Vzkaz vladě: nedělejte kompromisy se zdravím dětí!

Tisková zpráva 51/2005

Tisková zpráva - 8 prosince, 2005
Aktivisté Greenpeace včera s obří maketou lidského plodu přišli před Strakovu akademii žádat vládu, aby se při nadcházejícím jednání Rady EU o evropské chemické politice (REACH)[1] zasadila o maximálně účinnou podobu reformy a neustupovala tlakům na její oslabení.

Aktivisté Greenpeace včera s obří maketou lidského plodu přišli před Strakovu akademii žádat vládu, aby se při nadcházejícím jednání Rady EU o evropské chemické politice (REACH)[1] zasadila o maximálně účinnou podobu reformy a neustupovala tlakům na její oslabení.

Před úřadem vlády zněl včera večer dětský pláč a tyčila se tři metry vysoká maketa novorozence, jehož pupeční šňůra byla napojena na komín chemické továrny. Tato symbolika měla upozornit na skutečnost, že všechny persistentní chemikálie často  končí v organismu ještě nenarozených dětí. Na místě bylo dalších deset  aktivistů Greenpeace  chovajících panenky s plynovou maskou a držících  transparent „REACH: nedělejte kompromisy se zdravím dětí.“ Vyslali tak české vládě poslední naléhavý vzkaz týden před odjezdem jejích ministrů na jednání o REACH v Evropské Radě.

Evropský parlament 17. listopadu [2] schválil upravenou verzi návrhu nové chemické politiky (REACH). Změny, které Evropský parlament odhlasoval, bohužel značně omezují množství informací o vlastnostech látek a velmi tak ztěžují klasifikaci 30 000 chemikálií, jichž se REACH týká. Europoslanci však zároveň schválili velmi účinné podmínky autorizace látek. Podle jimi přijaté verze by nebezpečné látky musely být nahrazeny látkami bezpečnějšími, kdykoliv je to možné (princip substituce). Pokud by bezpečnější alternativa nebyla k dispozici, chemikálie by obdržela pouze dočasnou autorizaci na pět let, po kterých by se znovu posoudilo, zda již může být nahrazena.

Takto nastavená pravidla autorizace jsou předmětem ostrých debat mezi členskými státy před nadcházejícím zasedáním Rady ministrů 13. prosince.  Výrazně tak rozdělují členské státy na tábor zastánců povinné substituce (např. severské státy, Belgie) a na tábor odpůrců, z nichž nejhlasitější je Německo, ale patří mezi ně i Česká republika. Německo, ať již se jedná o komisaře Verheugena, německé europoslance, bývalou či nynější koaliční vládu kancléřsky Merkelové, se snaží prosazovat krátkodobé zájmy svých chemických gigantů, jako je např. firma BASF. Německo  od samého počátku usiluje o podkopání REACH.

Nicméně Česká republika jde ještě dále a staví se i  proti nejvágněji formulovanému pojetí autorizace chemických látek, jak jej navrhla předsedající Velká Británie. „Pozice České republiky v podstatě znamená, že látky, o niž víme, že jsou karcinogenní či persistentní a bioakumulativní, jako jsou např. ftaláty, by byly i nadále produkovány a distribuovány prostřednictvím běžných výrobků. Nadále by ohrožovaly zdravý vývoj dětí,“ vysvětlil konzultant toxické kampaně Greenpeace ČR Yannick Vicaire.

Co je v případě  REACH v sázce, ilustrovala nedávno vydaná studie Greenpeace „Dárek do života: nebezpečné chemikálie v pupečníkové krvi,“ [3] která přinesla důkazy o přenosu nebezpečných chemikálií (ftaláty, bromované zpomalovače hoření, triclosan, DDT, PCB a perfluorované sloučeniny) z těla matky do těla ještě nenarozených dětí skrze pupeční šňůru. „Děti se již rodí s persistentními chemikáliemi v těle, což má vliv na jejich vývoj. Ukončení tohoto neudržitelného stavu by se mělo stát hlavním cílem REACH. Současná pozice české vlády by však k tomu nijak nepřispěla,“ uvedl konzultant toxické kampaně Greenpeace ČR  Yannick Vicaire.

Pronikání persistentních látek do životního prostředí a do lidského organismu je nemožné kontrolovat. Jak se ukázalo na příkladu ftalátů, máme-li na jednom konci producenta jako je DEZA [ [4], která ftaláty vyrábí jako součást spotřebních výrobků, můžeme na druhém konci pozorovat přítomnost ftalátů prakticky kdekoliv: v domácím prachu, v kaprech [5] a konečně i v lidském těle. „Povinná náhrada nebezpečných látek je jediným řešením,“ prohlásil Yannick Vicaire. „Naše vláda by se měla distancovat od krátkozrakého postoje českého průmyslu a raději naslouchat zdravotnickým a environmentálním  organizacím a lékařské komoře. Český průmysl se s účinnou reformou REACH dokáže vypořádat, jak se však budoucí generace vypořádají s oslabeným zdravím? Pokud česká vláda v Radě ministrů EU neumožní prosadit nejlepší možnou podobu REACH, dá našim dětem pod stromeček velmi ošklivý dárek.“ 


Aktivisté Greenpeace včera s obří maketou lidského plodu přišli před Strakovu akademii žádat vládu, aby se při nadcházejícím jednání Rady EU o evropské chemické politice (REACH)[1] zasadila o maximálně účinnou podobu reformy a neustupovala tlakům na její oslabení.

