Obojživelníci Indonésie

Stránka - 27 srpna, 2013
Tropické deštné pralesy jsou domovem nepřeberného množství nejrůznějších skupin a druhů obojživelníků (především žab), kteří jsou na vodě a vlhkých biotopech životně závislí. Jejich larvální vývoj totiž nemůže mimo vodní nebo alespoň velice humidní prostředí probíhat. Především vlivem kácení pralesů, lesních požárů a přeměn přirozeného prostředí však takovéto prostředí rychle ubývá a stále více obojživelníků se stává zranitelnými nebo dokonce ohroženými.

Blízko země lze najít velké množství žab, není však jednoduché je spatřit. Pouze několik málo druhů je totiž pestře zbarvených. Většina žab volí jako obrannou strategii maskování a podle toho jsou i zbarvené – lze je jen s obtížemi odlišit od listů či jiného přírodního materiálu.