Staňte se Strážcem pralesů

Společnosti jsou rozřazeny do tří kategorií:
Společnost splňuje kritéria
Společnost splňuje kritéria pouze částečně
Společnost nesplňuje kritéria

Společnosti v Tygří výzvě jsou ohodnoceny podle snahy, kterou vynakládají na to, aby palmový olej v jejich dodavatelských řetězcích nebyl spojen s kácením pralesů a vymíráním tygrů. Aby bylo jisté, že společnosti nejsou spojeny s ničením pralesů, musí být schopny odpovědět „ano“ na těchto pět otázek:

  • Politika: Má společnost politiku nulového odlesňování, která je veřejně přístupná?
  • Dohledatelnost: Dokáže společnost vysledovat původ palmového oleje až na úroveň plantáže?
  • Harmonogram: Má společnost ctižádostivý harmonogram a milníky, jejichž prostřednictvím bude dosaženo nulové deforestace v jejím dodavatelském řetězci?
  • Transparentnost: Podává společnost transparentně a otevřeně zprávy o svém postupu při zavádění politiky nulového odlesňování?
  • Realizace: Zmapovala společnost svůj dodavatelský řetězec, ve spolupráci se svými dodavateli provedla audit jejich operací a preferovala spolupráci se zodpovědnými dodavateli?

V roce 2013 oslovilo Greenpeace více než 250 společností, které ve velkém využívají palmový olej. Tygří výzva je založena na informacích od společností, které nám odpověděly, a stejně tak na veřejně dostupných informacích.

Palmový olej je přísada, která se vyskytuje téměř v polovině produktů v regálech obchodů. Zároveň se jedná o největšího původce odlesňování v Indonésii. Tygří výzva odhaluje, které globální společnosti využívající palmový olej se ujišťují, že jejich produkty nejsou spojeny s kácením pralesů ani vymíráním tygrů, a které naopak vystavují své zákazníky riziku, že podporují odlesňování. Vzhledem k tomu, že v Indonésii zbývá pouze 400 tygrů sumaterských, je naléhavě třeba okamžitě jednat. Zapojte se i Vy.


Procter & Gamble se zavázal k politice nulového odlesňování v dubnu 2014 v důsledku veřejné kampaně vedené organizací Greenpeace. Nová politika P & G je založena na již existujících kritériích RSPO a zahrnuje ochranu rašelinišť a oblastí vysoké ekologické hodnoty co do zásob uhlíku či biodiverzity. Greenpeace bude v jednáních s P & G pokračovat, aby zajistilo, že k zavedení politiky dojde ještě před rokem 2020 a že společnost efektivně zakročí proti problematickým dodavatelům.
Jména hlavních značek: Head & Shoulders, Gillette, Pampers

 

Colgate se zavázal k ambiciózní politice nulového odlesňování, jejímž cílem je dohledatelnost původu palmového oleje až na úroveň plantáže do roku 2015. Politika Colgate překračuje standardy RSPO a zavazuje společnost k nákupu pouze od těch dodavatelů, kteří dokáží zaručit zodpovědnou produkci svého oleje. Greenpeace bude pokračovat ve spolupráci s Colgate, aby se ujistilo, že je jeho politika zavedena do praxe před rokem 2020.  
Jména hlavních značek: Colgate, Sanex, mýdla Palmolive

 

Ferrero vypracovalo jednu z nejpokrokovějších politik nulového odlesňování s velmi ambiciózním harmonogram její implementace do roku 2015. Zavázalo se, že původ veškerého palmového oleje, který ve svých produktech používá, bude dohledatelný a má v plánu o svém pokroku informovat každých šest měsíců.
Jména hlavních značek: Ferrero Rocher, Nuttella, čokoláda Kinder

 
General Mills logo

General Mills přijal jisté kroky, aby zmapoval svůj dodavatelský řetězec a zapojil své dodavatele. Neučinil však žádný veřejný závazek, který by zaručoval plnou dohledatelnost palmového oleje. Dokud tak neučiní, neexistuje způsob, jak by společnost mohla zaručit, že její produkty nejsou spojené s ničením pralesů.
Jména hlavních značek: Häagen-Dazs, Cheerios

