Moře volá SOS

Oceány se na naší planetě vyvíjejí miliony let, člověku však stačilo je pár desetiletí, aby narušil jejich rovnováhu. Vodu v oceánech kontaminujeme toxickými látkami, populace ryb jsme zdecimovali nadměrným rybolovem, řadu druhů jsme dokonce přivedli na pokraj vyhynutí, pláže znečišťujeme ropnými látkami, kvůli změnám klimatu zabíjíme korály a ohrožujeme tvorbu planktonu, který je základem celého mořského ekosystému. Cílem intenzivní kampaně Greenpeace je zachovat úžasnou rozmanitost oceánů a jejich přírodní zdroje pro další generace.

Oceány pokrývají tři čtvrtiny naší planety. I náš život ovlivňují více, než si myslíme. Každé druhé nadechnutí má původ v mořích, kde vzniká přes polovinu aktivního kyslíku na světě.

Podívejte se na video shrnující hlavní současné problémy a jejich řešení. 

                                                          (Titulky spustíte kliknutím na ikonku vpravo dole.)

Po tisíciletí se zdálo, že moře a  oceány jsou nevyčerpatelnou zásobárnou ryb. Druhá polovina 20. století však přinesla dramatický zvrat – výkon a technologie moderních rybářských flotil dosáhly úrovně, které příroda nedokáže odolávat. Rybolov se změnil v drancování oceánů.

Víte, že…?

  • 75% populací komerčně lovených ryb zdecimováno
  • některé druhy, například tuňák obecný, se ocitly na pokraji vyhubení
  • tradiční loviště jsou vydrancovaná a průmyslové rybářské flotily se přesouvají k břehům Afriky a do Pacifiku
  • řada velkých rybářských lodí loví ilegálně – doslova kradou obživu a příjmy nejchudším státům světa
  • legálně lovící lodě poskytují africkým a pacifickým zemím jen minimální příjmy z úlovku
  • nešetrné rybářské metody, například používání obrovských vlečných sítí, nenávratně ničí ekosystémy mořského dna
  • nevhodným (neselektivním) způsobem lovu rybáři chytají i druhy, o něž nestojí, a které pak mrtvé či zmrzačené házejí zpět do moře jako odpad
  • objem nechtěného úlovku tvoří až čtvrtinu toho, co v obrovských sítích uvízne
  • přijaté kvóty pro lov ryb neodpovídají doporučením vědců, ale přání rybářské lobby
  • oceány se oteplují a okyselují kvůli emisím oxidu uhličitého, což zabíjí korály a ohrožuje plankton, který je základem potravního řetězce    

Nejnovější aktualizace

 

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

11 - 9 z 9 výsledky.