Chov ryb - akvakultura

Stránka - 24 září, 2012
Chov ryb - akvakultury, je často rybářským průmyslem prezentován jako řešení, jak nasytit poptávku v situaci kdy v mořích je čím dál méně ryb. Nicméně v mnoha případech, kdy chovatelé nedbají na pravidla udržitelnosti akvakultury, chov ryb situaci ještě zhoršuje.

Ryby jsou krmeny rybí moučkou a rybím tukem, které jsou získány z ryb ulovených v moři. To tlak na mořský ekosystém ještě zvyšuje, místo aby byl snižován. Moučka a olej se dělá z ryb jakou jsou například smáčky, ale pro krmení se využívají i další „méně hodnotné“ ryby jako sledi, ančovičky a sardinky.

Na jeden kilogram vyprodukovaného lososího masa, krevet a jiných mořských ryb je potřeba 2,5 až 5 kilo ulovených ryb. U tuňáků se spotřebuje dokonce 20 kilo ryb na jeden kilogram vyprodukovaného masa. (více o chovu tuňáků)

Tento trend je trvale neudržitelný. Nadměrný lov ryb využívaných jako krmivo, neohrožuje jen je samotné, ale i populace mořských ptáků, masožravých ryb a kytovců, kterým rapidně ubývá potravy.

Odlov mořských druhů z oceánů pro chov, včetně juvenilních (nedospělých) jedinců, které jsou nezbytné pro budoucnost a růstu populace, zvyšuje tlak na rybí obsádku a má dopady i na potravinovou bezpečnost.

Dalším problémem je vypuštění organického odpadu (který podporuje růst nebezpečného vodního květ) a toxických látek do vodního prostředí. Například lososí farmy v pobřežních vodách, kde je v plovoucích síťových ohradách naráz vykrmováno okolo 200 tisíc ryb, vypouštějí do okolí stejné množství dusíku, fosforu a výkalů, jako město se 30 až 60 tisíci obyvateli. Toto znečištění je nejviditelnější na mořském dně, kde dochází - především kvůli působení bakterií - k vyčerpání kyslíku. Výsledkem je prostředí, ve kterém je schopno přežít jen několik málo živočišných druhů.

Problém způsobují i úniky chovaných lososů, někdy jde až o 100 tisíce kusů. Uniklá hejna lososů vytvářejí v řekách divoké populace, které konkurují geneticky rozmanitějším a hodnotnějším původním populacím. Chovaní lososi mají nižší genetickou variabilitu a křížení s divokou formou lososa představuje problém. Lososí plůdek má pak výrazně nižší šanci na přežití. Studie prokázaly, že v další generaci potom umírá 70% embryí.(více o chovu lososů)

Kvůli akvakulturám, hlavně krevetím farmám, se ničí pobřežní ekosystémy, včetně těch nejvzácnějších jako jsou mangrovové háje. Za účelem rozšiřování farem dochází k vyhánění místních obyvatel a vyčerpávání zdrojů sladké vody pro stavbu sádek.(více o chovu krevet)  

Řešením tohoto problému je trvale udržitelný chov