Destrukce s certifikátem

Proč spotřebitelské společnosti musejí upustit od bezmezné důvěry v RSPO a zamezit destrukci pralesů na vlastní pěst

Stránka - 11 února, 2014
Plantáže palmy olejné jsou největším původcem odlesňování v Indonésii. Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO) byl vytvořen v roce 2004 za účelem zajištění trvale udržitelného palmového oleje pomocí důvěryhodných měřítek a závazků zúčastněných stran.

Jedná se o dobrovolné sdružení sestávající z producentů palmového oleje, jeho zpracovatelů a obchodníků, výrobců spotřebního zboží, maloobchodníků, bank a investorů stejně jako některých environmentálních a sociálních nevládních organizací. Členové RSPO tvoří asi 40 % globální produkce palmového oleje. RSPO chce po svých členech, aby byli za vzor průmyslu v trvalé udržitelnosti. Nicméně jeho současné nedostačující normy prakticky umožňují jeho členům nadále ničit pralesy.

Naše zpráva ukazuje, že certifikace RSPO nechrání mezinárodní značky před nebezpečím, že jimi využívaný palmový olej je spojený s odlesňováním. Standardy RSPO nezakazují kácení pralesů ani ničení rašelinišť. Mapovací analýza ukazuje významné odlesnění v oblastech v současné době vlastněných členy RSPO a velký podíl požárů, které postihly jihovýchodní Asii v červnu loňského roku, vypukl právě na jimi vlastněných pozemcích.

RSPO nedávno přezkoumal své Principy a Kritéria, ale nedokázal vyřešit klíčové otázky odlesňování a emisí skleníkových plynů, což vedlo ke kritice jak spotřebitelských společností, tak i nevládních organizací. Firmy hledající „dobrý“ palmový olej se nyní musejí odpoutat od RSPO a prozkoumat původ jimi využívaného palmového oleje na vlastní pěst. Jen tak mohou přetnout spojení mezi palmovým olejem a ničením deštných pralesů.