Před úřadem vlády zněl včera večer dětský pláč a tyčila se tři metry vysoká maketa novorozence, jehož pupeční šňůra byla napojena na komín chemické továrny. Tato symbolika měla upozornit na skutečnost, že všechny persistentní chemikálie často  končí v organismu ještě nenarozených dětí. Na místě bylo dalších deset  aktivistů Greenpeace  chovajících panenky s plynovou maskou a držících  transparent „REACH: nedělejte kompromisy se zdravím dětí.“ Vyslali tak české vládě poslední naléhavý vzkaz týden před odjezdem jejích ministrů na jednání o REACH v Evropské Radě.

Evropský parlament 17. listopadu [2] schválil upravenou verzi návrhu nové chemické politiky (REACH). Změny, které Evropský parlament odhlasoval, bohužel značně omezují množství informací o vlastnostech látek a velmi tak ztěžují klasifikaci 30 000 chemikálií, jichž se REACH týká. Europoslanci však zároveň schválili velmi účinné podmínky autorizace látek. Podle jimi přijaté verze by nebezpečné látky musely být nahrazeny látkami bezpečnějšími, kdykoliv je to možné (princip substituce). Pokud by bezpečnější alternativa nebyla k dispozici, chemikálie by obdržela pouze dočasnou autorizaci na pět let, po kterých by se znovu posoudilo, zda již může být nahrazena.

Takto nastavená pravidla autorizace jsou předmětem ostrých debat mezi členskými státy před nadcházejícím zasedáním Rady ministrů 13. prosince.  Výrazně tak rozdělují členské státy na tábor zastánců povinné substituce (např. severské státy, Belgie) a na tábor odpůrců, z nichž nejhlasitější je Německo, ale patří mezi ně i Česká republika. Německo, ať již se jedná o komisaře Verheugena, německé europoslance, bývalou či nynější koaliční vládu kancléřsky Merkelové, se snaží prosazovat krátkodobé zájmy svých chemických gigantů, jako je např. firma BASF. Německo  od samého počátku usiluje o podkopání REACH.

Nicméně Česká republika jde ještě dále a staví se i  proti nejvágněji formulovanému pojetí autorizace chemických látek, jak jej navrhla předsedající Velká Británie. „Pozice České republiky v podstatě znamená, že látky, o niž víme, že jsou karcinogenní či persistentní a bioakumulativní, jako jsou např. ftaláty, by byly i nadále produkovány a distribuovány prostřednictvím běžných výrobků. Nadále by ohrožovaly zdravý vývoj dětí,“ vysvětlil konzultant toxické kampaně Greenpeace ČR Yannick Vicaire.

Co je v případě  REACH v sázce, ilustrovala nedávno vydaná studie Greenpeace „Dárek do života: nebezpečné chemikálie v pupečníkové krvi,“ [3] která přinesla důkazy o přenosu nebezpečných chemikálií (ftaláty, bromované zpomalovače hoření, triclosan, DDT, PCB a perfluorované sloučeniny) z těla matky do těla ještě nenarozených dětí skrze pupeční šňůru. „Děti se již rodí s persistentními chemikáliemi v těle, což má vliv na jejich vývoj. Ukončení tohoto neudržitelného stavu by se mělo stát hlavním cílem REACH. Současná pozice české vlády by však k tomu nijak nepřispěla,“ uvedl konzultant toxické kampaně Greenpeace ČR  Yannick Vicaire.

Pronikání persistentních látek do životního prostředí a do lidského organismu je nemožné kontrolovat. Jak se ukázalo na příkladu ftalátů, máme-li na jednom konci producenta jako je DEZA [ [4], která ftaláty vyrábí jako součást spotřebních výrobků, můžeme na druhém konci pozorovat přítomnost ftalátů prakticky kdekoliv: v domácím prachu, v kaprech [5] a konečně i v lidském těle. „Povinná náhrada nebezpečných látek je jediným řešením,“ prohlásil Yannick Vicaire. „Naše vláda by se měla distancovat od krátkozrakého postoje českého průmyslu a raději naslouchat zdravotnickým a environmentálním  organizacím a lékařské komoře. Český průmysl se s účinnou reformou REACH dokáže vypořádat, jak se však budoucí generace vypořádají s oslabeným zdravím? Pokud česká vláda v Radě ministrů EU neumožní prosadit nejlepší možnou podobu REACH, dá našim dětem pod stromeček velmi ošklivý dárek.“ 

Další informace:

Yannick Vicaire, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, e-mail:

Jan Piňos, ředitel kampaní Greenpeace ČR
tel.: 224 319 667, GSM: 720 552 888,

http://www.toxickydomov.cz

Notes:

Poznámky pro editory:

[1] Reforma evropské chemické politiky REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) má sjednotit desítky předpisů týkajících se regulace chemických látek. Výrobci i dovozci chemikálií budou povinni je centrálně registrovat a odevzdat zprávu o vlivu látky na zdraví a životní prostředí. Látky pak budou posouzeny z hlediska bezpečnosti a ty nejvíce rizikové budou muset projít autorizací, která přesně stanoví podmínky dalšího používání chemické látky a v některých případech i určí termín jejího stažení z trhu.

[2] Více informací o hlasování v Evropském parlamentu o chemické reformě REACH na webových stránkách Greenpeace

[3] Další informace o analýzách pupečníkové krve

[4] Více informací o akci ve firmě Deza ve Valašském Meziříčí na:
http://www.greenpeace.cz/komin/

[5] Více informací o kontaminaci kaprů na:
http://www.toxickydomov.cz/vedeckezpravy.html