Rostliny Konga

Stránka - 13 ledna, 2014
Pralesy Konžské pánve jsou velmi důležitým centrem biodiverzity. Je tomu především díky velkému množství rostlinných endemitů (druhů, které bychom nenašli nikde jinde na planetě). V samotné Demokratické republice Kongo bylo popsáno 11 tisíc druhů rostlin. Více než 1 100 z nich je endemitních a přibližně 69 druhů je ohrožených. Středoafrická republika hostí asi 1 000 a Kamerun 8 000 endemitních druhů pralesních rostlin. V Kamerunu bylo dokonce zjištěno 227 různých druhů rostlin na ploše 100 m2, což je jeden z nejvyšších počtů na planetě.

Africký týk (Pericopsis elata)  

Tento pralesní velikán, nazývaný také afromorsia, kokrodua nebo assamela, roste v sušších částech poloopadavých lesů střední a západní Afriky. Dorůstá do výšky 50 m a listoví se objevuje až ve 25 - 30 m výšky kmene, pokrytého hnědou, zelenou nebo žluto-hnědou kůrou. Tuto velkou masu dřeva v zemi ukotvují až 3 m vysoké podpůrné pilířovité náběhy kořenů.

Od roku 1948 se začalo s dřevem tohoto stromu překotně obchodovat, a to neudržitelným způsobem, takže jeho počty neustále klesají. I když je tento druh stromu ohrožený, využívá se na stavění lodí, truhlářství a dřevěné obklady a dekorace.

 

Moabi (Baillonella toxisperma)

Moabi je pralesní velikán vyskytující se v nížinných deštných pralesích do 500 m nad mořem. Je to strom potenciálně velmi zranitelný. Má totiž velmi nízké populační hustoty - přibližně jeden jedinec na celých 10 hektarů! Navíc začíná plodit a rozmnožovat se až ve věku 90 - 100 let a semenáčky mohou růst pouze pod zcela zapojeným a uzavřeným stromovým patrem neovlivněným rozsáhlou těžbou. Tyto faktory objasňují, proč je v lesích znepokojivě malé množství mladých stromků.

Zajímavostí je skutečnost, že primárním distributorem semen tohoto stromu jsou sloni. Jakmile tedy moabi vymizí, přijdou sloni o důležitou složku jejich potravy, a stejně tak s vyhynutím slonů nutně zmizí i tento pralesní stromový velikán.

Plody moabi slouží jako potrava, ze semen se získává olej používaný na vaření a kůra slouží k medicinálním účelům. Dřevo stromu moabi má velkou cenu především na evropském trhu s nábytkem, v důsledku čehož tento druh postupně mizí z některých částí svého původního areálu.