Často kladené otázky

Přinášíme vám odpovědi na často kladené otázky ohledně palmového oleje.

Palmový olej

Palmový olej  
 • Co je to palmový olej a kde ho najdeme?

  Palmový olej byl poprvé vyroben v západní Africe, ale od té doby je úspěšně produkován v tropických oblastech do 20 stupňů od rovníku. V roce 1995 se stala Malajsie největším producentem palmového oleje na světě, ale od roku 2007 jím je Indonésie, která produkuje 50 % globálního palmového oleje. Je získáván jak z dužiny plodu (palmový olej, jedlý olej), tak i z jádra (palmový jádrový olej, olej používaný v potravinách a pro výrobu mýdla). Z každých 100 kg trsu plodů se běžně získá 22 kg palmového oleje a 1,6 kg palmového jádrového oleje.

 • Jaký je problém s palmovým olejem?

  Indonésie je největší producent surového palmového oleje a okolo 15 milionů hektarů indonéské půdy bylo vyčleněno pro rozvoj palmového průmyslu. Podle Greenpeace byl sektor palmového oleje největším samostatným viníkem odlesňování mezi lety 2009-2011 – s identifikovanými pozemky plantáží palmy olejné zodpovědnými za čtvrtinu (300 000 ha) úbytku lesů. V provinciích Kalimantanu, kde dochází k rapidnímu nárůstu produkce palmového oleje, je podíl ztráty lesa kvůli palmovému oleji dokonce větší: 75 % z celkové deforestace v Západním Kalimantanu, 55 % ve Východním Kalimantanu a 38 % v Centrálním Kalimantanu.

 • Kde se vlastně pěstuje zodpovědný palmový olej, kvůli kterému nejsou devastovány pralesy?

  Při plánech na zakládání nových plantáží v rámci produkce udržitelného palmového oleje by se společnosti měly řídit dvěma hlavními kritérii. Jedním je ekologická hodnota dané oblasti zjišťovaná pomocí metodologie vysoké hodnoty skladovaného uhlíku (High Carbon Stock - HCS). V úvahu se berou nejrůznější hodnoty daného lesa – množství zadržovaného uhlíku, biodiverzita a práva domorodých obyvatel. Takový les s vysokou HCS je les někde nad hranicí mezi přirozeně se obnovujícím sekundárním lesem a degradovanými či mladými plochami křovin a travin. Dále žádáme, aby plantáže nebyly zakládány na jakýchkoliv rašeliništích, bez ohledu na hloubku rašeliny. Ta jsou totiž velice významným rezervoárem uhlíku, jehož uvolnění do atmosféry by mohlo prohloubit budoucí klimatické změny. Také voláme po podpoře malých vlastníků a provozovatelů plantáží a vyzdvihujeme místní komunity, z jejichž produkce palmového oleje profitují všichni jejich členové a které chrání okolní přírodu.

 • Je palmový olej certifikovaný RSPO ten správný, který nemá na svědomí kácení deštných pralesů?

  Certifikace přes RSPO (Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje) nezaručuje, že jí „posvěcený“ olej nemá na svědomí kácení pralesů. Je to dobrovolné sdružení lidí a firem svázaných s palmovým průmyslem a jejich standardy bohužel nezakazují kácení pralesů ani ničení rašelinišť. Proto žádáme spotřebitelské společnosti, které mají zájem o zodpovědný palmový olej, aby se pouze RSPO nespoléhaly a jednaly „na vlastní pěst“ zavedením potřebných opatření v rámci politiky nulového odlesňování.

 • Měl bych tedy přestat kupovat jakékoliv výrobky obsahující palmový olej?

  Účelem není naprosté stažení veškerého palmového oleje z trhu. Palmový olej je velmi důležitý pro indonéskou ekonomiku a vytváří pracovní pozice pro mnoho místních obyvatel. Navíc je obsažen v obrovské škále produktů a je prakticky nemožné ho z trhu odstranit. Důležité je přesvědčit společnosti, aby se přiklonily na stranu zodpovědně vyráběného palmového oleje.

 • Co mohu udělat?

  Můžete jednat oslovením společnosti, která vyrábí Vaše oblíbené produkty, aby vyčistily své dodavatelské řetězce a zaručily výrobky nezodpovědné za odlesňování. Váš hlas má moc a měl by být slyšet. Připojte se k nám.

Na této stránce