Zákaz destruktivních rybolovných metod

Stránka - 24 září, 2012
Greenpeace dlouhodobě prosazuje zákaz destruktivních rybolovných technik v čele s lovem pomocí vlečných sítí (bottom trawling). Přestože se podařilo prosadit zákaz této metody v řadě oblastí dík, stále ohrožuje mořský život.


Přestože se podařilo prosadit zákaz této metody v řadě oblastí dík, stále ohrožuje mořský život. 

Tam kde selhávají jednání, chrání Greeenapce mořské dno například pomocí speciálně zkonstruovaných betonových kvádrů, které pokládá na dno oceánů. Kvádry pak znemožňují rybářským flotilám bagrovat dno, protože ničí jejich sítě.