Rostliny Indonésie

Stránka - 27 srpna, 2013
Diverzita rostlin a jejich životních strategií je v Indonésii obrovská. Například samotný ostrov Borneo je domovem 3 000 druhů stromů, více než 1 700 druhů orchidejí a nejméně 50 druhů masožravých láčkovek. Několik tisíc druhů rostlin na Borneu jsou navíc endemité, tedy druhy, které nenajdeme nikde jinde na světě.

Raflésie (Rafflesia spp.)

Raflésie je největší květina na světě, proslulá svým obrovským květem páchnoucím jako  hnijící maso. Pomocí této strategie rostlina láká své opylovače – mouchy a další hmyz.

Vyskytuje se v 15-19 druzích na území jihovýchodní Asie – v Indonésii na Sumatře, Jávě a Borneu a dále na Malajském poloostrově, v jižním Thajsku a na Filipínách – a všechny druhy jsou v současnosti řazeny mezi ohrožené. Raflésie je extrémně specializovaná parazitická rostlina, jejímž hostitelem jsou popínavé liány stromové révy rodu Tetrastigma. Vlákna parazitické raflésie prorůstají pletivem liány a získávají z ní vodu i veškeré živiny nutné pro život. Díky tomuto způsobu získávání živin raflésie nemusí fotosyntetizovat, aby mohla růst, a nemá proto žádné listy, kořeny a téměř ani žádný stonek. Jediná její viditelná část je obrovský kožovitý květ s pěti okvětními listy, který se však objevuje jen v období rozmnožování po dobu několika málo dní. Největší květ, jenž může měřit v průměru až 106 cm a vážit až 10 kg, má druh Rafflesia arnoldii. Jelikož většina druhů je striktně vázána na konkrétní stanoviště, jsou velmi náchylné k vyhynutí vlivem poškození habitatu, úbytku jejich hostitelských rostlin nebo cíleného sběru.

Durian (Durio spp.)

Plody tohoto ovocného stromu jsou velmi důležité jak pro pralesní zvěř, tak i lidi. V mnoha oblastech Asie se mu přezdívá „král ovoce“. V tuhé slupce pokryté mnoha bodlinami pyramidového tvaru se ukrývá semeno obalené béžovou kašovitou hmotou, která vytváří neuvěřitelně silný zápach. I přesto je však toto ovoce vyhledávanou pochoutkou pro mnoho živočichů, na nichž jsou tyto stromy doslova životně závislé. Primáti, kaloni a další savci totiž konzumují obsah jejich plodů, přičemž semena později procházejí nepoškozena jejich trávicím traktem a jsou rozšiřována po pralese.

Dvojkřídláče (čeleď Dipterocarpaceae - dvojkřídláčovité)

Dipterocarpaceae je čeleď o 17 rodech a asi 500 druzích vesměs mohutných stromů tvořících většinu druhové skladby jihoasijských deštných pralesů. Mnoho z nich jsou typičtí pralesní velikáni s výškou 40 – 70 m, ti největší však mohou přesahovat výšku 80 metrů. Svůj název dipterokarpy získaly díky dvěma „křidélkům“, pomocí nichž se plody těchto stromů šíří od mateřské rostliny. Velmi zajímavý je způsob jejich rozmnožování. Plody netvoří každoročně, ale pouze jednou za několik let, kdy různé druhy této čeledi stromů společně ve stejnou dobu vytvoří a do okolí uvolní obrovské množství plodů, čímž minimalizují ztráty způsobené konzumací nejrůznějšími obyvateli pralesa. Plodů je zničehonic taková masa, že jich jednoduše „přežije“ mnohonásobně více, než kdyby jednotlivé stromy plodily jednotlivě v různou dobu. Jsou rozšířeny po celém tropickém pásmu, jejich největší diverzita je však v jihovýchodní Asii a především na ostrově Borneo.

Mají velký význam pro obchod se dřevem, získávají se z nich vonné oleje, balzámy a pryskyřice. Některé druhy jsou však v dnešní době v důsledku nadměrného kácení a přeměny habitatu silně ohrožené.