Výzva ministru Ambrozkovi k zákazu pěstování geneticky modifikované kukuřice

Tisková zpráva - 7 března, 2006
TZ 10/2006Ekologická organizace Greenpeace dnes během akce před budovou ministerstva životního prostředí předala ministru Liboru Ambrozkovi naléhavou výzvu k okamžitému zákazu komerčního pěstování geneticky modifikované Bt kukuřice MON 810 [1] firmy Monsanto.
Výzvu k tomuto kroku podepřela předáním řady vědeckých studií, které jasně dokládají škodlivý dopad této geneticky modifikované (GM ) plodiny na životní prostředí.

Aktivisté Greenpeace dnes před ministerstvem životního prostředí umístili obří hodiny s ručičkami ukazujícími za pět minut dvanáct. Upozornili tak ministra Ambrozka, že má nyní poslední příležitost zakázat pro letošní rok  komerční pěstování geneticky modifikované Bt kukuřice MON 810. Česká republika by se tak přidala k několika evropským zemím ( Řecko, Polsko, Rakousko, Maďarsko),  které pěstování této kontroverzní plodiny již zakázaly [2].

Greenpeace upozorňuje na soustavné porušování legislativy EU pro pěstování geneticky modifikovaných plodin ze strany Evropské komise. Z loňského průzkumu Greenpeace vyšlo najevo, že pro již schválenou GM kukuřici MON 810 firmy Monsanto neexistuje monitorovací plán, který vyžaduje platná evropská legislativa [3].

Greenpeace proto vyzvalo všechny členské státy EU, aby na národní úrovni iniciovaly zákaz komerčního pěstování GM kukuřice. Česká pobočka již v minulém roce žádala ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby na základě národní bezpečnostní doložky článku 23 Směrnice 2001/18EC vyhlásil na našem území dočasné moratorium na pěstování této plodiny. Bohužel Česká republika se nepřipojila k řadě zemí EU, které tuto rizikovou plodinu zakázaly. To způsobilo, že se u nás jako v jedné z pěti členských zemí pětadvacítky mohla loni GM kukuřice komerčně pěstovat  (na rozloze 270 ha, a to dokonce i uprostřed  chráněného přírodního území NATURA 2000).

 „V době, kdy došlo k prvnímu zapsání GM kukuřice MON 810 do Společného evropského katalogu odrůd, byly členské státy Evropskou komisí oklamány,” řekla konsultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová a dodala: „Je zarážející, že se evropští úředníci odvažují tvrdit, že tato odrůda je dostatečně monitorována dle stávající legislativy EU, když jednoduchý průzkum odhalil, že předložený plán monitoringu není ničím jiným než vlastním monitoringem firmy Monsanto z roku 1995” [4].

Současná legislativa EU umožňuje evropským státům zakázat dovoz a pěstování GMO v případě, že se objeví nové vědecké poznatky o potenciálních rizicích. Maďarsko jako největší evropský producent osiva kukuřice již k tomuto kroku přistoupilo a v lednu 2005 zakázalo pěstování MON 810 na svém území. Stejně tak učinilo i Polsko, Rakousko a také Řecko, které letos v lednu rozšířilo stávající zákaz  o čtrnáct dalších odrůd GM kukuřice MON 810, zapsaných do Společného evropského katalogu odrůd 30.prosince 2005.

Akce se uskutečnila dva dny před cestou ministra Ambrozka na jednání Rady ministrů EU, kde je na programu mj. i politická a veřejná debata o GMO. Greenpeace zaslalo 2. března ministru Ambrozkovi dopis, kde požaduje, aby se zasadil o maximální ochranu evropských spotřebitelů a životního prostředí před škodlivými vlivy GMO a uplatnění demokratického rozhodovacího procesu a přístupu veřejnosti k informacím. Věříme, že ministr bude tentokrát zastávat na Radě ministrů zásadovější pozici než na jejím posledním zasedání 2. 12. 2005 [5].


Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová, konsultantka genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667,
e-mail: ">

Vladimíra Tejnská,  tisková mluvčí Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, e-mail: ">

www.greenpeace.org/czech/campaigns/geneticke-modifikace


Poznámky pro editory:

[1] Kukuřice MON810 obsahuje tzv. Bt toxin, který má chránit rostlinu proti specifickému druhu zavíječe. Monitorovací plán Monsanta z roku 1995 se zabývá pouze možným vznikem rezistence na Bt toxin u populací evropského zavíječe kukuřičného. Avšak významný počet vědeckých studií, publikovaných po roce 1995, poukázal na mnoho dalších, škodlivých účinků, např. na akumulaci toxinu v půdě a vliv na ostatní živočišné druhy.

[2] Zákaz je možno uplatnit na základě bezpečnostní doložky článku 23 Směrnice 2001/18EC. Doposud tak učinilo 6 členských států EU.

[3] Evropská komise rozhodla o zapsání 17 odrůd GM kukuřice MON810 do Společného evropského katalogu odrůd 8. září 2004.

[4] Viz zpráva "Monitoring geneticky modifikovaných plodin: Evropská komise není schopna chránit členské země EU" na stránkách: http://greenpeace.cz/gmo/info-monitoring.shtml

[5] Tz Greenpeace - ČR ignoruje přání většiny členských států EU v otázkách GMO: www.greenpeace.org/czech/press/press-release/r-ignoruje-p-an-v-t-iny-len