Nelegální rybolov

Stránka - 24 září, 2012
Nosí zbraně, na hlavách mají kukly, brázdí světové oceány a okrádají chudé lidi o potravu. Novodobí piráti však mají pramálo společného s romantikou hollywoodských korzárů. Dopad nelegálního rybolovu, který má hodnotu několika miliard USD, je však mnohdy pro chudé obyvatele planety až příliš trpkou realitou.

Pirátský rybolov je rozšířený termín, který se pro nelegální rybolov ujal. Podle definice OSN se jedná o nelegální, nenahlášený a neregulovaný rybolov (IUU – illegal, unreported and unregulated fishing). Pirátské rybářské lodě nerespektují žádná pravidla, plundrují a drancují oceány a berou živobytí a mořské zdroje nejchudším lidem na světě. Podle našich odhadů brázdilo v roce 2001 vody oceánů nejméně 1 300 pirátských rybářských lodí. 

Oceány okrádají o ryby, lidi o budoucnost
Pytláci okrádají ostrovní a pobřežní komunity v Tichomoří a západní Africe o ryby a mořské plody, které zpeněží v Evropě a Asii za miliony USD. Podle odhadů OSN tak Guinea přichází o 100 milionů USD ročně. 

Jak se stát pirátem
Hollywoodské piráty poznáte snadno – ze stožáru jim vlaje pirátská vlajka s lebkou a zkříženými hnáty. Skuteční piráti však svou identitu i původ skrývají, nedbají na pravidla a zákony a často plují pod krycími vlajkami poskytnutými zeměmi, které se jich na nic neptají. Krycí vlajky mohou být zakoupeny přes internet již za pouhých 500 USD od států jako Malta, Panama, Belize, Honduras či Svatý Vincenc a Grenadiny. V poslední době s krycími vlajkami obchoduje například i vnitrozemské Mongolsko.

Policie OSN?
Vlády všech zemí světa by měly činit vše pro to, aby chytily a potrestaly pytláky a ty, kdo obchodují s nelegálně získaným zbožím. Místo toho však nedostatečně kontrolují náklady a doklady rybářů, kteří vplouvají do jejich přístavů. Tyto povinnosti přitom vyplývají z řady mezinárodních závazků. Úlovky se navíc často předávají přímo na otevřeném moři velkým nákladním či zpracovatelským lodím s chlazenými úložnými prostory. Zde jsou smíchány s legálně chycenými rybami a posléze „legalizovány“ na trzích v přístavech, jako Las Palmas na ostrově Gran Canaria a Suva na ostrově Fidži.

Pytlácké flotily přitom plundrují zejména vody náležející státům, které mají nejméně prostředků k hlídání svých vod a prosazování platných zákonů. Skutečné vlastníky lodí není snadné zjistit. Pytláci mají své zázemí ve více než 80 zemích, včetně zemí Evropské unie.

Ničení životního prostředí
Pirátský rybolov dovršuje zkázu, kterou již napáchal legální rybolovný průmysl. Jelikož pytláci obvykle loví ve vodách, které nejsou účinně hlídány bezpečnostními složkami, často užívají velice destruktivní metody rybolovu.

Rok co rok například rybářské lodě plundrují populace tuňáků ve vodách kolem Tanzanie, Somálska či Tuvalu. Používají obří sítě, do kterých chytají celá hejna tuňáků, včetně mladých jedinců, na nichž závisí budoucnost zdravých populací. Mnoho mrtvých ryb, které nejsou vhodné pro prodej na trhu, je vyhozeno zpět do moře.

Značné nebezpečí pro mořské živočichy přináší rybolov pomocí dlouhých vlasců, na nichž jsou uvázány udice. Kromě žádaného druhu ryb se na háčky chytí mnoho dalších živočichů, např. statisíce mořských ptáků. Skutečný extrém v plýtvání s mořskými zdroji představuje lov krevet. Aby rybáři naplnili pár bedýnek krevetami, občas vyhodí do moře doslova tuny jiných, nežádaných živočichů. Při lovu tropických krevet jsou za každé kilo ulovených krevet vyhozeny do moře tři kila jiných, většinou už mrtvých tvorů. Ačkoli krevety zaujímají jen 3 až 4 procenta celkového světového úlovku mořských živočichů, jejich lov je zodpovědný za 27 procent zbytečné destrukce mořského života.

Piráti patří minulosti

Mořské pytláky lze zastavit. Vlády mohou zakázat vydávání krycích vlajek a odmítnout rybářům, kteří porušují pravidla, a společnostem, které s nimi obchodují, vstup do svých přístavů. Potřebujeme vytvořit politickou vůli k tomu, aby vlády vytvořily a prosazovaly účinné me

V rámci boje proti nelegálnímu rybolovu spojilo Greenpeace síly s organizací Environmental Justice Foundation. Společně odhalují aktivity pirátských rybářských flotil, které bez povolení decimují zásoby ryb na celém světě. Společně žádáme, aby jednotlivé země nepovolily těmto pytlákům vstup do svých přístavů, znemožnily jim prodej zboží na trzích a potrestaly společnosti, které s nimi spolupracují. 

Černá listina rybářských společností