 

Godrej je největší indický výrobce běžného zboží. K implementaci politiky nulového odlesňování se nezavázal. Godrej je členem RSPO, na který se zcela spoléhá, že mu dodá trvale udržitelný palmový olej. Nemá žádná dodatečná kritéria, která by odstranila hrozbu propojení jeho produktů s ničením pralesů. Godrej nemůže prohlásit, že ví, odkud jeho palmový olej pochází.
Jména hlavních značek: Cinthol, Godrej (shaving cream), Genteel

 

Johnson & Johnson se zavázal k politice nulového odlesňování v dubnu 2014 a klade si za cíl čerpat palmový olej a jeho deriváty z dohledatelných zdrojů. Politika je ihned efektivní a zajišťuje, že Johnson & Johnson nakupuje pouze od dodavatelů, kteří splňují jeho kritéria týkající se ochrany rašelinišť a oblastí významných zásob uhlíku. Greenpeace bude pokračovat ve spolupráci s Johnson & Johnson, abychom se ujistili, že svou politiku zavede v časově vymezené a ambiciózní době.
Jména hlavních značek: Clean & Clear, Neutrogena

 

Kao je značka kosmetiky původem z Japonska, která se prodává po celém světě. Neučinila žádný závazek k implementaci politiky nulového odlesňování. Kao se zcela spoléhá na dodávky od RSPO, takže nemůže zaručit, že její produkty nejsou spojeny s ničením pralesů.
Jména hlavních značek: Bioré, John Frieda, Molton Brown

 

Kellogg's je výrobce cereálií a dalších potravin. V nedávně době se zavázal k implementaci politiky nulového odlesňování s plnou dohledatelností do roku 2015. Toto prohlášení je výsledkem kampaně několika občanských společností. Pokud bude tato politika zahrnuta zcela, odstraní z dodavatelského řetězce riziko deforestace a palmový olej bude dohledatelný až na úroveň plantáže.
Jména hlavních značek: Kellogg’s, Pringles, Froot Loops

 

Liby je čínská společnost prodávající širokou řadu výrobků pro domácí léčbu, čistící prostředky a výrobky na osobní hygienu, a to jak v Číně, tak po celém světě. Ačkoli je členem fóra Consumer Goods Forum (CGF), nepřijala tato společnost implementaci politiky nulového odlesňování. Liby není členem RSPO. Ve své odpovědi východoasijské pobočce Greenpeace společnost Liby uvedla, že nepovažuje odlesňování za environmentální hrozbu jejího dodavatelského řetězce.
Jména hlavních značek: Liby, Chaowei, Lantian

 

L'Oréal se zavázal k politice nulového odlesňování na začátku roku 2014 a má v plánu dosáhnout naprosté dohledatelnosti svého palmového oleje do roku 2020. I když je jeho politika pokroková, harmonogram do roku 2020 není ambiciózní. L´Oréal bude o implementaci své politiky transparentně podávat zprávy a my budeme dále s firmou spolupracovat, abychom se ujistili, že tuto politiku zahrne dříve než v roce 2020.
Jména hlavních značek: Maybelline, Garnier, Kiehl's

 

Mondelēz International oznámil koncem roku 2013, že zajistí, aby jimi nakupovaný olej nebyl příčinou kácení pralesů. Mondelēz však neobjasňuje, jak překročí rámec RSPO, aby zaručil, že žádné odlesňování nebude součástí jeho dodavatelského řetězce. Jeho politika má neambiciózní časové vymezení do roku 2020. Greenpeace bude nadále se společností Mondelēz spolupracovat, aby byla zajištěna její plná odpověď na Tygří výzvu.
Jména hlavních značek: Cadbury, Oreo, Côte d'Or

 

Nestlé se stalo po kampani Greenpeace v roce 2010 průkopníkem ve své oblasti. Zavázalo se k politice nulového odlesňování včetně 100% dohledatelnosti původu palmového oleje. Nestlé začalo implementovat svou politiku a každoročně podává transparentním způsobem zprávu o svém pokroku.
Jména hlavních značek: Mövenpick, Kit Kat, Maggi

