Ryby Konga

Stránka - 13 ledna, 2014
Úžasný podvodní svět řeky Kongo je domovem nejméně 680 druhů ryb. Z nich 80 % nežije nikde jinde na světě. V rybí fauně řeky Kongo převládají „sloní ryby“ rypouni (Mormyridae), následovány cichlidami (Cichlidae), tetrovitými (Characidae), kaprovitými (Cyprinidae) a dvěma čeleděmi sumcovitých ryb (Siluriformes): peřovcovitými (Mochokidae) a sumýčkovitými (Bagridae).

Rypouni jsou pojmenovaní podle zvláštního chobotovitého rypce, který je ve skutečnosti  prodlouženou spodní čelistí. Pomocí tohoto orgánu spolu se slabým elektrickým proudem se bravurně orientují v tmavé vodě a komunikují s ostatními. Jsou totiž aktivní hlavně přes noc.

Cichlidy jsou ryby s nesmírně vysokou diverzitou, která je kromě jiného výsledkem pokročilé péče rodičů o potomstvo. Tou totiž cichlidy získaly velkou evoluční výhodu nad jinými skupinami ryb. Jejich unikátním znakem jsou zuby jak v čelistech tak i v krku a jedna nozdra místo dvou na každé straně hlavy.  

Afričtí bahníci patří mezi nozdraté ryby, které jsou schopné dýchat vzdušný kyslík. Mohou proto žít ve vodách s minimálním nebo dokonce nulovým obsahem kyslíku. Díky svým plicním vakům dokážou přečkat období sucha tak, že si vyhrabou dutinu v bahně, ve které se obalí slizem a upadnou do neaktivního stavu. Z něho se opět probudí, jakmile je bahno zaplaveno vodou, což značí příchod období dešťů. Jejich párové prsní a břišní ploutve mají nitkovitý vzhled a bahníci je využívají k pohybu po dně.

Bichiři jsou nesmírně zvláštní africké sladkovodní ryby pravěkého vzezření – na první pohled zaujmou protáhlým tělem a množstvím (5 - 18) hřbetních ploutviček. Dále mají párové ploutve se svalnatými násadci, tvrdé šupiny tvořené sklovinou a plicní vaky, pomocí nichž můžou dýchat vzdušný kyslík. Jsou to dravci většinou o velikosti 30 cm, ale největší exempláře mohou dorůst až do délky 1,2 m.

Co ryby v Kongu ohrožuje?

I když domorodí rybáři obvykle k lovu používají nejrůznější typy sítí a košů, někteří přešli na používání výbušnin a nelegálních sítí s příliš malými oky nebo na likvidování příbřežních porostů pomocí jedů či herbicidů. Spolu s nadměrným lovem a introdukcemi invazních druhů ryb jsou tyto brutální rybolovné praktiky příčinou poklesu mnoha skupin ryb.