utopí v rybářských sítích - a je nemožné spočítat, kolik dalších se stane obětí znečištění, srážek s lodí, sonaru a klimatické změny,“ řekla mořská bioložka Greenpeace Stefanie Wernerová. „Jak mohou některé státy ještě k tomu všemu prosazovat obnovení lovu?“

Příští týden se více než sedmdesát členských zemí IWC setká v Anchorage na Aljašce, aby rozhodlo o osudu velkých velryb. V posledních letech zesiluje tlak velrybářských států jako Japonsko, Island a Norsko, které žádají formální obnovu komerčního lovu. Během tohoto roku plánuje Japonsko ulovit takřka 900 plejtváků malých a zvýšit podíl ohrožených plejtváků myšok a keporkaků na celkové lovné kvótě. (Japonci chtějí zabít po 50 kusech obou zmíněných druhů velryb.)

„Vlády musejí přijmout závazek bránit velryby, nikoliv velrybářský průmysl,“ dodává Wernerová. „Musí být vyslán jasný signál, že ochrana oceánů je brána vážně. Vlády mohou začít obranou moratoria na komerční lov velryb a závazkem zmodernizovat Mezinárodní velrybářskou komisi,“ uzavírá Wernerová.

Velryby a delfíni jsou důležitou součástí zdravého oceánského ekosystému. Rostoucí tlak způsobený nadměrným lovem, klimatickou změnou a znečištěním je však vážně ohrožuje a je nezbytné přijmout konečně účinná opatření na jejich ochranu. Nejdůležitější krok představuje vyhlášení rozsáhlých mořských rezervací, kde bude zakázán lov velryb i rybolov.

Kontakt:
Stefanie Werner, Greenpeace Germany Marine Biologist,
tel.: +49 151 1453 3081

Karel Dolejší, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
tel.: 603 443 140
e-mail:  

Archiv tiskových zpráv (tiskové zprávy květen 1997 - červen 2003. Novější najdete v odkazu "Tiskové zprávy" v pravém menu.)