 

Nice je jedním ze tří největších čínských výrobců čisticích prostředků a zubních past. Dosud se nezavázal k politice nulové deforestace. Nice není členem RSPO. Ve své odpovědi východoasijské pobočce Greenpeace společnost Nice uvedla, že nepovažuje odlesňování za environmentální hrozbu jejího dodavatelského řetězce.
Jména hlavních značek: Diao, Nice, Chaoneng

 

PepsiCo nemá žádnou politiku, která by zaručovala, že její brambůrky nehrají roli v ničení přirozeného prostředí tygrů. Společnost se při dodržování požadavků na trvalou udržitelnost spoléhá na RSPO. Nemůže tak zaručit, že její výrobky nejsou spojeny s ničením pralesů.
Jména hlavních značek: Pepsi, Lay’s, Doritos

 

Reckitt Benckiser začal se zapojováním svých dodavatelů do zmapování, odkud jejich palmový olej pochází. V současné chvíli se ve svých závazcích k trvalé udržitelnosti spoléhá na GreenPalm a RSPO. I když společnost uznává důležitost dohledatelnosti palmového oleje, se svým harmonogramem do roku 2020 je neambiciózní a její současná politika nemůže zaručit, že její produkty nejsou spjaty s ničením pralesů.
Jména hlavních značek: Clearasil, Vanish, Mr Sheen

 

Unilever se na konci roku 2013 zavázal k politice nulového odlesňování spolu s vydáváním transparentních veřejných zpráv o této implementaci. Tohoto cíle chce dosáhnout do roku 2020. Zapojení dodavatelů Unileveru je pokrokový krok, ale nesmí čekat až do roku 2020, aby zaručil, že nejsou jeho produkty spojené s ničením pralesů.
Jména hlavních značek: Dove, Pepsodent, Persil

 
Unilever logo

Mars Na začátku roku 2014 se Mars zavázal k zavedení rozsáhlé politiky nulového odlesňování, která zahrnuje dohledatelný palmový olej ve všech jeho produktech a jasnou preferenci dodavatelů, kteří mohou zaručit nulové odlesňování do roku 2015. Tento krok ze společnosti Mars činí jedny z nejpokrokovějších odběratelů palmového oleje v celém průmyslu.
Jména hlavních značek: Dove, Pepsodent, Persil

 

Proč tyto společnosti?

První vybrané společnosti představují vedoucí konečné uživatele palmového oleje. Jedná se o obecně známé značky, které mají moc pomoci změnit průmysl spojený s palmovým olejem. Jak naše bodování odhalilo, zatímco některé z nich projevují snahu stanout na špici, jiné mají před sebou ještě dlouhou cestu, než bude možné je považovat za přátelské vůči pralesům a tygrům.

Mnoho z těchto společností se spoléhá na Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO) a na jeho certifikáty, které by měly zaručit trvalou udržitelnost palmového oleje. Nicméně standardy RSPO nezakazují kácení pralesů ani ničení rašelinišť. Pokud tyto značky myslí vážně svou snahu o vyloučení ničení pralesů ze svých produktů, pak se musí přestat spoléhat pouze na RSPO a veřejně se zavázat k politice nulového odlesňování.

Většina těchto společností je také členy fóra Consumer Goods Forum (CGF) – skupiny společností, které se zavázaly k nulové deforestaci do roku 2020. Jak tato analýza dokazuje, mnoho členů CGF má před sebou dlouhou cestu, aby tohoto cíle dosáhla.


Řešení existují

Průmysl spojený s palmovým olejem prochází rychlou proměnou. Palmový olej nemusí být spojen s ničením pralesů.

Velké značky mohou být v čele ochrany indonéského pralesa. Společnosti musí následovat příkladu firem, jako je Nestlé, které již politiku nulové deforestace zahrnuly, a L´Oréal, Unilever a Ferrero, které v nedávné době vyhlásily pokrokové závazky vedoucí k nulové deforestaci.

Mimo to již existuje skupina pokrokových producentů – the Palm Oil Innovation Group – kteří se zavázali k zodpovědné produkci palmového oleje.

Více zjistíte zde...